ИНФОРМАЦИЯ / МААЛЫМАТ

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматтын бош административдик мамлекеттик жарандык кызмат орундарына дайындалгандар боюнча

МААЛЫМАТ

ИНФОРМАЦИЯ

по назначенным на вакантные административные государственные гражданские должности Государственной службы интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики

 

Ф.А.А. / Ф.И.О.Кызмат орду / ДолжностьТүзүмдүк бөлүмдүн аталышы / Наименование структурного подразделенияДайындоо датасы / Дата назначенияӨзгөчө маалымат/

Примечание

1Султанбаев Атай ОрозмамбетовичЖетектөөчү адис / Ведущий специалистУкук башкармалыгынын

укуктук камсыздоо бөлүмү / отдел правового обеспечения Управления права

 

17.02.2020 года
2Абдылдаев Таалайбек КурманбековичЖетектөөчү адис / Ведущий специалистЭкспертиза башкармалыгынын

Товардык белгилерди экспертизадан өткөрүү бөлүмү / отдел экспертизы товарных знаков Управления экспертизы

 

17.02.2020 года
3Акматова Чолпон Аманкуловна

 

Адис / СпециалистФинансылык-экономикалык пландоо жана мамлекеттик сатып алуулар бөлүмү / отдел финансово-экономического планирования и государственных закупок

 

18.02.2020 года
4Казакбаев Бакай БактыбековичЖетектөөчү адис / Ведущий специалистЭкспертиза башкармалыгынын

Өнөр жай менчик объектилерин экспертизадан өткөрүү бөлүмү / отдел экспертизы объектов промышленной собственности

17.03.2020 года
5Акматова Чолпон АманкуловнаБөлүм башчысы / Заведующий отделомАвтордук жана чектеш укуктар башкармалыгынын инспектирлөө бөлүмү / отдел инспектирования Управления авторского права и смежных прав

 

16.03.2020 года
6

 

Чалова Зарина ТунгучбековнаБөлүм башчысы / Заведующий отделомАвтордук укук жана чектеш укуктар башкармалыгынын каттоо жана автордук сыйакыларды бөлүштүрүү бөлүмү  / отдел регистрации и распределения авторского вознаграждения Управления авторского права и смежных прав

 

01.07.2020 года
7Кожокулова Аксыйнат Нургазиевна

 

 

 

 

Адис / СпециалистУкук башкармалыгынын Интеллектуалдык менчик укуктарын ишке ашыруу бөлүмү / отдел осуществления прав  интеллектуальной собственности Управления права01.07.2020 года
8Мавлянов Иман МавляновичКоррупциянын алдын алуу маселелери боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү /  Уполномоченный по вопросам предупреждения коррупции

 

Коррупциянын алдын алуу маселелери боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү /  Уполномоченный по вопросам предупреждения коррупции01.07.2020 года
9Мусаева Махабат Ишенбековна

 

Башкы адис / Главный специалистРасмий басылмаларды даярдоо бөлүмү / Отдел  подготовки  официальных  изданий03.08.2020 года
10

 

 

 

Нарынбаев Эстебес Абдырайымович

 

Жетектөөчү адис / Ведущий специалистУкук башкармалыгынын

укуктук камсыздоо бөлүмү / отдел правового обеспечения Управления права

09.09.2020 года
11Эмилбек кызы ЧолпонАдис / СпециалистКадрлар жана иш кагаздарды жүргүзүү бөлүмү / Отдел кадров и делопроизводства

 

09.09.2020 года
12Бекботоева Гулмира ТуратовнаАдис / СпециалистАвтордук укук жана чектеш укуктар башкармалыгынын каттоо жана автордук сыйакыларды бөлүштүрүү бөлүмү  / отдел регистрации и распределения авторского вознаграждения Управления авторского права и смежных прав09.09.2020 года
13Жолдубаева Айгерим Жолдубаевна

 

Адис / СпециалистОкутуу сектору / сектор обучения09.09.2020 года

 

“Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын негизинде

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик бош административдик мамлекеттик кызмат ордун ээлөөгө конкурс жарыялайт:

 

Кенже административдик мамлекеттик кызмат ордулары үчүн:

 1. Билүүсү зарыл:

1) Кыргыз  Республикасынын Конституциясы;

2) “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

3) Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат боюнча кеңештин 2016-жылдын 19-августундагы №43 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларынын этикасынын кодекси.

–  кызматтык иш-милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерди билүү;

– компьютердик сабаттуулукту жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продуктуларды билүү, анын ичинен төмөнкүлөрдү дагы билүү зарыл:

 • издөө системаларын пайдалануу;
 • кызматтык этиканын ченемдерин эске алып, социалдык тарамдарда өз ара жөндүү мамиле түзүү;
 • маалыматтарды таблица, диаграмма жана график түрүндө берүү;
 • видеоматериалдарды сактоо, жеткирүү жана көрсөтүү үчүн веб-тиркемелерди пайдалануу;
 • кеңсе техникасы менен иштөө;
 • компьютер менен иштөөдө маалыматтык коопсуздук гигиенасын сактоо.

 

 1. Маалыматтык технологиялар секторунун башчысы – (1 шт.бирд.) У-А

1) Кесиптик билим деңгээли:

–  маалыматтык  технологиялар чөйрөсүндөгү жогорку билими;

2) Иш стажы жана тажрыйбасы:

– мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматында иштеген жылын бирге алганда 1ден кем эмес жыл же тиешелүү кесиптик чөйрөдө 3төн кем эмес жыл иш стажы.

