ИНФОРМАЦИЯ / МААЛЫМАТ

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматтын бош административдик мамлекеттик жарандык кызмат орундарына дайындалгандар боюнча

МААЛЫМАТ

ИНФОРМАЦИЯ

по назначенным на вакантные административные государственные гражданские должности Государственной службы интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики

 

 

 

 

 

Ф.А.А./Ф.И.О.Кызмат орду/ДолжностьТүзүмдүк бөлүмдүн аталышы/Наименование структурного подразделенияДайындоо датасы/Дата назначенияӨзгөчө маалымат/Примечание
1Оморбекова Динара АкматбековнаБашкы адис/Главный специалистэкспертиза башкармалыгынын ойлоп табууларга, пайдалуу моделдерге жана өнөр жай үлгүлөрүнө экспертиза жүргүзүү бөлүмү/ Отдел экспертизы изобретений,полезных моделей и промышленных образцов управления экспертизы21.09.2017-ж/г.Ачык конкурстун жыйынтыгы боюнча/       По итогам открытого конкурса
2Омокеев Сулпукор СабдылдаевичКоррупциянын алдын алуу маселелери боюнча ыйгарым укутуу /Уполномоченный по вопросам предупреждения коррупцииКоррупциянын алдын алуу маселелери боюнча ыйгарым укутуу /Уполномоченный по вопросам предупреждения коррупции10.10.2017-ж/г.Ачык конкурстун жыйынтыгы боюнча/    По итогам открытого конкурса
3Байсылдаева Айзада ЧынгызбековнаЖетектөөчү адис /

Ведущий специалист

 Укук башкармалыгынын ИМ укутарын ишке ашыруу бөлүмү/ Отдел осуществления прав ИС управления права 26.10.2017-ж/г.Ачык конкурстун жыйынтыгы боюнча/ По итогам открытого конкурса
 4Мукулов Эржан МуктарбековичЖетектөөчү адис /

Ведущий специалист

 Укук башкармалыгынын укук жана эл аралык келишимдер бөлүмү/ Отдел права и международных договоров управления права 13.12.2017-ж/г.Ачык конкурстун жыйынтыгы боюнча/По итогам открытого конкурса
 5Султанбаев Атай ОрозмамбетовичАдис /

Специалист

 Укук башкармалыгынын ИМ укутарын ишке ашыруу бөлүмү/ Отдел осуществления прав ИС управления права 13.12.2017-ж/г.Ички кадрлар резервинде турган адамдардын арасында өткөрүлгөн конкурстун жыйынтыгы боюнча / По итогам конкурса среди лиц, числящихся во внутреннем резерве кадров
6Абалиев Мирлан ИмамазановичБөлүм башчысы /

Заведующий отделом

Кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмү/ Отдел кадров и делопроизводства16.10.2018-ж/г.Ачык конкурстун жыйынтыгы боюнча/       По итогам открытого конкурса
7Асанкан кызы МахабатБашкы адис /
Главный специалист
Эл аралык бөлүм / Международный отдел03.12.2018-ж/г.Ачык конкурстун жыйынтыгы боюнча/       По итогам открытого конкурса
8Молдокулов Сезим КубанычбековичЖетектөөчү адис /ведущий специалистуюштуруу иштери жана стратегия бөлүмү / отдел организационной работы и стратегии05.12.2018-ж/г.Ачык конкурстун жыйынтыгы боюнча/       По итогам открытого конкурса
9Мырзабеков Сабыралы Сагыналиевичадис /
специалист
Эл аралык бөлүм/ международный отдел11.02.2019-ж/г.Ачык конкурстун жыйынтыгы боюнча/       По итогам открытого конкурса
10Адилов Тимур МарильевичБөлүм башчы / Заведующий отделомУюштуруу иштери жана старегия бөлүмү/
Отдел организационной работы и стратегии
22.02.2019-ж/г.Ички кадрлар резервинде турган адамдардын арасында өткөрүлгөн конкурстун жыйынтыгы боюнча / По итогам конкурса среди лиц, числящихся во внутреннем резерве кадров
11Бакиев Мирлан ЗарлыковичБөлүм башчы /
Заведующий отделом
Экспертиза башкармалыгынын өнөр жай менчик объектилерин экспертизадан өткөрүү бөлүмү/
Отдел экспертизы объектов промышленной собственности Управления экспертизы
14.03.2019-ж/г.Ички кадрлар резервинде турган адамдардын арасында өткөрүлгөн конкурстун жыйынтыгы боюнча / По итогам конкурса среди лиц, числящихся во внутреннем резерве кадров
12Мукамбетов Эльмар ИмеровичБашкармалыктын начальниги /
Начальник управления
Экспертиза башкармалыгы /

