Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2019-жылдын 18-сентябрындагы № 489 “Интеллектуалдык менчик жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан мүлктүк укуктарды жамааттык негизде башкаруучу уюмдарга коюлуучу минималдуу талаптар жана алардын ишин контролдоо жөнүндө жобону бекитүү тууралуу” токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомунун долбоору

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2019-жылдын 18-сентябрындагы № 489 “Интеллектуалдык менчик жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан мүлктүк укуктарды жамааттык негизде башкаруучу уюмдарга коюлуучу минималдуу талаптар жана алардын ишин контролдоо жөнүндө жобону бекитүү тууралуу” токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомунун долбоору

 Автордук укук жаатындагы ченемдик укуктук актыларды колдонулуп жаткан мыйзамдарга ылайык келтирүү жана мындан ары авторлор жана укук ээлери үчүн тобокелдиктерди төмөндөтүү максатында Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2019-жылдын 18-сентябрындагы №489 “Интеллектуалдык менчик жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан мүлктүк укуктарды жамааттык негизде башкаруучу уюмдарга коюлуучу минималдуу талаптар жана алардын ишин контролдоо жөнүндө жобону бекитүү тууралуу” токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомунун долбоору Кыргызпатент тарабынан иштелип чыккан.

Жогоруда аталган токтом долбоору менен мүлктүк укуктарды жамааттык негизде башкаруу боюнча ишти жүзөгө ашырууга укук алган уюмдун автордук сыйакыны чогултушун, бөлүштүрүүсүн жана төлөөсүн натыйжалуу контролдоо үчүн, “Юридикалык жактарды филиалдарды (өкүлчүлүктөрдү) мамлекеттик каттоо жөнүндө” жана “Кыргыз Республикасындагы лицензиялык-уруксат берүү тутуму жөнүндө”  Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен аталган токтомдун карама-каршылыктарды жоюу үчүн жана электрондук кайрылуу жолу менен документтерди кароого берүү  мүмкүнчүлүгү учун өзгөртүүлөр киргизилет.

Жогоруда аталган токтом долбоору менен Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн сайтынан жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын долбоорлорун коомдук талкуулоонун бирдиктүү порталынан төмөнкү шилтемелерди басуу менен таанышса болот:

– Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн сайты – https://www.gov.kg/ru/npa/s/2911

– Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын долбоорлорун коомдук талкуулоонун бирдиктүү порталы – http://koomtalkuu.gov.kg/ru/view-npa/787

 

Поделиться ссылкой:

Comments are closed.