АНКЕТА«МАМЛЕКЕТТИК КЫЗМАТ КӨРСӨТҮҮЛӨРДҮ БЕРҮҮНҮН САПАТЫН БААЛОО»

СИЗ КЫРГЫЗПАТЕНТКЕ КАЙСЫ МАМЛЕКЕТТИК КЫЗМАТ КӨРСӨТҮҮНҮ АЛУУ ҮЧҮН КАЙРЫЛДЫҢЫЗ?