ИНФОРМАЦИЯ / МААЛЫМАТ

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматтын бош административдик мамлекеттик жарандык кызмат орундарына дайындалгандар боюнча

МААЛЫМАТ

ИНФОРМАЦИЯ

по назначенным на вакантные административные государственные гражданские должности Государственной службы интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики

Ф.А.А./Ф.И.О.Кызмат орду/ДолжностьТүзүмдүк бөлүмдүн аталышы/Наименование структурного подразделенияДайындоо датасы/Дата назначенияӨзгөчө маалымат/Примечание
1Оморбекова Динара АкматбековнаБашкы адис/Главный специалистэкспертиза башкармалыгынын ойлоп табууларга, пайдалуу моделдерге жана өнөр жай үлгүлөрүнө экспертиза жүргүзүү бөлүмү/ Отдел экспертизы изобретений,полезных моделей и промышленных образцов управления экспертизы21.09.2017-ж/г.Ачык конкурстун жыйынтыгы боюнча/       По итогам открытого конкурса
2Омокеев Сулпукор СабдылдаевичКоррупциянын алдын алуу маселелери боюнча ыйгарым укутуу /Уполномоченный по вопросам предупреждения коррупцииКоррупциянын алдын алуу маселелери боюнча ыйгарым укутуу /Уполномоченный по вопросам предупреждения коррупции10.10.2017-ж/г.Ачык конкурстун жыйынтыгы боюнча/    По итогам открытого конкурса
3Байсылдаева Айзада ЧынгызбековнаЖетектөөчү адис /

Ведущий специалист

 Укук башкармалыгынын ИМ укутарын ишке ашыруу бөлүмү/ Отдел осуществления прав ИС управления права 26.10.2017-ж/г.Ачык конкурстун жыйынтыгы боюнча/ По итогам открытого конкурса
 4Мукулов Эржан МуктарбековичЖетектөөчү адис /

Ведущий специалист

 Укук башкармалыгынын укук жана эл аралык келишимдер бөлүмү/ Отдел права и международных договоров управления права 13.12.2017-ж/г.Ачык конкурстун жыйынтыгы боюнча/По итогам открытого конкурса
 5Султанбаев Атай ОрозмамбетовичАдис /

Специалист

 Укук башкармалыгынын ИМ укутарын ишке ашыруу бөлүмү/ Отдел осуществления прав ИС управления права 13.12.2017-ж/г.Ички кадрлар резервинде турган адамдардын арасында өткөрүлгөн конкурстун жыйынтыгы боюнча / По итогам конкурса среди лиц, числящихся во внутреннем резерве кадров
6Абалиев Мирлан ИмамазановичБөлүм башчысы /

Заведующий отделом

Кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмү/ Отдел кадров и делопроизводства16.10.2018-ж/г.Ачык конкурстун жыйынтыгы боюнча/       По итогам открытого конкурса
7Асанкан кызы МахабатБашкы адис /
Главный специалист
Эл аралык бөлүм / Международный отдел03.12.2018-ж/г.Ачык конкурстун жыйынтыгы боюнча/       По итогам открытого конкурса
8Молдокулов Сезим КубанычбековичЖетектөөчү адис /ведущий специалистуюштуруу иштери жана стратегия бөлүмү / отдел организационной работы и стратегии05.12.2018-ж/г.Ачык конкурстун жыйынтыгы боюнча/       По итогам открытого конкурса
9Мырзабеков Сабыралы Сагыналиевичадис /
специалист
Эл аралык бөлүм/ международный отдел11.02.2019-ж/г.Ачык конкурстун жыйынтыгы боюнча/       По итогам открытого конкурса

Кадрлардын ички жана Улуттук резервдеринде турган адамдардын ортосунда конкурс жарыяланат

            Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын кадрларынын ички резервинде жана Улуттук кадрлар резервинде турган төмөнкү квалификациялык талаптарга ылайык келген адамдардын ортосунда бош административдик мамлекеттик кызмат ордун ээлөөгө конкурс өткөрүү жөнүндө жарыялайт:

          Экспертиза башкармалыгынын өнөр жай менчик объектилерин экспертизадан өткөрүү бөлүмүнүн башчысы (Б-Б).

