ИНФОРМАЦИЯ / МААЛЫМАТ

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик

кызматтын бош административдик мамлекеттик жарандык кызмат орундарына дайындалгандар боюнча

МААЛЫМАТ

ИНФОРМАЦИЯ

по назначенным на вакантные административные государственные гражданские должности

Государственной службы интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики

 

 

Ф.А.А. / Ф.И.О.Кызмат орду / ДолжностьТүзүмдүк бөлүмдүн аталышы / Наименование структурного подразделенияДайындоо датасы / Дата назначенияӨзгөчө маалымат/

Примечание

1Султанбаев Атай ОрозмамбетовичЖетектөөчү адис / Ведущий специалистУкук башкармалыгынын

укуктук камсыздоо бөлүмү / отдел правового обеспечения Управления права

 

17.02.2020 года
2Абдылдаев Таалайбек КурманбековичЖетектөөчү адис / Ведущий специалистЭкспертиза башкармалыгынын

Товардык белгилерди экспертизадан өткөрүү бөлүмү / отдел экспертизы товарных знаков Управления экспертизы

 

17.02.2020 года
3Акматова Чолпон Аманкуловна

 

Адис / СпециалистФинансылык-экономикалык пландоо жана мамлекеттик сатып алуулар бөлүмү / отдел финансово-экономического планирования и государственных закупок

 

18.02.2020 года
4Казакбаев Бакай БактыбековичЖетектөөчү адис / Ведущий специалистЭкспертиза башкармалыгынын

Өнөр жай менчик объектилерин экспертизадан өткөрүү бөлүмү / отдел экспертизы объектов промышленной собственности

17.03.2020 года
5Акматова Чолпон АманкуловнаБөлүм башчысы / Заведующий отделомАвтордук жана чектеш укуктар башкармалыгынын инспектирлөө бөлүмү / отдел инспектирования Управления авторского права и смежных прав

 

16.03.2020 года
6

 

Чалова Зарина ТунгучбековнаБөлүм башчысы / Заведующий отделомАвтордук укук жана чектеш укуктар башкармалыгынын каттоо жана автордук сыйакыларды бөлүштүрүү бөлүмү  / отдел регистрации и распределения авторского вознаграждения Управления авторского права и смежных прав

 

01.07.2020 года
7Кожокулова Аксыйнат Нургазиевна

 

 

 

 

Адис / СпециалистУкук башкармалыгынын Интеллектуалдык менчик укуктарын ишке ашыруу бөлүмү / отдел осуществления прав  интеллектуальной собственности Управления права01.07.2020 года
8Мавлянов Иман МавляновичКоррупциянын алдын алуу маселелери боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү /  Уполномоченный по вопросам предупреждения коррупции

 

Коррупциянын алдын алуу маселелери боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү /  Уполномоченный по вопросам предупреждения коррупции01.07.2020 года
9Мусаева Махабат Ишенбековна

 

Башкы адис / Главный специалистРасмий басылмаларды даярдоо бөлүмү / Отдел  подготовки  официальных  изданий03.08.2020 года
10

 

 

 

Нарынбаев Эстебес Абдырайымович

 

Жетектөөчү адис / Ведущий специалистУкук башкармалыгынын

укуктук камсыздоо бөлүмү / отдел правового обеспечения Управления права

09.09.2020 года
11Эмилбек кызы ЧолпонАдис / СпециалистКадрлар жана иш кагаздарды жүргүзүү бөлүмү / Отдел кадров и делопроизводства

 

09.09.2020 года
12Бекботоева Гулмира ТуратовнаАдис / СпециалистАвтордук укук жана чектеш укуктар башкармалыгынын каттоо жана автордук сыйакыларды бөлүштүрүү бөлүмү  / отдел регистрации и распределения авторского вознаграждения Управления авторского права и смежных прав09.09.2020 года
13Жолдубаева Айгерим Жолдубаевна

 

Адис / СпециалистОкутуу сектору / сектор обучения09.09.2020 года
14Жумагулова Салтанат ТаалайбековнаБөлүм башчысы / Заведующий отделомФинансылык-экономикалык пландоо жана мамлекеттик сатып алуулар бөлүмү / Отдел финансово-экономического планирования и государственных закупок

