Чектеш укуктар ээлеринин кеңеши

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын Чектеш укуктар ээлеринин кеңеши жөнүндө ЖОБО

Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматына караштуу чектеш укуктар ээлеринин кеңешинин президиумунун курамы