ИНФОРМАЦИЯ / МААЛЫМАТ

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматтын бош административдик мамлекеттик жарандык кызмат орундарына дайындалгандар боюнча

МААЛЫМАТ

ИНФОРМАЦИЯ

по назначенным на вакантные административные государственные гражданские должности Государственной службы интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики

 

 

 

 

 

Ф.А.А./Ф.И.О.Кызмат орду/ДолжностьТүзүмдүк бөлүмдүн аталышы/Наименование структурного подразделенияДайындоо датасы/Дата назначенияӨзгөчө маалымат/Примечание
1Оморбекова Динара АкматбековнаБашкы адис/Главный специалистэкспертиза башкармалыгынын ойлоп табууларга, пайдалуу моделдерге жана өнөр жай үлгүлөрүнө экспертиза жүргүзүү бөлүмү/ Отдел экспертизы изобретений,полезных моделей и промышленных образцов управления экспертизы21.09.2017-ж/г.Ачык конкурстун жыйынтыгы боюнча/       По итогам открытого конкурса
2Омокеев Сулпукор СабдылдаевичКоррупциянын алдын алуу маселелери боюнча ыйгарым укутуу /Уполномоченный по вопросам предупреждения коррупцииКоррупциянын алдын алуу маселелери боюнча ыйгарым укутуу /Уполномоченный по вопросам предупреждения коррупции10.10.2017-ж/г.Ачык конкурстун жыйынтыгы боюнча/    По итогам открытого конкурса
3Байсылдаева Айзада ЧынгызбековнаЖетектөөчү адис /

Ведущий специалист

 Укук башкармалыгынын ИМ укутарын ишке ашыруу бөлүмү/ Отдел осуществления прав ИС управления права 26.10.2017-ж/г.Ачык конкурстун жыйынтыгы боюнча/ По итогам открытого конкурса
 4Мукулов Эржан МуктарбековичЖетектөөчү адис /

Ведущий специалист

 Укук башкармалыгынын укук жана эл аралык келишимдер бөлүмү/ Отдел права и международных договоров управления права 13.12.2017-ж/г.Ачык конкурстун жыйынтыгы боюнча/По итогам открытого конкурса
 5Султанбаев Атай ОрозмамбетовичАдис /

Специалист

 Укук башкармалыгынын ИМ укутарын ишке ашыруу бөлүмү/ Отдел осуществления прав ИС управления права 13.12.2017-ж/г.Ички кадрлар резервинде турган адамдардын арасында өткөрүлгөн конкурстун жыйынтыгы боюнча / По итогам конкурса среди лиц, числящихся во внутреннем резерве кадров
6Абалиев Мирлан ИмамазановичБөлүм башчысы /

Заведующий отделом

Кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмү/ Отдел кадров и делопроизводства16.10.2018-ж/г.Ачык конкурстун жыйынтыгы боюнча/       По итогам открытого конкурса
7Асанкан кызы МахабатБашкы адис /
Главный специалист
Эл аралык бөлүм / Международный отдел03.12.2018-ж/г.Ачык конкурстун жыйынтыгы боюнча/       По итогам открытого конкурса
8Молдокулов Сезим КубанычбековичЖетектөөчү адис /ведущий специалистуюштуруу иштери жана стратегия бөлүмү / отдел организационной работы и стратегии05.12.2018-ж/г.Ачык конкурстун жыйынтыгы боюнча/       По итогам открытого конкурса
9Мырзабеков Сабыралы Сагыналиевичадис /
специалист
Эл аралык бөлүм/ международный отдел11.02.2019-ж/г.Ачык конкурстун жыйынтыгы боюнча/       По итогам открытого конкурса
10Адилов Тимур МарильевичБөлүм башчы / Заведующий отделомУюштуруу иштери жана старегия бөлүмү/
Отдел организационной работы и стратегии
22.02.2019-ж/г.Ички кадрлар резервинде турган адамдардын арасында өткөрүлгөн конкурстун жыйынтыгы боюнча / По итогам конкурса среди лиц, числящихся во внутреннем резерве кадров
11Бакиев Мирлан ЗарлыковичБөлүм башчы /
Заведующий отделом
Экспертиза башкармалыгынын өнөр жай менчик объектилерин экспертизадан өткөрүү бөлүмү/
Отдел экспертизы объектов промышленной собственности Управления экспертизы
14.03.2019-ж/г.Ички кадрлар резервинде турган адамдардын арасында өткөрүлгөн конкурстун жыйынтыгы боюнча / По итогам конкурса среди лиц, числящихся во внутреннем резерве кадров
12Мукамбетов Эльмар ИмеровичБашкармалыктын начальниги /
Начальник управления
Экспертиза башкармалыгы /

