Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуладкы менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматы (Кыргызпатент) бош административдик мамлекеттик кызмат ордун ээлөөгө конкурс жарыялайт. (24.10.2017)

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуладкы менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматы (Кыргызпатент) бош административдик мамлекеттик кызмат ордун ээлөөгө конкурс жарыялайт:

Укук башкармалыгынын укук жана эл аралык келишимдер бөлүмүнүн жетектөөчү адиси 1 бирдик (К-А):

Жалпы квалификациялык талаптар:

1.  Төмөнкүлөрдү билүү:

– Кыргыз Республикасынын Конституциясын;

-“Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамын;- Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексин;

– “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө”, “Саясий, мамлекеттик жана муниципалдык саясий атайын кызмат орундарын ээлеген жактардын кирешелерин, чыгымдарын, милдеттенмелерин жана мүлкүн декларациялоо жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө”, “Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө”, “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө”, “Эркектер менен аялдар үчүн бирдей укуктар менен бирдей мүмкүнчүлүктөрдүн мамлекеттик кепилдиктери жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын карамагында турган маалыматтарга жетүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамдарын;

– Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 23-июлундагы №517 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускаманы;

– Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2013-жылдын 10-июнундагы №341 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн регламентин;

– Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 28-февралындагы №126 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматы жөнүндө жобону;

– Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат боюнча кеңештин   2016-жылдын 19-августундагы №43 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлеринин этикалык кодексин.

2. Мамлекеттик жана расмий тилдерди кызматтык милдеттерин аткарууга керектүү көлөмдө билүүсү.

3. Компьютердик сабаттуулугу жана керектүү программалык продуктулар (Word, Excel, «ТОКТОМ Мамлекет Про» маалыматтык-укуктук системасы) менен иштей билүүсү.

Укук башкармалыгынын укук жана эл аралык келишимдер бөлүмүнүн жетектөөчү адисине квалификациялык талаптар:

1. Кесиптик билиминин деңгээли

– юридикалык жогорку билими;

2. Эмгек стажы жана тажрыйбасы:

– стажына талап коюлбайт;

3. Кесиптикиш-билгилиги:

Билүү:

– Кыргыз Республикасынын Граждандык кодекси, Кыргыз Республикасынын Жарандык процесстик кодекси, “Административдик жоопкерчилик жөнүндө” Кыргыз Республикасынын кодекси;

– “Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө”, “Автордук укук жана чектеш укуктар жөнүндө”; “Товардык белгилер, тейлөө белгилери жана товарлар чыгарылган жерлердин аталыштары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамдары;

– “Электрондук эсептөө машиналары үчүн программаларды жана маалыматтар базасын укуктук коргоо жөнүндө”, “Интегралдык микросхемалардын топологияларын укуктук коргоо жөнүндө”, “Селекциялык жетишкендиктерди укуктук коргоо жөнүндө”, “Кызматтык ойлоп табуулар, пайдалуу моделдер, өнөр жай үлгүлөрү жөнүндө”, “Жашырын ойлоп табуулар жөнүндө”, “Салттуу билимдерди коргоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамдары;

– Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2013-жылдын 10-июнундагы №341 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн регламенти;

– соттордо өкүлчүлүк кылуу, ошондой эле мыйзам долбоорлорун жана башка ченемдик укуктук актыларды иштеп чыгууда жана укуктук экспертиза жүргүзүүдө катышуусу эске алынат.

Иш-билгилиги:

– жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;

– документтерди, маалыматты, суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу аткаруу;

– интеллектуалдык менчик чөйрөсүндө жана практикалык ишмердикте аны пайдаланууда ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо;

– кызматтык милдеттерге ылайык өз ишин натыйжалуу пландоо;

– жарандардын кайрылууларын карап чыгуу жана алар боюнча жоопторду даярдоо;

– мамлекеттик жана/же расмий тилде иш боюнча кат алышуу;

– командада иштей билүү.

Көндүмдөр:

– ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды иш жүзүндө колдонуу.

Конкурска катышуу үчүн төмөнкүлөрдү берүү керек:           

– жеке арыз, кадрларды эсепке алуу боюнча баракча, жеке таржымалы, резюме, 3х4 өлчөмүндөгү 2 даана фотосүрөт;

– паспорттун көчүрмөсү;

– керектүү кесиптик билимин, эмгек стажын жана квалификациясын тастыктаган документтер (нотариалдык же иштеген жеринде персоналды башкаруу кызматтары тарабынан күбөлөндүрүлгөн эмгек китепчесинин көчүрмөсү, билими, квалификациясын жогорулатуу, илимий даража жана илимий наам берүү жөнүндө документтердин көчүрмөлөрү);

–  иштеген жеринен сунуштамалар (жакшы болмок).