 

02.11.2020 г./жИчки кадрлар резервинде турган адамдардын арасында өткөрүлгөн конкурстун жыйынтыгы боюнча / По итогам конкурса среди лиц, числящихся во внутреннем резерве кадров

 

15Казакбаева Аида МукашевнаБөлүм башчысы / Заведующий отделомМамлекеттик реестрлер бөлүмү / Отдел государственных реестров

 

02.11.2020 г./жИчки кадрлар резервинде турган адамдардын арасында өткөрүлгөн конкурстун жыйынтыгы боюнча / По итогам конкурса среди лиц, числящихся во внутреннем резерве кадров
16Исмаилов Анарбек  КасымовичБөлүм башчысы / Заведующий отделомУкук башкармалыгынын интеллектуалдык менчик укуктарын ишке ашыруу бөлүмүнүн башчысы / Заведующий отделом осуществления прав интеллектуальной собственности Управления права

 

04.01.2021 г./жАчык конкурстун жыйынтыгы боюнча / По итогам открытого конкурса

“Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө”

Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын негизинде

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана

инновациялар мамлекеттик бош административдик мамлекеттик кызмат ордун ээлөөгө

конкурс жарыялайт:

 

  1. Инновациялар бөлүмүнүн башкы адиси – (1шт. б.) У – Б

 

Билүү:

1) Кыргыз Республикасынын Конституциясы;

2) «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

3) «Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

4) «Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

5) «Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

6) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы №120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама;

7) Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат боюнча кеңештин 2016-жылдын 19-августундагы №43 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларынын этикасынын кодекси.

1) Кесиптик билиминин деңгээли:

– жогорку билим берүү чөйрөсүндөгү гуманитардык жана табигый илимдер.

2) Эмгек стажы жана тажрыйбасы:

– мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматта биргелешип 1 жылдан кем эмес же болбосо тиешелүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем болбогон эмгек стажы.

3) Кесиптик компетенциясы:

Билүүсү зарыл:

– “Инновациялык иш жөнүндө”, “Автордук укук жана чектеш укуктар жөнүндө”, “Патент мыйзамы” Кыргыз Республикасынын  мыйзамдарын.

 Билгичтиги:

– инновациялык ишти өнүктүрүүнүн стратегиялык программаларын иштеп чыгуу жана аларды ишке ашырууга катышуу;

– инновациялык ишти өнүктүрүү жана өбөлгөлөө боюнча сунуштарды жана рекомендацияларды иштеп чыгуу;

– көргөзмөлөрдү, семинарларды, конкурстарды жана инновациялык ишти колдоого багытталган башка иш-чараларды уюштуруу;

– талдоо материалдарын даярдоо жана иштеп чыгуу, божомолдоо, жалпылоо;

– тиешелүү жааттагы ата мекендик жана чет элдик тажрыйбага талдоо жүргүзүү жана аны практикада колдонуу;

– кесиптештер менен натыйжалуу кызматташуу;

– ишкердик сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;

– жаңы эмгек шарттарына ыңгайлашуу.

Көндүмдөрү:

– ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;

– ишти пландаштыруу жана жумуш убактысын туура бөлүштүрүү;

– башкаруучулук чечимдерди ыкчам ишке ашыруу;

– компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продуктуларды колдоно билүү, анын ичинде жөндөмү:

– тесттик, графикалык жана таблицалык редакторлор менен иштөө;

– презентацияларды уюштуруу;

-таблицалар, диаграммалар жана графиктер түрүндөгү маалыматтарды берүү;

– Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын укуктук базасынын маалыматтык системасын пайдалануу;

– компьютер менен иштөөдө маалыматтык коопсуздук гигиенасын сактоо.

 

  1. Эл аралык бөлүмүнүн адиси – (1 шт. бирд.) К – Б

Билүү:

1) Кыргыз Республикасынын Конституциясы;

2) «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

3) «Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

  1. Кесиптик билим деңгээли:

– эл аралык мамилелер, чет тилдер, лингвистика чөйрөсүндөгү жогорку билими.