Управление экспертизы

29.04.2019-ж/г.Ички кадрлар резервинде турган адамдардын арасында өткөрүлгөн конкурстун жыйынтыгы боюнча / По итогам конкурса среди лиц, числящихся во внутреннем резерве кадров
13Кемел кызы АселБашкы адис/ Главный специалистЭкспертиза башкармалыгынын өнөр жай менчик объектилерин экспертизадан өткөрүү бөлүмү/

Отдел экспертизы объектов промышленной собственности Управления экспертизы собственности Управления экспертизы

29.04.2019-ж/г.Ички кадрлар резервинде турган адамдардын арасында өткөрүлгөн конкурстун жыйынтыгы боюнча / По итогам конкурса среди лиц, числящихся во внутреннем резерве кадров
14Кожокулова Аксыйнат Нургазиевнаадис /
специалист
Окутуу сектору/

Сектор обучения

16.05.2019-ж/г.Ачык конкурстун жыйынтыгы боюнча /     По итогам открытого конкурса
14Омокеев Сулпукор СабдылдаевичБөлүм башчысы/

Заведующий отделом

Экспертиза башкармалыгынын товардык белгилерди экспертизадан өткөрүү бөлүмү /

Отдел экспертизы товарных занков Управления экспертизы

11.06.2019-ж/г.Ички кадрлар резервинде турган адамдардын арасында өткөрүлгөн конкурстун жыйынтыгы боюнча / По итогам конкурса среди лиц, числящихся во внутреннем резерве кадров
15Сарыпов Урмат Карагулович

жетектөөчү адис /
ведущий специалист

Экспертиза башкармалыгынын товардык белгилерди экспертизадан өткөрүү бөлүмү/
Отдел экспертизы товарных знаков управления экспертизы
08.07.2019-ж/г.Ачык конкурстун жыйынтыгы боюнча / По итогам открытого конкурса
16Кожокулова Жаңыл Талантбековна

Башкы адис/Главный специалист

Инновациялар бөлүмү/ отдел инноваций11.12.2019-ж/г.Ички кадрлар резервинде турган адамдардын арасында өткөрүлгөн конкурстун жыйынтыгы боюнча / По итогам конкурса среди лиц, числящихся во внутреннем резерве кадров
17Аскерова Салтанат Жыргалбековна

жетектөөчү адис /
ведущий специалист

Окутуу сектору/
Сектор обучения
01.08.2019-ж/г.Ички кадрлар резервинде турган адамдардын арасында өткөрүлгөн конкурстун жыйынтыгы боюнча / По итогам конкурса среди лиц, числящихся во внутреннем резерве кадров
18Баякунова Динара Кулубековна

Сектор башчысы/

Заведующий сектором

 Окутуу сектору/

Сектор обучения

05.08.2019-ж/г.Ички кадрлар резервинде турган адамдардын арасында өткөрүлгөн конкурстун жыйынтыгы боюнча / По итогам конкурса среди лиц, числящихся во внутреннем резерве кадров
19Махмудов Рустам Хакимович

Башкы  адис/

Главный специалист

Уюштуруу иштери жага стратегия бөлүмү /

Отдел организационной работы и стратегии

01.10.2019-ж/г.Ачык конкурстун жыйынтыгы боюнча /

По итогам открытого конкурса

20Торогулов Тагайбек Орозалиевич

Жетектөөчү адис/

Ведущий специалист

Укук башкармалыгынын ИМ укуктарын ишке ашыруу бөүмү/

Отдел осуществления прав интеллектуальной собственности управления права

01.10.2019-ж/г.Ачык конкурстун жыйынтыгы боюнча /

По итогам открытого конкурса

21Доранбек уулу Акжол

Адис/

Специалист

Расмий басылмаларды даярдоо бөлүмү/

Отдел подготовки официальных изданий

01.10.2019-ж/г.Ачык конкурстун жыйынтыгы боюнча /

По итогам открытого конкурса

22Жумагулова Салтанат Таалайбековна

Башкы адис /
главный специалист

Эл аралык бөлүмү/
Международный отдел
23.10.2019-ж/г.Ички конкурстун жыйынтыгы боюнча / По итогам внутреннего конкурса
23Мустапакулова Айсулуу Пайгамбаркуловна

