ИНФОРМАЦИЯ / МААЛЫМАТ

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматтын бош административдик мамлекеттик жарандык кызмат орундарына дайындалгандар боюнча

МААЛЫМАТ

ИНФОРМАЦИЯ

по назначенным на вакантные административные государственные гражданские должности Государственной службы интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики

 

 

 

 

Ф.А.А./Ф.И.О.Кызмат орду/ДолжностьТүзүмдүк бөлүмдүн аталышы/Наименование структурного подразделенияДайындоо датасы/Дата назначенияӨзгөчө маалымат/Примечание
1Оморбекова Динара АкматбековнаБашкы адис/Главный специалистэкспертиза башкармалыгынын ойлоп табууларга, пайдалуу моделдерге жана өнөр жай үлгүлөрүнө экспертиза жүргүзүү бөлүмү/ Отдел экспертизы изобретений,полезных моделей и промышленных образцов управления экспертизы21.09.2017-ж/г.Ачык конкурстун жыйынтыгы боюнча/       По итогам открытого конкурса
2Омокеев Сулпукор СабдылдаевичКоррупциянын алдын алуу маселелери боюнча ыйгарым укутуу /Уполномоченный по вопросам предупреждения коррупцииКоррупциянын алдын алуу маселелери боюнча ыйгарым укутуу /Уполномоченный по вопросам предупреждения коррупции10.10.2017-ж/г.Ачык конкурстун жыйынтыгы боюнча/    По итогам открытого конкурса
3Байсылдаева Айзада ЧынгызбековнаЖетектөөчү адис /

Ведущий специалист

 Укук башкармалыгынын ИМ укутарын ишке ашыруу бөлүмү/ Отдел осуществления прав ИС управления права 26.10.2017-ж/г.Ачык конкурстун жыйынтыгы боюнча/ По итогам открытого конкурса
 4Мукулов Эржан МуктарбековичЖетектөөчү адис /

Ведущий специалист

 Укук башкармалыгынын укук жана эл аралык келишимдер бөлүмү/ Отдел права и международных договоров управления права 13.12.2017-ж/г.Ачык конкурстун жыйынтыгы боюнча/По итогам открытого конкурса
 5Султанбаев Атай ОрозмамбетовичАдис /

Специалист

 Укук башкармалыгынын ИМ укутарын ишке ашыруу бөлүмү/ Отдел осуществления прав ИС управления права 13.12.2017-ж/г.Ички кадрлар резервинде турган адамдардын арасында өткөрүлгөн конкурстун жыйынтыгы боюнча / По итогам конкурса среди лиц, числящихся во внутреннем резерве кадров
6Абалиев Мирлан ИмамазановичБөлүм башчысы /

Заведующий отделом

Кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмү/ Отдел кадров и делопроизводства16.10.2018-ж/г.Ачык конкурстун жыйынтыгы боюнча/       По итогам открытого конкурса
7Асанкан кызы МахабатБашкы адис /
Главный специалист
Эл аралык бөлүм / Международный отдел03.12.2018-ж/г.Ачык конкурстун жыйынтыгы боюнча/       По итогам открытого конкурса
8Молдокулов Сезим КубанычбековичЖетектөөчү адис /ведущий специалистуюштуруу иштери жана стратегия бөлүмү / отдел организационной работы и стратегии05.12.2018-ж/г.Ачык конкурстун жыйынтыгы боюнча/       По итогам открытого конкурса
9Мырзабеков Сабыралы Сагыналиевичадис /
специалист
Эл аралык бөлүм/ международный отдел11.02.2019-ж/г.Ачык конкурстун жыйынтыгы боюнча/       По итогам открытого конкурса
10Адилов Тимур МарильевичБөлүм башчы / Заведующий отделомУюштуруу иштери жана старегия бөлүмү/
Отдел организационной работы и стратегии
22.02.2019-ж/г.Ички кадрлар резервинде турган адамдардын арасында өткөрүлгөн конкурстун жыйынтыгы боюнча / По итогам конкурса среди лиц, числящихся во внутреннем резерве кадров
11Бакиев Мирлан ЗарлыковичБөлүм башчы /
Заведующий отделом
Экспертиза башкармалыгынын өнөр жай менчик объектилерин экспертизадан өткөрүү бөлүмү/
Отдел экспертизы объектов промышленной собственности Управления экспертизы
14.03.2019-ж/г.Ички кадрлар резервинде турган адамдардын арасында өткөрүлгөн конкурстун жыйынтыгы боюнча / По итогам конкурса среди лиц, числящихся во внутреннем резерве кадров
12Мукамбетов Эльмар ИмеровичБашкармалыктын начальниги /
Начальник управления
Экспертиза башкармалыгы /