Управление экспертизы

29.04.2019-ж/г.Ички кадрлар резервинде турган адамдардын арасында өткөрүлгөн конкурстун жыйынтыгы боюнча / По итогам конкурса среди лиц, числящихся во внутреннем резерве кадров
13Кемел кызы АселБашкы адис/ Главный специалистЭкспертиза башкармалыгынын өнөр жай менчик объектилерин экспертизадан өткөрүү бөлүмү/

Отдел экспертизы объектов промышленной собственности Управления экспертизы собственности Управления экспертизы

29.04.2019-ж/г.Ички кадрлар резервинде турган адамдардын арасында өткөрүлгөн конкурстун жыйынтыгы боюнча / По итогам конкурса среди лиц, числящихся во внутреннем резерве кадров
14Кожокулова Аксыйнат Нургазиевнаадис /
специалист
Окутуу сектору/

Сектор обучения

16.05.2019-ж/г.Ачык конкурстун жыйынтыгы боюнча /     По итогам открытого конкурса
14Омокеев Сулпукор СабдылдаевичБөлүм башчысы/

Заведующий отделом

Экспертиза башкармалыгынын товардык белгилерди экспертизадан өткөрүү бөлүмү /

Отдел экспертизы товарных занков Управления экспертизы

11.06.2019-ж/г.Ички кадрлар резервинде турган адамдардын арасында өткөрүлгөн конкурстун жыйынтыгы боюнча / По итогам конкурса среди лиц, числящихся во внутреннем резерве кадров
15Сарыпов Урмат Карагулович

жетектөөчү адис /
ведущий специалист

Экспертиза башкармалыгынын товардык белгилерди экспертизадан өткөрүү бөлүмү/
Отдел экспертизы товарных знаков управления экспертизы
08.07.2019-ж/г.Ачык конкурстун жыйынтыгы боюнча / По итогам открытого конкурса
16Кожокулова Жаңыл Талантбековна

Башкы адис/Главный специалист

Инновациялар бөлүмү/ отдел инноваций11.12.2019-ж/г.Ички кадрлар резервинде турган адамдардын арасында өткөрүлгөн конкурстун жыйынтыгы боюнча / По итогам конкурса среди лиц, числящихся во внутреннем резерве кадров
17Аскерова Салтанат Жыргалбековна

жетектөөчү адис /
ведущий специалист

Окутуу сектору/
Сектор обучения
01.08.2019-ж/г.Ички кадрлар резервинде турган адамдардын арасында өткөрүлгөн конкурстун жыйынтыгы боюнча / По итогам конкурса среди лиц, числящихся во внутреннем резерве кадров
18Баякунова Динара Кулубековна

Сектор башчысы/

Заведующий сектором

 Окутуу сектору/

Сектор обучения

05.08.2019-ж/г.Ички кадрлар резервинде турган адамдардын арасында өткөрүлгөн конкурстун жыйынтыгы боюнча / По итогам конкурса среди лиц, числящихся во внутреннем резерве кадров
19Махмудов Рустам Хакимович

