ИНФОРМАЦИЯ / МААЛЫМАТ

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматтын бош административдик мамлекеттик жарандык кызмат орундарына дайындалгандар боюнча

МААЛЫМАТ

ИНФОРМАЦИЯ

по назначенным на вакантные административные государственные гражданские должности Государственной службы интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики

Ф.А.А./Ф.И.О. Кызмат орду/Должность Түзүмдүк бөлүмдүн аталышы/Наименование структурного подразделения Дайындоо датасы/Дата назначения Өзгөчө маалымат/Примечание
1 Оморбекова Динара Акматбековна Башкы адис/Главный специалист экспертиза башкармалыгынын ойлоп табууларга, пайдалуу моделдерге жана өнөр жай үлгүлөрүнө экспертиза жүргүзүү бөлүмү/ Отдел экспертизы изобретений,полезных моделей и промышленных образцов управления экспертизы 21.09.2017-ж/г. Ачык конкурстун жыйынтыгы боюнча/       По итогам открытого конкурса
2 Омокеев Сулпукор Сабдылдаевич Коррупциянын алдын алуу маселелери боюнча ыйгарым укутуу /Уполномоченный по вопросам предупреждения коррупции Коррупциянын алдын алуу маселелери боюнча ыйгарым укутуу /Уполномоченный по вопросам предупреждения коррупции 10.10.2017-ж/г. Ачык конкурстун жыйынтыгы боюнча/    По итогам открытого конкурса
3 Байсылдаева Айзада Чынгызбековна Жетектөөчү адис /

Ведущий специалист

 Укук башкармалыгынын ИМ укутарын ишке ашыруу бөлүмү/ Отдел осуществления прав ИС управления права  26.10.2017-ж/г. Ачык конкурстун жыйынтыгы боюнча/ По итогам открытого конкурса
 4 Мукулов Эржан Муктарбекович Жетектөөчү адис /

Ведущий специалист

 Укук башкармалыгынын укук жана эл аралык келишимдер бөлүмү/ Отдел права и международных договоров управления права  13.12.2017-ж/г. Ачык конкурстун жыйынтыгы боюнча/По итогам открытого конкурса
 5 Султанбаев Атай Орозмамбетович Адис /

Специалист

 Укук башкармалыгынын ИМ укутарын ишке ашыруу бөлүмү/ Отдел осуществления прав ИС управления права  13.12.2017-ж/г. Ички кадрлар резервинде турган адамдардын арасында өткөрүлгөн конкурстун жыйынтыгы боюнча / По итогам конкурса среди лиц, числящихся во внутреннем резерве кадров
6 Абалиев Мирлан Имамазанович Бөлүм башчысы /

Заведующий отделом

Кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмү/ Отдел кадров и делопроизводства 16.10.2018-ж/г. Ачык конкурстун жыйынтыгы боюнча/       По итогам открытого конкурса
7 Асанкан кызы Махабат Башкы адис /
Главный специалист
Эл аралык бөлүм / Международный отдел 03.12.2018-ж/г. Ачык конкурстун жыйынтыгы боюнча/       По итогам открытого конкурса
8 Молдокулов Сезим Кубанычбекович Жетектөөчү адис /ведущий специалист уюштуруу иштери жана стратегия бөлүмү / отдел организационной работы и стратегии 05.12.2018-ж/г. Ачык конкурстун жыйынтыгы боюнча/       По итогам открытого конкурса

Кадрлардын ички жана Улуттук резервдеринде турган адамдардын ортосунда конкурс өткөрүүнү жарыялоо жөнүндө

“Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 23-беренесине, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 29-декабрындагы №706 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматында жана муниципалдык кызматында конкурс өткөрүүнүн жана кызматка көтөрүлүүнүн тартиби жөнүндө жобого ылайык,

БУЙРУК КЫЛАМ:

I. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын кадрларынын ички резервинде жана Улуттук кадрлар резервинде турган төмөнкү квалификациялык талаптарга ылайык келген адамдардын ортосунда бош административдик мамлекеттик кызмат ордуларын ээлөөгө конкурс өткөрүлсүн:

       Уюштуруу иштери жана стратегия бөлүмүнүн башчысы – 1 бирд., Б – А

  1. Кесиптик билиминин деңгээли:

– жогорку билим берүү чөйрөсүндөгү гуманитардык жана табигый илимдер.

