Ийгиликтүү стартапаты түзүү үчүн инвестицияларды издөө

Кыска мөөнөттө өсүү жана кеңейүү – стартапка болгон негизги талаптардын бири. Аракеттүү негизде өсүү үчүн ар бир каржылоо баскычында бара-бара көлөмү өсө турчу инвестициялар керектелет.

Стартаптар үчүн негизги маселе –  долбоорго инвесторду табуу. Идеалдуу вариант катары жеке байланыштарды пайдалануу менен достор, кесиптештер жана тааныштардын кеңеши боюнча керектүү кишиге жолугуу. Эгерде мындай байланыш жок болгон болсо, эмне кылуу керек? Ушул тууралуу 16-сентябрда өткөрүлгөн вебинардын спикери, Россия жана Кыргызстанда инвестициялар менен иштөө боюнча мол тажрыйбага ээ Алмаз Эдилбаев өз тажрыйбасы менен бөлүштү.

Вебинарда төмөнкүлөр талкууланды:

– инвесторду/инвестицияны кайдан издеп, кантип тартуу керек?;
– инвестицияларды ийгиликтүү тартуу үчүн кандай баскытарды басып өтүү керек?;
– каржылык инструменттердин ар түрдүүлүгү ж.б.

Спикер белгилеп өткөндөй, инвестор бир гана каржы булагы катыры эле эмес, керектүү тармакттын жана кекректүү рыноктун эксперти катары да керек. Релеванттык тажрыйбасы бар инвесторду табуу үчүн потенциалдык инвесторлордун тизмегин түзүп, алардын биографиясын жана түзгөн келишимдерин изилдеп чыгуу зарыл. Бир гана чөйрөсүнө гана эмес, келишимдерди каржылоо этабына да көңүл буруу маанилүү: кээ бир инвесторлор баштапкы гана баскычтарга катышат, башкалары туруктуу өсүштү көрсөткөн долбоорлорго өз каражаттарын салышат.

Алмаз Эдилбаев вебинардын аягында Кыргызстанда иштеп жаткан бизнестер үчүн каржылоо булактарын алардын каржылоо түрлөрү боюнча  мүнөздөрүн белгилөө менен санап берди: акционердик капитал, карыздык инструменттер, гранттар жана техникалык колдоолор.

Угучуларды инвестицяларды шыктандыруу жаатында мамлекеттик ишмердикке байланыштуу маселелер кызыктырды.

Поделиться ссылкой:

Comments are closed.