Управление экспертизы

29.04.2019-ж/г.Ички кадрлар резервинде турган адамдардын арасында өткөрүлгөн конкурстун жыйынтыгы боюнча / По итогам конкурса среди лиц, числящихся во внутреннем резерве кадров
13Кемел кызы АселБашкы адис/ Главный специалистЭкспертиза башкармалыгынын өнөр жай менчик объектилерин экспертизадан өткөрүү бөлүмү/

Отдел экспертизы объектов промышленной собственности Управления экспертизы собственности Управления экспертизы

29.04.2019-ж/г.Ички кадрлар резервинде турган адамдардын арасында өткөрүлгөн конкурстун жыйынтыгы боюнча / По итогам конкурса среди лиц, числящихся во внутреннем резерве кадров
14Кожокулова Аксыйнат Нургазиевнаадис /
специалист
Окутуу сектору/

Сектор обучения

16.05.2019-ж/г.Ачык конкурстун жыйынтыгы боюнча /     По итогам открытого конкурса
14Омокеев Сулпукор СабдылдаевичБөлүм башчысы/

Заведующий отделом

Экспертиза башкармалыгынын товардык белгилерди экспертизадан өткөрүү бөлүмү /

Отдел экспертизы товарных занков Управления экспертизы

11.06.2019-ж/г.Ички кадрлар резервинде турган адамдардын арасында өткөрүлгөн конкурстун жыйынтыгы боюнча / По итогам конкурса среди лиц, числящихся во внутреннем резерве кадров
15Сарыпов Урмат Карагулович

жетектөөчү адис /
ведущий специалист

Экспертиза башкармалыгынын товардык белгилерди экспертизадан өткөрүү бөлүмү/
Отдел экспертизы товарных знаков управления экспертизы
08.07.2019-ж/г.Ачык конкурстун жыйынтыгы боюнча / По итогам открытого конкурса
16Кожокулова Жаңыл Талантбековна

жетектөөчү адис /
ведущий специалист

Инновациялар бөлүмү /
Отдел инноваций
01.08.2019-ж/г.Ички кадрлар резервинде турган адамдардын арасында өткөрүлгөн конкурстун жыйынтыгы боюнча / По итогам конкурса среди лиц, числящихся во внутреннем резерве кадров
17Аскерова Салтанат Жыргалбековна

жетектөөчү адис /
ведущий специалист

Окутуу сектору/
Сектор обучения
01.08.2019-ж/г.Ички кадрлар резервинде турган адамдардын арасында өткөрүлгөн конкурстун жыйынтыгы боюнча / По итогам конкурса среди лиц, числящихся во внутреннем резерве кадров
18Баякунова Динара Кулубековна

Сектор башчысы/

Заведующий сектором

 Окутуу сектору/

Сектор обучения

05.08.2019-ж/г.Ички кадрлар резервинде турган адамдардын арасында өткөрүлгөн конкурстун жыйынтыгы боюнча / По итогам конкурса среди лиц, числящихся во внутреннем резерве кадров

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматы (Кыргызпатент) бош административдик мамлекеттик кызмат ордун ээлөөгө конкурс жарыялайт:

–  экспертиза башкармалыгынын товардык белгилерди экспертизадан өткөрүү бөлүмүнүн жетектөөчү адисине    1 – бирдик (М-А).

Кенже административдик мамлекеттик кызмат ордулары үчүн тесттик тапшырмаларды (негизги текст) түзүүдө пайдаланылуучу ченемдик укуктук актылардын жана документтердин тизмеси

            Билүүсү зарыл:

1) Кыргыз  Республикасынын Конституциясы;

2) “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө


” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

3) Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат боюнча кеңештин 2016-жылдын 19-августундагы №43 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларынын этикасынын кодекси;

– Кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн талаптарга жооп берген деңгээлде мамлекеттик жана расмий тилдерди билүү;

– Компьютердик сабаттуулук жана зарыл болгон программалык продукттарды билүү.

             Квалификациялык талаптар:

             Экспертиза башкармалыгынын товардык белгилерди экспертизадан өткөрүү бөлүмүнүн жетектөөчү адисине   – (1 – бирдик)  М-А

  1. Кесиптик билиминин деңгээли:

– жогорку билими: техникалык, юридикалык, экономикалык жана табигый илимдер.

  1. Иш стажы жана тажрыйбасы:

– иш стажына талаптар коюлбайт.

