АНКЕТА«МАМЛЕКЕТТИК КЫЗМАТ КӨРСӨТҮҮЛӨРДҮ БЕРҮҮНҮН САПАТЫН БААЛОО»