ТИКБнын координаторлору жана пайдалануучулары үчүн «ТИКБлар арасында агартуучулук долбоорлордун сынагын уюштуруу” аталышында вебинар өткөрүлдү

Кыргызпатент Кыргыз Республикасынын технологиялар жана инновациялар борборлорунун (ТИКБ) координаторлору  үчүн «ТИКБлар арасында агартуучулук долбоорлордун сынагын уюштуруу” аталышында вебинар өткөрдү.

Вебинардын максаты – интеллектуалдык менчик жаатында ТИКБлар арасында билим берүүчүлүк жана агартуучулук сынагын өткөрүү боюнча талкуу жүргүзүү, тажырыйба алмашуу, инновациялык долбоорлорду иштеп чыгуу жана ишке ашыруу үчүн инновациялык билим берүүчүлүк чөйрөнү түптөө.

Вебинардын алкагында РМИМАнын инновациялык өнүктүрүү жана илим боюнча проректору, экономика илимдеринин доктору Е,В. Королева РФ аймагында ТИКБнын съездерин уюштуруу жана өткөрүүбоюнча тажырыйбасы менен бөлүштү. Ушул убакытка чейин ТИКБнын 7 съезди өткөрүлүп, ал жерде ТИКБнын кызматкерлери жана пайдалануучулардын патенттик укуктук маалыматтандырылышын жогорулатуу боюнча көйгөйлөр жана милдеттер, мындан сырткары, РФ ТИКБ тармактарын өнүктүрүү боюнча стратегиялар каралган.

Ошондой эле, өнөр жай менчиги федералдык Институтунун (ӨжМФИ) бүткүл Россиялык патенттик-техникалык китепканасынын (БРПТК) өкүлдөрүРВ ТИКБларынын арасында агартуучулук долборлордун бүткүл Россиялык  “Интеллектуалдык хеш-трек” аталышындагы сынагын өткөрүп жаткандыгы тууралуу айтып беришти. Сынак жаштардын өз алдынча ишке ашыруусу үчүн шарттарды түзүү жана түптөө, интеллектуалдык, чыгармачыл потенциалын өнүктүрүү жана аларды РФ аймактардын инновациялык өнүгүшүнө пайдалануу.

Иш-чаранын жүрүшүндө РФнын ЖОЖдордун жана китепканалардын өкүлдөрү өздөрүнүн долбоорлорун перезентациялады:

– Жаштардын ойлоп табуучулук чыгармачылыгы жаатында  Татарстан Республикасыны кошумча техникалык билим берүү системасын өнүктүрү;

– “Билим алсаң чоң кубатка ээсиң” – Астрахан областында интелектуалдык менчик жаатында билим берүү системасын түзүү;

– «Жаңы нерсени ойлоп табуу убагы» – Киров областынын илим, техника, инженердик-техникалык чөйрөсүн жана интеллектуалдык менчик рыногун өнүктүрүү;

– “Илимий-техникалык чыгармачылыктын аймагы: идеядан патенттөөгө чейин”;

– “Акылдуулардын легиону” – жалпыга мүмкүн болгон  интеллектуалдык чыгармачылык жана ишмердикти колдоо борборлоруцнун регионалдык тарамдарын түзүү.

В мероприятии приняли участие координаторы ЦПТИ, сотрудники структурных подразделений, подведомственных организаций Кыргызпатента, а также сотрудники ВПТБ ФИПС, РГАИС, руководители проектов ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева–КАИ» (ЦПТИ), «Астраханский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ЦПТИ), «Кировская областная универсальная научная библиотека им. А.И. Герцена» (ЦПТИ), Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского отделения Российской академии наук (ЦПТИ), «Национальная библиотека республики Коми» (ЦПТИ). Всего 40 человек.

Мероприятия проводятся по итогам ранее проведенной онлайн встречи председателя Государственной службы интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики (Кыргызпатент) и руководителя Федеральной службы по интеллектуальной собственности Российской Федерации (Роспатент) в рамках перекрестного года Российской Федерации в Кыргызской Республики и Кыргызской Республики в Российской Федерации.

Поделиться ссылкой:

Comments are closed.