  1. Эмгек стажы жана тажрыйбасы:

-мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматта биргелешип 3 жылдан кем болбогон эмгек стажы же тиешелүү кесиптик чөйрөдө 5 жылдан кем болбогон эмгек стажы.

  1. Кесиптик компетенциясы:

Билүүсү зарыл:

– “Товардык белгилер, тейлөө белгилери жана товарлар чыгарылган жерлердин аталыштары жөнүндө”, “Патент мыйзамы”, “Автордук укук жана чектеш укуктар жөнүндө”  мыйзамдар.

– Кырыгз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 6-июлундагы №424 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын 2017-2021-жылдарда Кыргыз Республикасында интеллектуалдык менчикти өнүктүрүүнүн мамлекеттик программасы.

Билгичтиги:

-стратегиялык пландарды, программаларды иштеп чыгуу жана ишинин артыкчылыктуу багыттарын аныктоо;

– талдоо, болжолдоо, жалпылоо жана контролдоо жүргүзүү;

-стратегиялык программаларды ишке ашырууну баалоо, башкаруу чечимдерин ыкчам кабыл алуу, көйгөйлүү кырдаалдарды аныктоо жана аларды чечүү;

-нускамалык-методикалык материалдардын (токтомдор, жоболор, нускама) долбоорлорун иштеп чыгууну уюштуруу;

-ведомстволор аралык иштешүү;

-чыр-чатактуу кырдаалдарды жөнгө салуу.

Көндүмдөрү:

– стратегиялык документтерди, презентацияларды иштеп чыгуу;

– түзүмдүк бөлүмдү башкаруу;

– маалыматты талдоо, тутумдаштыруу жана жалпылоо;

– ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды иш жүзүндө колдонуу;

– өз ара пайдалуу мамиле куруу;

– кеңешмелерди жана жолугушууларды өткөрүү, ишкер этикетин билүүсү, эл алдында чыгып сүйлөө, мамлекеттик жана расмий тилдерде ишкердик кат алышуу;

-компьютердик жана уюштуруу техниканы, керектүү программалык продуктуларды колдоно билүү.

          Инновациялар бөлүмүнүн башчысы – 1 бирд., Б – А

  1. Кесиптик билиминин деңгээли:

– жогорку билим берүү чөйрөсүндөгү гуманитардык жана табигый илимдер.

  1. Эмгек стажы жана тажрыйбасы:

– мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматта биргелешип 3 жылдан кем болбогон эмгек стажы же тиешелүү кесиптик чөйрөдө 5 жылдан кем болбогон эмгек стажы.

  1. Кесиптик компетенциясы:

Билүүсү зарыл:

– “Инновациялык иш жөнүндө”, “Автордук укук жана чектеш укуктар жөнүндө”, “Патент мыйзамы”, “Илим жөнүндө жана мамлекеттик илимий-техникалык саясаттын негиздери тууралуу” мыйзамдар.

Билгичтиги:

– инновациялык ишти өнүктүрүү боюнча стратегиялык программаларды, долбоорлорду координациялоо жана аларды ишке ашырууга катышуу;

– инновациялык долбоорлордун эсебин алуу, мониториг жүргүзүү жана абалын талдоо, аларды өнүктүрүү боюнча сунуштарды иштеп чыгуу;

– көргөзмөлөрдү, семинарларды, конкурстарды жана инновациялык ишти колдоого багытталган башка иш-чараларды уюштуруу;

– талдоо, болжолдоо, жалпылоо жана контролдоо жүргүзүү;

– башкаруу чечимдерин ыкчам кабыл алуу;

– өзүнүн жана түзүмдүк бөлүмдүн ишин натыйжалуу пландоо;

– кызматкерлердин алдына милдеттерин так коюу жана алардын ишин калыс баалоо;

– алдыга коюлган милдеттерди чечүү үчүн жаңычылдык ыкмаларды пайдалануу;

– бөлүмдүн ишин жакшыртуу боюнча сунуштарды иштеп чыгуу жана киргизүү.