Башкы  адис/

Главный специалист

Уюштуруу иштери жага стратегия бөлүмү /

Отдел организационной работы и стратегии

01.10.2019-ж/г.Ачык конкурстун жыйынтыгы боюнча /

По итогам открытого конкурса

20Торогулов Тагайбек Орозалиевич

Жетектөөчү адис/

Ведущий специалист

Укук башкармалыгынын ИМ укуктарын ишке ашыруу бөүмү/

Отдел осуществления прав интеллектуальной собственности управления права

01.10.2019-ж/г.Ачык конкурстун жыйынтыгы боюнча /

По итогам открытого конкурса

21Доранбек уулу Акжол

Адис/

Специалист

Расмий басылмаларды даярдоо бөлүмү/

Отдел подготовки официальных изданий

01.10.2019-ж/г.Ачык конкурстун жыйынтыгы боюнча /

По итогам открытого конкурса

22Жумагулова Салтанат Таалайбековна

Башкы адис /
главный специалист

Эл аралык бөлүмү/
Международный отдел
23.10.2019-ж/г.Ички конкурстун жыйынтыгы боюнча / По итогам внутреннего конкурса
23Мустапакулова Айсулуу Пайгамбаркуловна

Бөлүм башчысы /

Заведующий отделом

Инновациялар бөлүмү/

Отдел инноваций

19.11.2019-ж/г..Ички конкурстун жыйынтыгы боюнча / По итогам внутреннего конкурса
24Молдогазиева Аида Бейшенбековна

Инспектор/Инспектор

Автордук жана чектеш укуктар башкармалыгынын инспектирлөө бөлүмүнүн инспектору/отдел инспектирования Управления авторского и смежных прав09.12.2019-ж/г..Ички конкурстун жыйынтыгы боюнча / По итогам внутреннего конкурса
25Матыкеев Ильгиз Доктурбекович

Инспектор/Инспектор

Автордук жана чектеш укуктар башкармалыгынын инспектирлөө бөлүмүнүн инспектору/отдел инспектирования Управления авторского и смежных прав09.12.2019-ж/г..Ички конкурстун жыйынтыгы боюнча / По итогам внутреннего конкурса
26Монолов Мирбек Кытайбекович

Бөлүм башчы/

Заведующий отделом

Финансылык-экономикалык пландоо жана мамлекеттик сатып алууларды жүргүзүү бөлүмү /

отдел финансово-экономического планирования и государственных закупок

24.12.2019-ж/г.Ички кадрлар резервинде турган адамдардын арасында өткөрүлгөн конкурстун жыйынтыгы боюнча / По итогам конкурса среди лиц, числящихся во внутреннем резерве кадров
27Жумабаева Саадат Абылгасымовна

адис/

специалист

Инновациялар бөлүмү/
Отдел инноваций
24.12.2019-ж/г.Ачык конкурстун жыйынтыгы боюнча / По итогам открытого конкурса

В соответствии с Законом Кыргызской Республики

«О государственной гражданской службе и муниципальной службе»

 

             Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций

при Правительстве Кыргызской Республики (Кыргызпатент) объявляет конкурс на замещение вакантной административной государственных должностей:

  1. Уполномоченный по вопросам предупреждения коррупции – (1шт. ед.) С-А;
  2. Специалист отдела осуществления прав интеллектуальной собственности Управления права – (1шт.ед.) М-Б;
  3. Специалист сектора информационных технологий – (1шт. ед.) М – Б.

 

Перечень нормативных правовых актов и документов, используемых при формировании тестовых заданий (основной тест) для главных и старших административных государственных должностей:

  1. Уполномоченный по вопросам предупреждения коррупции – (1шт. ед.) С-А;

 

Знание:

1) Конституция Кыргызской Республики;

2) Закон Кыргызской Республики «О государственной гражданской службе и муниципальной службе»;

3) Закон Кыргызской Республики «О нормативных правовых актах Кыргызской Республики»;

4) Закон Кыргызской Республики «О порядке рассмотрения обращений граждан»;

5) Закон Кыргызской Республики «О противодействии коррупции»;

6) Кодекс этики государственных и муниципальных служащих Кыргызской Республики, утвержденного постановлением Совета по государственной гражданской службе и муниципальной службе от 19 августа 2016 года № 43.