3) Кесиптик иш-билгилиги:

Билүүсү зарыл:

– Кыргыз Республикасынын мыйзамдары: «Электрондук колтамга жөнүндө», «Электрондук башкаруу жөнүндө», «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча органдарынын карамагында турган маалыматка жетүү жөнүндө», «Жеке мүнөздөгү маалымат жөнүндө», «Маалыматка жетүүнүн кепилдиги жана эркиндиги жөнүндө».

– маалыматтык  технологиялар маселелери.

Билгичтиги:

– стратегиялык пландардын ишинин артыкчылыктуу багыттарын аныктоо жана иштеп чыгуу;

– түзүмдүк бөлүмдөрдүн көйгөйлөрүн чечүүгө талдоо жүргүзүү, болжолдоо, контролдоо жана ыкмаларды өркүндөтүү.

Көндүмдөрү:

– маалыматтар базаларын жана маалыматтык системаларын иштеп чыгуу жана жаңылоо;

– ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды иш жүзүндө колдонуу;

– маалыматтар базалары менен иштөө: SQL Server, MySQL;

– кардар-сервердик тиркемелерди иштеп чыгуу;

– Интернетте корпоративдик сайт түзүү жана аны маалыматтык камсыздоо;

– IT технологиялар чөйрөсүндө техникалык тапшырма иштеп чыгуу;

– иштелмелер: HTML5, CSS, ASP-net, PHP, C#, Web-services,  татаал SQL сурамдарын, тиркелген сурамдарды, бирикмелерди, сунуштамаларды иштеп чыгуу.

 

 1. Окутуу секторунун жетектөөчү адиси – (1 шт. бирд.) К – А
 2. Кесиптик билим деңгээли:

– гуманитардык жана табигый илимдер чөйрөсүндөгү жогорку билими.

 1. Иш стажы жана тажрыйбасы:

– иш стажына талап коюлбайт.

 1. Кесиптик иш-билгилиги:

Билүүсү зарыл:

– Кыргыз Республикасынын мыйзамдары: «Патент мыйзамы»; «Автордук укук жана чектеш укуктар жөнүндө»;

Билгичтиги:

– жогорку турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;

– суроо-талаптарга документтерди, маалыматтарды жана жоопторду сапаттуу даярдоо;

– тиешелүү чөйрөдө ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбага талдоо жүргүзүү жана аны иш жүзүндө пайдалануу;

– жарандардын кайрылууларын карап чыгуу жана аларга жоопторду даярдоо;

– мамлекеттик жана/же расмий тилдерде иш боюнча кат алышуу.

Көндүмдөрү:

– ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;

– компьютердик сабаттуулукка ээ болуу жана уюштуруу техникасы, зарыл болгон программалык продуктулар менен иштей билүү.

 

 1. Финансылык-экономикалык пландоо жана мамлекеттик сатып алуулар бөлүмүнүн адиси – (1 шт. бирд.) К – Б

1) Кесиптик билим деңгээли:

– жогорку экономикалык билими, ошондой эле сатып алуулар боюнча адистин сертификатынын болушу.

2) Иш стажы жана тажрыйбасы:

– иш стажына талап коюлбайт.

3) Кесиптик иш-билгилиги:

Билүүсү зарыл:

– Кыргыз Республикасы Бюджеттик кодекси.

– “Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы.

Билгичтиги:

– мамлекеттик сатып алуулардын жол-жоболорун өткөрүү;

– финансылык аналитикалык документтерди даярдоо;

– кесиптештери менен натыйжалуу кызматташуу;

– иштин жаңы шарттарына көнүү.

Көндүмдөрү:

– ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды иш жүзүндө колдонуу;

–  ишин  жана кызматтык убакытын туура бөлүштүрүүнү пландоо;

– кызматкерлер менен өз ара натыйжалуу мамиле түзүү;

– мамлекеттик жана расмий тилдерде иш жүргүзүү.

 

 

Конкурска катышуу үчүн төмөнкүлөрдү тапшырууңуз зарыл:

– арыз, кадрларды эсепке алуу боюнча баракча, автобиография (соттолгондугу бар же жок экендиги тууралуу маалыматтарды көрсөтүү менен), резюме, 3х4 сүрөт – 2 даана.;

– паспорттун көчүрмөсү;

– тиешелүү кесиптик билимин, иш стажын жана  квалификациясын  тастыктаган документтер     (эмгек китепчесин, билимин, квалификацияны жогорулатуу, окумуштуулук даражасын жана окумуштуулук наамын ыйгаруу жөнүндө нотариалдык же иштеген орду боюнча персоналды башкаруу кызматы тарабынан күбөлөндүрүлгөн  документтердин көчүрмөлөрү).

– Документтер көктөмөгө салынып, 10 жумушчу күндүн ичинде кабыл алынат, 2020-жылдын 26-октябрына чейин (26-октябры дагы кирет) Бишкек ш., Москва көч. 62, №405 иш-бөлмө, тел. 68-18-37, моб. 0550-778230.

Эскертүү: Коюлган талаптарга ылайык келбеген документтерди жана маалыматтарды берген жарандарга конкурска катышууга жол берилбейт.

Конкурсту өткөрүү датасы жана орду тууралуу кошумча маалымат берилет.

Толук маалымат  patent.kg и www.mkk.gov.kg сайттарында жайгаштырылган.

Я текстовый блок. Нажмите кнопку редактирования, чтобы изменить этот текст. Разнообразный и богатый опыт постоянный количественный рост и сфера нашей активности требуют от нас анализа позиций.