Конкурс расмий жарыяланган учурдан тартып, документтерди 10 (он) иш күндүн ичинде  төмөнкү дарекке тапшыруу керек: 720021, Бишкек               ш., Москва көч., 62,   № 405 кабинет, тел. 68-18-37.

Эскертүү: квалификациялык талаптарга жооп берген конкурсанттар гана тестирлөөдөн  жана баарлашуудан өтүүгө чакырылат.

Конкурстун датасы жана өткөрүлчү орду кошумча маалымдалат.

Арызда байланышуу үчүн телефондорду көрсөтүү керек.

Кошумча маалыматты  patent.kg жана www.mkk.gov.kg сайттарынан алсаңар болот.

ИНФОРМАЦИЯ / МААЛЫМАТ

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматтын бош административдик мамлекеттик жарандык кызмат орундарына дайындалгандар боюнча

МААЛЫМАТ

ИНФОРМАЦИЯ

по назначенным на вакантные административные государственные гражданские должности Государственной службы интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики

Ф.А.А./Ф.И.О.

Кызмат орду/Должность

Түзүмдүк бөлүмдүн аталышы/Наименование структурного подразделения

Дайындоо датасы/Дата назначения

Өзгөчө маалымат/Примечание

1

Оморбекова Динара Акматбековна

Башкы адис/Главный специалист

экспертиза башкармалыгынын ойлоп табууларга, пайдалуу моделдерге жана өнөр жай үлгүлөрүнө экспертиза жүргүзүү бөлүмү/ Отдел экспертизы изобретений,полезных моделей и промышленных образцов управления экспертизы

21.09.2017-ж/г.

Ачык конкурстун жыйынтыгы боюнча/       По итогам открытого конкурса

2

Омокеев Сулпукор Сабдылдаевич

Коррупциянын алдын алуу маселелери боюнча ыйгарым укутуу /Уполномоченный по вопросам предупреждения коррупции

Коррупциянын алдын алуу маселелери боюнча ыйгарым укутуу /Уполномоченный по вопросам предупреждения коррупции

10.10.2017-ж/г.

Ачык конкурстун жыйынтыгы боюнча/    По итогам открытого конкурса

3

Байсылдаева Айзада Чынгызбековна

Жетектөөчү адис /

Ведущий специалист

 Укук башкармалыгынын ИМ укутарын ишке ашыруу бөлүмү/ Отдел осуществления прав ИС управления права 26.10.2017-ж/г.Ачык конкурстун жыйынтыгы боюнча/ По итогам открытого конкурса
 4Мукулов Эржан Муктарбекович

Жетектөөчү адис /

Ведущий специалист

 Укук башкармалыгынын укук жана эл аралык келишимдер бөлүмү/ Отдел права и международных договоров управления права 13.12.2017-ж/г.Ачык конкурстун жыйынтыгы боюнча/По итогам открытого конкурса
 5Султанбаев Атай Орозмамбетович

Адис /

Специалист

 Укук башкармалыгынын ИМ укутарын ишке ашыруу бөлүмү/ Отдел осуществления прав ИС управления права 13.12.2017-ж/г.Ички кадрлар резервинде турган адамдардын арасында өткөрүлгөн конкурстун жыйынтыгы боюнча / По итогам конкурса среди лиц, числящихся во внутреннем резерве кадров

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуладкы менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматы (Кыргызпатент) бош административдик мамлекеттик кызмат ордун ээлөөгө конкурс жарыялайт: (12/09/2017)

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуладкы менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматы (Кыргызпатент) бош административдик мамлекеттик кызмат ордун ээлөөгө конкурс жарыялайт:

Укук башкармалыгынын интеллектуалдык менчик укуктарын ишке ашыруу бөлүмүнүн жетектөөчү адиси 1 бирдик (К-А):

Жалпы квалификациялык талаптар:

1.  Төмөнкүлөрдү билүү:

– Кыргыз Республикасынын Конституциясын;

-“Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамын;- Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексин;

– “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө”, “Саясий, мамлекеттик жана муниципалдык саясий атайын кызмат орундарын ээлеген жактардын кирешелерин, чыгымдарын, милдеттенмелерин жана мүлкүн декларациялоо жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө”, “Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө”, “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө”, “Эркектер менен аялдар үчүн бирдей укуктар менен бирдей мүмкүнчүлүктөрдүн мамлекеттик кепилдиктери жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын карамагында турган маалыматтарга жетүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамдарын;

– Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 23-июлундагы №517 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускаманы;

– Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2013-жылдын 10-июнундагы №341 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн регламентин;

– Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 28-февралындагы №126 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматы жөнүндө жобону;

– Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат боюнча кеңештин   2016-жылдын 19-августундагы №43 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлеринин этикалык кодексин.