Владение  государственным  и  официальным  языками  в  объеме,  необходимом  для  исполнения  должностных обязанностей.

  1. Уровень профессионального образования:

– высшее юридическое образование.

  1. Стаж и опыт работы:

– стаж государственной и/или муниципальной службы по совокупности не менее 1 года либо стаж работы в соответствующей профессиональной сфере не менее 3 лет.

  1. Профессиональные компетенции:

Знания:

– указов Президента Кыргызской Республики «О Государственной стратегии антикоррупционной политики Кыргызской Республики и мерах по противодействию коррупции» от 2 февраля 2012 г. № 26; «О мерах по устранению причин политической и системной коррупции» от 12 ноября 2013 г. № 215;

– Методики разработки и реализации ведомственной программы и плана мероприятий по противодействию коррупции и Методологии антикоррупционного мониторинга и оценки, утвержденных распоряжением Правительства Кыргызской Республики от 12 февраля 2014 г. № 44-р;

– Методического руководства по выявлению, оценке и управлению коррупционными рисками, утвержденного распоряжением Правительства Кыргызской Республики от 18 мая 2016 г. № 281;

– Положения о порядке проведения конкурса и служебного продвижения по государственной гражданской службе и муниципальной службе Кыргызской Республики, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 29 декабря 2016 № 706.

Умения:

– сбора, анализа, систематизации и обобщения информации;

– подготовки аналитических документов;

– проведения анализа отечественного и зарубежного опыта в соответствующей области и применения его на практике;

– эффективного сотрудничества с коллегами;

– ведения деловых переговоров;

– адаптации к новым условиям труда.

Навыки:

– работы с нормативными правовыми актами и применения их на практике;

– планирования работы и правильного распределения служебного времени;

– оперативной реализации управленческих решений.

 

Перечень нормативных правовых актов и документов, используемых при формировании тестовых заданий (основной тест) для младших административных государственных должностей:

  1. Специалист отдела осуществления прав интеллектуальной собственности Управления права – (1 шт.ед.) М-Б

 

Знание:

1) Конституция Кыргызской Республики;

2) Закон Кыргызской Республики «О государственной гражданской службе и муниципальной службе»;

3) Кодекс этики государственных и муниципальных служащих Кыргызской Республики, утвержденного постановлением Совета по государственной гражданской службе и муниципальной службе от 19 августа 2016 года № 43.

 

1) Уровень профессионального образования:

– высшее юридическое образование.

2) Стаж и опыт работы:

– без предъявления требований к стажу.

3) Профессиональные компетенции:

Знания:

– Гражданского кодекса Кыргызской Республики; Гражданского процессуального кодекса Кыргызской Республики; Кодекса Кыргызской Республики о нарушениях; Кодекса Кыргызской Республики о проступках;

– законов Кыргызской Республики: «Об авторском праве и смежных правах»; «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров»; «Патентного закона»; «О правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных»; «О правовой охране топологий интегральных микросхем»; «О правовой охране селекционных достижений»; «О служебных изобретениях, полезных моделях, промышленных образцах»; «О секретных изобретениях»; «Об охране традиционных знаний»;

– Правил подачи возражений, заявлений и их рассмотрения в Апелляционном совете при Государственной службе интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 20 февраля 2019 года № 80.

Умения:

– качественного исполнения поручений вышестоящих руководителей;

– качественной подготовки документов, информации, ответов на запросы;

– проведения анализа отечественного и зарубежного опыта в сфере интеллектуальной собственности  и его использования в практической деятельности;

– эффективного планирования своей деятельности в соответствии с должностными обязанностями;

– рассмотрения и подготовки ответов по обращениям граждан;

– ведения деловой переписки на государственном и/или официальном языке.

Навыки:

– работы с нормативными правовыми актами и применения их на практике.