  1. Кесиптик компетенциялары:

Билүүсү зарыл:

– “Товардык белгилер, тейлөө белгилери жана товарлар чыгарылган жерлердин аталыштары жөнүндө” Кыргыз  Республикасынын Мыйзамы;

– Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 27-октябрындагы №685 токтому менен бекитилген Товардык белгини жана тейлөө белгисин каттоого өтүнмө түзүүнүн, берүүнүн жана кароонун эрежелери.

Төмөнкүлөргө жөндөмдүү болушу керек:

– жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;

– документтерди, маалыматтарды, суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу аткаруу;

– тиешелүү чөйрөдө ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаларга талдоо жүргүзүү жана аны иш жүзүндө колдонуу;

– кызматтык милдеттерге ылайык өз ишин натыйжалуу пландоо;

– жарандардын кайрылууларын карап чыгуу жана аларга жоопторду даярдоо;

– мамлекеттик жана/же расмий тилде иш боюнча кат алышуу.

Көндүмдөр:

– ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды иш жүзүндө колдонуу;

– компьютердик сабаттуулукту жана иш техникасын, зарыл болгон программалык продукттарды билүү.

                      Конкурска катышуу үчүн төмөнкүлөрдү тапшыруу зарыл:

– жеке арызы, кадрлардын эсебин алуу барагы, автобиография (соттолбогондугу же соттолгондугу жөнүндө маалыматты көрсөтүү менен), таржымал, 3х4 сүрөт – 2 даана;

– паспорттун көчүрмөсү;

– керектүү кесиптик билимин, иш стажын жана квалификациясын тастыктаган документтер (нотариалдык же иштеген жеринен кызматкерлерди башкаруу кызматы тарабынан ырасталган эмгек китепчесинин көчүрмөсү, билими жөнүндө, квалификациясын жогорулатуу, окумуштуулук даражасын жана окумуштуулук наамын ыйгаруу жөнүндө документтердин көчүрмөлөрү).

Документтер көктөмөгө салынып, он жумушчу күндүн ичинде Бишкек ш., Москва көч. 62  дареги боюнча № 405 иш бөлмөсүндө кабыл алынат, тел.68-18-37.

Эскертүү: Белгиленген талаптарга жооп бербеген документтерди жана маалыматтарды берген жарандар конкурска катыша алышпайт.

Толук маалыматты www.patent.kg жана www.mkk.gov.kg сайттарынан алсаңыздар болот.


 Конкурс среди лиц, числящихся во внутреннем резерве кадров  Государственной службы интеллектуальной собственности и инноваций при ПКР и Национальном резервах кадров на замещение вакантной административной государственной  должности соответствующих следующим квалификационным требованиям:

             Заведующий отделом инноваций – (1 шт.ед.) Г-А

  1. Уровень профессионального образования:

– высшее образование в сфере гуманитарных и естественных наук.

  1. Стаж и опыт работы:

– стаж государственной и/или муниципальной службы по совокупности не менее 3 лет либо стаж работы в соответствующей профессиональной сфере не менее 5 лет.

  1. Профессиональные компетенции:

             Знания:

-Законов Кыргызской Республики «Об инновационной деятельности»; «Об авторском праве  и смежных правах»; «Патентный закон»; «О науке и об основах государственной научно-технической политики».

 Конкурс среди лиц, числящихся во внутреннем резерве кадров  Государственной службы интеллектуальной собственности и инноваций при ПКР на замещение вакантной административной государственной должности соответствующих следующим квалификационным требованиям:

     Ведущий специалист отдела осуществления прав интеллектуальной собственности  управления права (1 шт. ед.) М-А

  1. Уровень профессионального образования

– высшее юридическое образование.

  1. Стаж и опыт работы:

– без предъявления требований к стажу.

  1. Профессиональные компетенции:

   Знания:

-Гражданского кодекса Кыргызской Республики; Гражданского процессуального кодекса Кыргызской Республики; Кодекса Кыргызской Республики о нарушениях; Кодекса Кыргызской Республики о проступках; Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики;

– законов Кыргызской Республики: «О нормативных правовых актах Кыргызской Республики»; «Об авторском праве и смежных правах»; «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров»; «Патентного закона»; «О правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных»; «О правовой охране топологий интегральных микросхем»; «О правовой охране селекционных достижений»: «О служебных изобретениях, полезных моделях, промышленных образцах»; «О секретных изобретениях»; «Об охране традиционных знаний»;

– Правил подачи возражений, заявлений и их рассмотрения в Апелляционном совете при Государственной службе интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 20 февраля 2019 года № 80;

– Регламента Правительства Кыргызской Республики, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 10 июня 2013 года № 341.

Документы принимаются до 31 мая 2019 года включительно.