  1. Иш стажы жана тажрыйбасы:

– иш стажына талап коюлбайт.

  1. Кесиптик иш-билгилиги:

    Билүүсү зарыл:

– Кыргыз Республикасынын мыйзамдары: «Кыргыз Республикасынын эл аралык келишимдери жөнүндө»;

«Мамлекеттик органдардын Кыргыз Республикасынын тышкы саясат чөйрөсүндөгү өз ара аракеттенүүсү жөнүндө»;

Төмөнкүлөргө жөндөмдүү болушу керек:

– жогорку турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;

– командада иштей билүү, кесиптештери менен натыйжалуу кызматташуу;

– кызматтык милдеттерине ылайык өз ишин натыйжалуу пландоо;

– эмгектин жаңы шарттарына көнүү.

Көндүм-ыкмаларды билүүсү зарыл:

– тиешелүү чөйрөдөгү документтерди которуу.

Конкурска катышуу үчүн төмөнкүлөрдү тапшырууңуз зарыл:

– арыз, кадрларды эсепке алуу боюнча баракча, автобиография (соттолгондугу бар же жок экендиги тууралуу маалыматтарды көрсөтүү менен), резюме, 3х4 сүрөт – 2 даана.;

– паспорттун көчүрмөсү;

– тиешелүү кесиптик билимин, иш стажын жана  квалификациясын тастыктаган документтер (эмгек китепчесин, билимин, квалификацияны жогорулатуу, окумуштуулук даражасын жана окумуштуулук наамын ыйгаруу жөнүндө нотариалдык же иштеген орду боюнча персоналды башкаруу кызматы тарабынан күбөлөндүрүлгөн  документтердин көчүрмөлөрү).

– Документтер көктөмөгө салынып, 10 жумушчу күндүн ичинде кабыл алынат 2021-жылдын 1-февралына чейин (1-февраль дагы кирет) Бишкек ш., Москва көч. 62, №405 иш-бөлмө, тел. 68-18-37.

Конкурсту өткөрүү датасы жана орду тууралуу кошумча маалымат берилет.

Толук маалымат  www.mkk.gov.kg жана patent.kg сайттарында жайгаштырылган.

Эскертүү: Коюлган талаптарга ылайык келбеген документтерди жана маалыматтарды берген жарандарга конкурска катышууга жол берилбейт.

Я текстовый блок. Нажмите кнопку редактирования, чтобы изменить этот текст. Разнообразный и богатый опыт постоянный количественный рост и сфера нашей активности требуют от нас анализа позиций.

evden eve nakliyat malatya oto kiralama parça eşya taşıma istanbul şehirler arası nakliyat fabrika taşımacılığı malatya oto kiralama istanbul evden eve nakliyat istanbul villa taşıma ofis taşıma medyum büyü dua tekne turu yat kiralama gulet kiralama aly foods tortilla pizza tabanı büyü aşk büyüsü ayırma büyüsü medyum medyum şikayetleri medyum yorumları büyü aşk büyüsü bağlama büyüsü dua aşk duası aşk büyüsü büyü aşk büyüsü bağlama büyüsü medyum dolunay medyum aşk büyüsü medyum medyum şikayetleri medyum yorumları medyum büyü dua galvanizli sac hrp sac mekjoy seo instagram takipçi satın al sex shop istanbul sex shop ataşehir sex shop eşya depolama shell aspx shell b374k shell şehirler arası nakliyat şehirler arası nakliyat uluslararası nakliyat istanbul evden eve nakliyat

1jokerbetgiris.com 1asyabahisgiris.com 1marsbahisgiris.com grandbetgirisadresi.com interbahisdestek.net imajbetguncelgirisi.net limanbetguncelgirisi.com klasbahisdestek.net betebetdestek.org pinbahisdestek.com

restbet restbet restbet betpas betpas sweet bonanza

ankara rus escort ankara escort çankaya escort ankara escort eryaman escort ankara escort istanbul rus escort ankara escort istanbul escort çankaya escort istanbul rus Escort atasehir Escort beylikduzu Escort