– соблюдать гигиену информационной безопасности при работе с компьютером.

 

  1. Специалист сектора информационных технологий – (1шт. ед.) М – Б.

 

Знание:

1) Конституция Кыргызской Республики;

2) Закон Кыргызской Республики «О государственной гражданской службе и муниципальной службе»;

3) Кодекс этики государственных и муниципальных служащих Кыргызской Республики, утвержденного постановлением Совета по государственной гражданской службе и муниципальной службе от 19 августа 2016 года № 43.

1) Уровень профессионального образования:

– высшее образование в сфере информационных технологий.

2) Стаж и опыт работы:

– без предъявления требований к стажу работы.

3) Профессиональные компетенции:

Знания:

– законов Кыргызской Республики: «Об электронной подписи», «Об электронном управлении»;

– вопросов информационных технологий.

Умения:

– настраивать и поддерживать работоспособность инфраструктуры ведомства;

– работать с программами Windows;

– контролировать надлежащий уровень информационной безопасности;

– работать с техническими документами.

Навыки:

– работы с нормативными правовыми актами и применения их на практике;

– организации выхода пользователей в Интернет (Proxy, FireWall, антивирус);

– проведения, настройки и поддержки работы локальных сетей;

– создания и информационного обеспечения корпоративного сайта в Интернете;

– настройки и поддержания работы компьютера и другой техники;

– работы с ОС: Windows Server 2008, 2012; ОС Linux; реляционных баз данных: MS SQL Server, MySQL; сетей: Windows NT (TCP/IP), Unix (TCP/IP); Интернет-серверов: IIS, Apache; почтовых программ и серверов: MS Outlook, MS Exchange Server; базовых языков программирования: HTML, XML/XSL, SQL, ASP, PHP.По исполнениям и фонограммам (Кыргызская Республика присоединилась к Договору в соответствии с Законом Кыргызской Республики от 23 апреля 2002 г. №73);

Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС).

Умения:

– определения приоритетных направлений деятельности и разработки стратегических планов в отделе;

– заключать лицензионные договора с пользователями объектов авторского права и смежных прав и контролировать его исполнение;

– проводить разъяснительно-консультационную работу с плательщиками авторского вознаграждения по вопросам использования объектов авторского права и смежных прав и заключения лицензионных договоров;

– осуществлять сбор сведений об использованных объектах авторского права и смежных прав по объектам;

– осуществлять сбор вознаграждений за использование объектов авторского права и смежных прав;

– проведения анализа, прогнозирования, обобщения, мониторинга, контроля и интегрирования подходов к решению проблем отдела;

– оперативного принятия управленческих решений и несения ответственности за их последствия;

– эффективного планирования своей работы и работы отдела.

Навыки:

– анализа, систематизации и обобщения информации;

– работы с нормативными правовыми актами и применения их на практике;

– урегулирования конфликтных ситуаций;

– построения эффективных взаимоотношений, владения приемами делового этикета, проведения совещаний и встреч, публичных выступлений и ведения деловой переписки на государственном и официальном языках.

 

Для участия в конкурсе необходимо представить:

– личное заявление, листок по учету кадров, автобиографию (с указанием сведений об отсутствии или наличии судимости), резюме, фото 3х4 – 2 шт.;

– копию паспорта;

– документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию (копия трудовой книжки, копии документов об образовании, о повышении квалификации, о присвоении ученой степени и ученого звания, заверенные нотариально или службами управления персоналом по месту работы).

Документы в скоросшивателе принимаются в течении 10 рабочих дней (до 16 марта 2020 года включительно) по адресу: г. Бишкек, ул. Московская, 62, кабинет            № 405, тел.68-18-37.

Примечание: Граждане, представившие документы и сведения, не отвечающие установленным требованиям, к участию в конкурсе не допускаются.

О дате и месте проведения конкурса будет сообщено дополнительно.

Подробная  информация размещена на сайтах: patent.kg и  www.mkk.gov.kg