Патенттик адабияттар

Брошюра “Поиск технологий с использованием патентов”.
Тираж: 100 экз.

Справочник ВОИС по использованию патентной информации.
Тираж: 100 экз.

Национальная стратегия развития ИС в КР на 2012-2016 гг.
Тираж: 200 экз.

Брошюра “45 лет ГПТБ”
Тираж: 200 экз

Брошюра. Тираж: 160 экз.

Товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн эл аралык жиктемеси белгилерди каттооүчүн (Онунчу редакция)

товардык белгилердин сүрөт элементтеринин эл аралык жиктемеси (вена жиктемеси) жетинчи редакция

товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн аталыштарынын лексикалык-семантикалык идентификатору (бешинчи редакция) жалпы бөлүм

Поделиться ссылкой:

Comments are closed.