Анкеталоо

Урматтуу өтүнмө ээси!

КР Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар  мамлекеттик кызматы (Кыргызпатент) сапатка жана жеңилдикке мониторинг өткөрөт:

 • ойлоп табууларга, пайдалуу моделдерге, өнөр жай үлгүлөрүнө өтүнмөлөрдү  кабыл алууну уюштуруу, аларды кароо, экспертизалоо жана Кыргыз Республикасында белгиленген тартипте патенттерди берүү боюнча;
 • товардык белгилерге жана тейлөө белгилерине, фирмалык аталыштарга, товар чыгарылган жердин аталыштарына өтүнмөлөрдү  кабыл алууну уюштуруу, аларды кароо, экспертизалоо жана Кыргыз Республикасында белгиленген тартипте күбөлүктөрдү берүү боюнча;
 • селекциялык жетишкендиктерге өтүнмөлөрдү кабыл алууну уюштуруу, аларды кароо, экспертизалоо жана Кыргыз Республикасында белгиленген тартипте патенттерди берүү боюнча;

Мониторингдин жыйынтыгы Кыргызпатенттин кызмат көрсөтүүлөрүнүн сапатын жана жеңилдигин жогорулатууга багытталган чараларды кабыл алуу максатында колдонулат.

Силерге төмөндө келтирилген анкеталардын суроолоруна жооп берүү менен, мониторингге  катышууңарды өтүнөбүз:

• Өтүнмөлөрдү кабыл алуу, каттоо, экспертизалоо жана ойлоп табууга, пайдалуу моделге, өнөр жай үлгүсүнө, рационализатордук сунушка коргоо документтерин берүү боюнча өтүнмө ээси үчүн анкета;; 

• Өтүнмөлөрдү кабыл алуу, каттоо, экспертизалоо жана товардык белгиге, тейлөө белгисине, фирмалык аталышка, товар чыгарылган жердин аталыштарына коргоо документтерин берүү боюнча өтүнмө ээси үчүн анкета;;

• Өтүнмөлөрдү кабыл алуу, каттоо, экспертизалоо жана селекциялык жетишкендиктерге коргоо документтерин берүү боюнча өтүнмө ээси үчүн; 

Анкеттөө жашырын, бирок Силер анкетага өзүңөр жөнүндө маалыматты киргизүүгө укугуңар бар. Өтүнмө ээсинин атынан анын өкүлү анкетаны толтурса болот.

Силердин көңүлүңөрдү, анкетанын 1ден 18ге чейинки суроолоруна милдеттүү түрдө жооп беришиңер керектигине бурабыз.

Силердин көңүлүңөрдү ойлоп табууга, пайдалуу моделге, өнөр жай үлгүсүнө, селекциялык жетишкендикке өтүнмөлөрдү кабыл алууну уюштуруунун натыйжасы өтүнмө ээлеринин төмөндөгүлөрдү алуусу болуп саналарына бурабыз:

 • патент берүү жөнүндө чечимдин негизинде берилген Кыргыз Республикасынын патентин;
 • патентти берүүдөн баш тартуу жөнүндө чечим;
 • өтүнмөнү чакыртып алууну тануу жөнүндө билдирүү;
 • өтүнмө ээсинин арызы боюнча өтүнмөнү чакыртып алуу жөнүндө билдирүү

Товардык белгиге жана тейлөө белгисине, фирмалык аталышка жана товар чыгарылган жердин аталышына өтүнмөлөрдү кабыл алууну уюштуруунун натыйжасы өтүнмө ээсинин төмөндөгүлөрдү алуусу болуп саналат:

 • мамлекеттик каттоо жөнүндө чечимдин негизинде берилген Кыргыз Республикасынын күбөлүгү;
 • каттоодон баш тартуу жөнүндө чечим;
 • өтүнмөнү чакыртып алууну тануу жөнүндө билдирүү
 • өтүнмө ээсинин арызы боюнча өтүнмөнү чакыртып алуу жөнүндө билдирүү