         1) Кесиптик билиминин деңгээли:

– техникалык, экономикалык, табигый жана медициналык илимдер жаатындагы жогорку билими.

         2) Эмгек стажы жана тажрыйбасы:

–  мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматта биргелешип 3 жылдан кем болбогон эмгек стажы же тиешелүү кесиптик чөйрөдө 5 жылдан кем болбогон эмгек стажы.

  3) Кесиптик компетенциясы:

            Билүүсү зарыл:

– “Патент мыйзамы”, “Кызматтык ойлоп табуулар, пайдалуу моделдер, өнөр жай үлгүлөрү жөнүндө”, “Жашырын ойлоп табуулар жөнүндө”,  “Товардык белгилер, тейлөө белгилери жана товарлар чыгарылган жерлердин аталыштары жөнүндө”, “Салттуу билимдерди коргоо жөнүндө”    Кыргыз Республикасынын Мыйзамдары;

– Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 27-октябрындагы №685 токтому менен бекитилген Ойлоп табууга патент алуу үчүн арызды түзүүнүн, берүүнүн жана кароонун эрежелери;

–  Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 27-октябрындагы №685 токтому менен бекитилген Өнөр жай үлгүсүнө патент алуу үчүн арызды түзүүнүн, берүүнүн жана кароонун эрежелери;

–  Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 27-октябрындагы №685 токтому менен бекитилген пайдалуу моделге патент алуу үчүн арызды түзүүнүн, берүүнүн жана кароонун эрежелери;

– Кыргыз Республикасынын катышуусу менен эл аралык ченемдер жана макулдашуулар:

-1883-жылы түзүлгөн, 1967-жылы кайра каралган жана 1979-жылы толукталган Өнөр жай менчикти коргоо боюнча Париж конвенциясы;

-1970-жылы түзүлгөн, 1979-жылы жана 1984-жылы кайра каралган, Кыргыз Республикасынын аймагында Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 1994-жылдын      6-январындагы  №20-16 Декларация менен таанылган Патенттик кооперация жөнүндө келишим.

 

        Билгичтиги:

– ойлоп табууга, пайдалуу моделге жана өнөр жай үлгүлөрүнө келип түшкөн өтүнмөлөргө экспертиза өткөрүү;

– өнөр жай менчик, селекциялык жетишкендиктер жана салттуу билимдер жаатындагы ченемдик-укуктук актыларды иштеп чыгуу;

– башкаруучулук чечимдерди тез кабыл алууну билүү жана алардын натыйжасына жоопкерчилик тартуу;

– кызыкчылыктардын талаш-тартышына алып келген көйгөйлүү кырдаалдарды өз убагында аныктоо жана чечүү;

– өз ишин жана түзүмдүк бөлүмдүн ишин натыйжалуу пландоо;

– ведомстволор аралык өз ара иштешүү;

– чыр-чатакка алып келген кырдаалдарды жөнгө салуу.

        Көндүмдөрү:

– аналитикалык жана пландык документтерди иштеп чыгуу;

-түзүмдүк бөлүмдү башкаруу (бөлүмдөгү кызматкерлердин ортосунда тапшырмаларды сарамжалдуу бөлүштүрүү, өзүнүн кызматкерлерине стратегиялык максаттарды жана мамлекеттик органдын жетекчилигинин көрө билүүсүн сапаттуу жеткирүү, башкаруу чечимдерин ыкчам даярдоо, кабыл алуу жана ишке ашыруу, иштин жаңы түрлөрүн жана ыкмаларын издөө);

– статистикалык маалыматты талдоо, тутумдаштыруу жана жалпылоо;

– ойлоп табуулар, пайдалуу моделдер жана өнөр жай үлгүлөрү жаатындагы ченемдик укуктук актылар менен иштөө;

– натыйжалуу өз ара иштешүү, ишкер этикеттин ыкмаларын билүү, кеңешмелерди жана жолугушууларды, эл алданы чыгып сүйлөөнү уюштуруп өткөрүү жана мамлекеттик жана расмий тилдерде ишкер кат алышуу;

-компьютердик жана уюштуруу техниканы, керектүү программалык продуктуларды колдоно билүү.

Документтер 2019-жылдын 28-февралына чейин тапшырылат, маалымат 68-18-37 тел.боюнча берилет.