Бөлүм башчысы /

Заведующий отделом

Инновациялар бөлүмү/

Отдел инноваций

19.11.2019-ж/г..Ички конкурстун жыйынтыгы боюнча / По итогам внутреннего конкурса
24Молдогазиева Аида Бейшенбековна

Инспектор/Инспектор

Автордук жана чектеш укуктар башкармалыгынын инспектирлөө бөлүмүнүн инспектору/отдел инспектирования Управления авторского и смежных прав09.12.2019-ж/г..Ички конкурстун жыйынтыгы боюнча / По итогам внутреннего конкурса
25Матыкеев Ильгиз Доктурбекович

Инспектор/Инспектор

Автордук жана чектеш укуктар башкармалыгынын инспектирлөө бөлүмүнүн инспектору/отдел инспектирования Управления авторского и смежных прав09.12.2019-ж/г..Ички конкурстун жыйынтыгы боюнча / По итогам внутреннего конкурса
26Монолов Мирбек Кытайбекович

Бөлүм башчы/

Заведующий отделом

Финансылык-экономикалык пландоо жана мамлекеттик сатып алууларды жүргүзүү бөлүмү /

отдел финансово-экономического планирования и государственных закупок

24.12.2019-ж/г.Ички кадрлар резервинде турган адамдардын арасында өткөрүлгөн конкурстун жыйынтыгы боюнча / По итогам конкурса среди лиц, числящихся во внутреннем резерве кадров
27Жумабаева Саадат Абылгасымовна

адис/

специалист

Инновациялар бөлүмү/
Отдел инноваций
24.12.2019-ж/г.Ачык конкурстун жыйынтыгы боюнча / По итогам открытого конкурса

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу

 Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматы

КР  “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” Мыйзамынын негизинде төмөнкү бош административдик мамлекеттик кызмат ордуларын ээлөөгө конкурс жарыялайт:

 

БАШКЫ ЖАНА УЛУК АДМИНИСТРАТИВДИК МАМЛЕКЕТТИК КЫЗМАТ ОРДУЛАРЫНА КОЮЛГАН ЖАЛПЫ КВАЛИФИКАЦИЯЛЫК ТАЛАПТАР:

 1. Билүүсү зарыл:

1) Кыргыз  Республикасынын Конституциясы;

2) “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

3) “Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

4) “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

5) “Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

6) Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат боюнча кеңештин 2016-жылдын 19-августундагы №43 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларынын этикасынын кодекси.

 

РАСМИЙ БАСЫЛМАЛАРДЫ ДАЯРДОО БӨЛҮМҮНҮН БАШКЫ АДИСИ – (1 ШТ. БИРД.)  У-Б

 1. Кесиптик билиминин деңгээли:

– техникалык жана гуманитардык илимдер жаатында жогорку билими.

 1. Эмгек стажы жана тажрыйбасы:

-мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматта биргелешип 1 жылдан кем болбогон эмгек стажы же тиешелүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем болбогон эмгек стажы.

 1. Кесиптик компетенциясы:

Билүүсү зарыл:

– “Басма иши жөнүндө”, “Документтердин милдеттүү нускасы жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын расмий тили жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамдары;

– Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын 2017-жылдын 24-февралындагы №32 буйругу менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын расмий басылмалары жөнүндө жоболору.

Билгичтиги:

– маалыматты талдоо, тутумдаштыруу жана жалпылоо;

– аналитикалык документтерди даярдоо;

– чыр-чатак келип чыккан кырдаалдарды жөнгө салуу;

– материалдарды басуунун алдында ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаларды талдоо;

– кесиптештер менен натыйжалуу кызматташуу;

– ишкер сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;

– жумуштун жаңы шартына көнүү.

Көндүмдөрү:

– типографиялык ыкмалар менен расмий басылмаларды жана башка маалыматтык продуктуларды чыгаруу;

– ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды иш жүзүндө колдонуу;

– жумушту жана кызматтык убакытты туура бөлүштүрүүнү пландоо;

– башкаруу чечимдерин тез ишке ашыруу.