2. Мамлекеттик жана расмий тилдерди кызматтык милдеттерин аткарууга керектүү көлөмдө билүүсү.

3. Компьютердик сабаттуулугу жана керектүү программалык продуктулар (Word, Excel, «ТОКТОМ Мамлекет Про» маалыматтык-укуктук системасы) менен иштей билүүсү.

Укук башкармалыгынын интеллектуалдык менчик укуктарын ишке ашыруу бөлүмүнүн жетектөөчү адисине квалификациялык талаптар:

1. Кесиптик билиминин деңгээли

– юридикалык жогорку билими;

2. Эмгек стажы жана тажрыйбасы:

– стажына талап коюлбайт;

3. Кесиптикиш-билгилиги:

Билүү:

– Кыргыз Республикасынын Граждандык кодекси, Кыргыз Республикасынын Жарандык процесстик кодекси, “Административдик жоопкерчилик жөнүндө” Кыргыз Республикасынын кодекси;

– “Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө”, “Автордук укук жана чектеш укуктар жөнүндө”; “Товардык белгилер, тейлөө белгилери жана товарлар чыгарылган жерлердин аталыштары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамдары;

– “Электрондук эсептөө машиналары үчүн программаларды жана маалыматтар базасын укуктук коргоо жөнүндө”, “Интегралдык микросхемалардын топологияларын укуктук коргоо жөнүндө”, “Селекциялык жетишкендиктерди укуктук коргоо жөнүндө”, “Кызматтык ойлоп табуулар, пайдалуу моделдер, өнөр жай үлгүлөрү жөнүндө”, “Жашырын ойлоп табуулар жөнүндө”, “Салттуу билимдерди коргоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамдары;

– Кыргыз Республикасынын Убактылуу Өкмөтүнүн 2010-жылдын                   10-июнундагы №117 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын алдындагы Апелляциялык кеңешке арыздарды, каршы пикирлерди берүүнүн жана аларды кароонун эрежелери;

– Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2013-жылдын 10-июнундагы №341 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн регламенти;

– соттордо өкүлчүлүк кылуу, ошондой эле мыйзам долбоорлорун жана башка ченемдик укуктук актыларды иштеп чыгууда жана укуктук экспертиза жүргүзүүдө катышуусу эске алынат.

Иш-билгилиги:

– жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;

– документтерди, маалыматты, суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу аткаруу;

– интеллектуалдык менчик чөйрөсүндө жана практикалык ишмердикте аны пайдаланууда ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо;

– кызматтык милдеттерге ылайык өз ишин натыйжалуу пландоо;

– жарандардын кайрылууларын карап чыгуу жана алар боюнча жоопторду даярдоо;

– мамлекеттик жана/же расмий тилде иш боюнча кат алышуу;

– командада иштей билүү.

Көндүмдөр:

– ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды иш жүзүндө колдонуу.

Конкурска катышуу үчүн төмөнкүлөрдү берүү керек:

– жеке арыз, кадрларды эсепке алуу боюнча баракча, жеке таржымалы, резюме, 3х4 өлчөмүндөгү 2 даана фотосүрөт;

– паспорттун көчүрмөсү;

– керектүү кесиптик билимин, эмгек стажын жана квалификациясын тастыктаган документтер (нотариалдык же иштеген жеринде персоналды башкаруу кызматтары тарабынан күбөлөндүрүлгөн эмгек китепчесинин көчүрмөсү, билими, квалификациясын жогорулатуу, илимий даража жана илимий наам берүү жөнүндө документтердин көчүрмөлөрү);

–  иштеген жеринен сунуштамалар (жакшы болмок).

Конкурс расмий жарыяланган учурдан тартып, документтерди 10 (он) иш күндүн ичинде  төмөнкү дарекке тапшыруу керек: 720021, Бишкек ш., Москва көч., 62, № 405 кабинет, тел. 68-18-37.

Эскертүү: квалификациялык талаптарга жооп берген конкурсанттар гана тестирлөөдөн  жана баарлашуудан өтүүгө чакырылат.

Конкурстун датасы жана өткөрүлчү орду кошумча маалымдалат.

Арызда байланышуу үчүн телефондорду көрсөтүү керек.

Кошумча маалыматты  patent.kg жана www.mkk.gov.kg сайттарынан алсаңар болот.