Ойлоп табууга кантип патент алса болот?

Ойлоп табууга кантип патент алса болот?
1-кадам:
Ойлоп табууну каттоо үчүн Кыргызпатентке өтүнмө жазуу
2-кадам:
Патентти берүү тууралуу чечимдин чыгарылышы
3-кадам:
Мамлекеттик реестрге (тизмеге) киргизүү, патенттерди жарыялоого даярдоо жана патент берүү
4-кадам:
Патент берүү
Ойлоп табууга патент алуу үчүн берилген өтүнмөнү экспертизалоо эки этаптан турат: формалдык экспертизалоо жана өтүнмөнүн маңызы боюнча экспертизалоо. Формалдык экспертизаны жүргүзүүдө мыйзамда каралган бардык документтердин тизмеги, б.а., патент алууга болгон өтүнмө, ойлоп табуунун баяндамасы, ойлоп табуунун формуласы, ойлоп табуунун маңызын түшүнүү үчүн керектеле турган болсо, анын чиймеси жана башка материалдар, реферат.
Формалдык экспертизанын жыйынтыгы оң натыйжа берсе, Кыргызпатент өтүнмөнүн маңызы боюнча экспертиза жүргүзөт.
Толук маалымат алуу үчүн төмөнкү телефондор аркылуу байланышыңыз: 0(312) 68-16-98, 68-16-45, 68-11-23, 68-04-75
Баардык суроолорго жоопту www.patent.kg сайтынан, же http://patent.kg/ru/sample-page-5-3-2-2/ шилтемеси аркылуу алсаңыз болот.
Ойлоп табууга болгон патент – интеллектуалдык менчик объектисине тиешелүү ойлоп табууну пайдаланууга монополдук, өзгөчө укук берген, укук ээсинин приоритетин, автордугун тастыктаган коргоочу документ.

Поделиться ссылкой:

Comments are closed.