 

КЕНЖЕ АДМИНИСТРАТИВДИК МАМЛЕКЕТТИК КЫЗМАТ ОРДУЛАРЫНА КОЮЛГАН ЖАЛПЫ КВАЛИФИКАЦИЯЛЫК ТАЛАПТАР:

 1. Билүүсү зарыл:

1) Кыргыз  Республикасынын Конституциясы;

2) “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

3) Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат боюнча кеңештин 2016-жылдын 19-августундагы №43 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларынын этикасынын кодекси.

–  кызматтык иш-милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерди билүү;

– компьютердик сабаттуулукту жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продуктуларды билүү, анын ичинен төмөнкүлөрдү дагы билүү зарыл:

 • издөө системаларын пайдалануу;
 • кызматтык этиканын ченемдерин эске алып, социалдык тарамдарда өз ара жөндүү мамиле түзүү;
 • маалыматтарды таблица, диаграмма жана график түрүндө берүү;
 • видеоматериалдарды сактоо, жеткирүү жана көрсөтүү үчүн веб-тиркемелерди пайдалануу;
 • кеңсе техникасы менен иштөө;
 • компьютер менен иштөөдө маалыматтык коопсуздук гигиенасын сактоо.

 

 

ФИНАНСЫЛЫК-ЭКОНОМИКАЛЫК ПЛАНДОО ЖАНА

МАМЛЕКЕТТИК САТЫП АЛУУЛАР БӨЛҮМҮНҮН АДИСИ – (1 ШТ. БИРД.) К-Б

 1. Кесиптик билиминин деңгээли:

– экономикалык жогорку билими, ошондой эле сатып алуулар боюнча сертификатынын болушу.

 1. Иш стажы жана тажрыйбасы:

– иш стажына талап коюлбайт.

 1. Кесиптик компетенциясы:

 

Билүүсү зарыл:

– Кыргыз Республикасынын Бюджекттик кодекси.

– “Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө”  Кыргыз Республикасынын Мыйзамы.

Билгичтиги:

– мамлекеттик сатып алуулар боюнча  жол-жоболорду өткөрүү;

– финансылык аналитикалык документтерди даярдоо;

– кесиптештер менен натыйжалуу кызматташуу;

– эмгектин жаңы шарттарына көнүү.

Көндүмдөрү:

– ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды иш жүзүндө колдонуу;

– жумушту жана кызматтык убакытты туура бөлүштүрүүнү пландоо;

– өз ара натыйжалуу мамиле түзүү;

– мамлекеттик жана расмий тилдерде иш боюнча кат жазышуу.

       

Конкурска катышуу үчүн төмөнкүлөрдү тапшырууңуз зарыл:

– арыз, кадрларды эсепке алуу боюнча баракча, автобиография (соттолгондугу бар же жок экендиги тууралуу маалыматтарды көрсөтүү менен), резюме, 3х4 сүрөт – 2 даана.;

– паспорттун көчүрмөсү;

– тиешелүү кесиптик билимин, иш стажын жана  квалификациясын  тастыктаган документтер     (эмгек китепчесин, билимин, квалификацияны жогорулатуу, окумуштуулук даражасын жана окумуштуулук наамын ыйгаруу жөнүндө нотариалдык же иштеген орду боюнча персоналды башкаруу кызматы тарабынан күбөлөндүрүлгөн  документтердин көчүрмөлөрү).

– Документтер көктөмөгө салынып, 10 жумушчу күндүн ичинде кабыл алынат. (2020-жылдын 15-июнуна чейин (15-июнь дагы кирет) Бишкек ш., Москва көч. 62, №405 иш-бөлмө, тел. 68-18-37.

Эскертүү: Коюлган талаптарга ылайык келбеген документтерди жана маалыматтарды берген жарандарга конкурска катышууга жол берилбейт.

Конкурсту өткөрүү датасы жана орду тууралуу кошумча маалымат берилет.

Толук маалымат  patent.kg и www.mkk.gov.kg сайттарында жайгаштырылган.

Я текстовый блок. Нажмите кнопку редактирования, чтобы изменить этот текст. Разнообразный и богатый опыт постоянный количественный рост и сфера нашей активности требуют от нас анализа позиций.