Көндүмдөрү:

– стратегиялык документтерди, презентацияларды иштеп чыгуу;

– түзүмдүк бөлүмдү башкаруу;

– маалыматты талдоо, тутумдаштыруу жана жалпылоо;

– ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды иш жүзүндө колдонуу;

– чыр-чатактуу кырдаалды жөнгө салуу;

– өз ара пайдалуу мамиле куруу;

– кеңешмелерди жана жолугушууларды өткөрүү, эл алдында чыгып сүйлөө, ишкер этикетин билүүсү, кеңешмелерди жана жолугушууларды өткөрүү, эл алдында чыгып сүйлөө, мамлекеттик жана расмий тилдерде ишкердик кат алышуу;

-компьютердик жана уюштуруу техниканы, керектүү программалык продуктуларды колдоно билүү.

II. Конкурс документтерди кабыл алуу мөөнөтү аяктагандан кийин 25 жумушчу күндүн ичинде өткөрүлсүн.

 


В соответствии с Законом Кыргызской Республики

«О государственной гражданской службе и муниципальной службе» 

             Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций

при Правительстве Кыргызской Республики (Кыргызпатент) объявляет конкурс на замещение вакантной административной государственной должности: 

–  специалиста международного отдела 1 – шт. ед. (М-Б): 

Перечень нормативных правовых актов и документов, используемых при формировании тестовых заданий (основной тест) для младших административных государственных должностей

            Знания:

1) Конституция Кыргызской Республики;

2) Закон Кыргызской Республики «О государственной гражданской службе и муниципальной службе»;

3) Кодекс этики государственных и муниципальных служащих Кыргызской Республики, утвержденный постановлением Совета по государственной гражданской службе и муниципальной службе от 19 августа 2016 г. №43.

-Владение государственным и официальным языками в объеме, необходимом для исполнения должностных обязанностей.

– Владение компьютерной оргтехникой и необходимыми программными продуктами.

             Квалификационные требования к специалисту международного отдела:

  1. Уровень профессионального образования

– высшее образование в сфере международных отношений, иностранных языков, лингвистики;

  1. 2. Стаж и опыт работы:

– без предъявления требований к стажу;

  1. Профессиональные компетенции:

               Знания:

– Законов Кыргызской Республики: «О международных договорах Кыргызской Республики», «О взаимодействии государственных органов в сфере внешней политики Кыргызской Республики»;

– Владение английским языком предпочтительно.

               Умения:

– качественного исполнения поручений вышестоящих руководителей;

– работа в команде, эффективное сотрудничество с коллегами;

– эффективное планирование своей деятельности в соответствии с должностными обязанностями;

– адаптации к новым условиям труда.

              Навыки:

– перевода документации в соответствующей сфере. 

              Для участия в конкурсе необходимо представить:

– личное заявление, листок по учету кадров, автобиографию (с указанием сведений об отсутствии или наличии судимости), резюме, фото 3х4 – 2 шт.;

– копию паспорта;

-документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию (копия трудовой книжки, копии документов об образовании, о повышении квалификации, о присвоении ученой степени и ученого звания, заверенные нотариально или службами управления персоналом по месту работы).

Документы в скоросшивателе принимаются в течении 10 рабочих дней (до 24 декабря 2018 г. включительно) по адресу: г. Бишкек, ул. Московская, 62, кабинет № 405, тел.68-18-37.

Примечание: Граждане, представившие документы и сведения, не отвечающие установленным требованиям, к участию в конкурсе не допускаются.

О дате и месте проведения конкурса будет сообщено дополнительно.

Подробная  информация размещена на сайтах:

patent.kg и  www.mkk.gov.kg.