Кыргызпатенттин акселерациялык программасы кызуу жүрүүдө

Май айынын ортосунан баштап “Стартап Кыргызстан” республикалык сынагынын I турунун жыйынтыгы боюнча тандалып алынган 30 стартап 15-июнга чейин өзүнө окутуучулук курсту камтыган, тажырыйбалук жергиликтүү жана чет элдик устаттардын коштоосунда жума сайын өткөрүлчү трекш-сессияларды коштогон Кыргызпатенттин акселерациялык программасынан өтүп жатат.

Ар күн сайын Кыргызпатент тарабынан кызматташууга тартылган Борбор Азиядагы Америка университетине (БААУ) караштуу “Devcit” командасы менен онлайн-тренингдер жана “Сколково” фондунун, Казакстан, Эстония өлкөлөрүнүн алдынкы эксперттери менен ментордук сессиялар өткөрүлүп жатат.

21-майда “Стартап-долбоорлор үчүн каржылоонун схемалары” темасында вебинар өткөрүлдү. Тренингдин спикери катары “Сколково” фондунун регионалдык өнүктүрүү багыты боюнча жетекчиси Екатерина Демидова чыгып сүйлөдү. Тренингдин темасы жаңы ишин баштап жаткан стартапчылар үчүн аябай актуалдуу болду десек болот. Себеби дегенде, ар бир ишкерди өзүнүн долбоорун каржылоо булактары жана инвесторлорду тартуу тууралуу маселелери ойлондурат. Онлайн жолугушууда бизнес-моделдин стратегияларына, инвесторлорду издөө жана алар менен сүйлөшүү жүргүзүү маселелерине, келишимдерди түзүүлөргө байланыштуу суроолор каралды. Белгиленген темалар боюнча тренингдин деталдык презентациясы даярдалды. Анда лектор “Сколково” инновациялык борбору жана кызматташуу мүмкүнчүлүктөрү тууралуу айтып берди. Спикер тарабынан практикалык бөлүк каралып, анда катышуучулар лектор менен маектешүү жана тема боюнча ар түрдүү суроолорду берүү мүмкүнчүлүгү болду. Мындан сырткары, угуучулар “Сколково” фондунда окуу жана тажырыйба алмашуу мүмкүнчүлүктөрүнө кызыгышты

Маркетинг баарына таасир этет: продуктка, сатууга, бааны түзүүгө, логистикага. Мисалга, маркетинг ким керектөөчү болуп саналарын, кандай баа ал үчүн ыңгайлуу болорун жана продукту алууга кандай шарттар ыңгайлуу болорун аныктайт жана ушунун баары бааны түзүүгө жана сатуу жайларына таасирин тийгизет.

22-майда БААУга караштуу инновациялык колледжинин өнүктүрүү боюнча директору Елена Барановски “Маркетинг жана сатуу” темасында онлайн-практикум өткөрүп, практикумда төмөнкүлөр тууралуу айтып берди: Стартаптын башкы максаты кардарларды тартуу жана акча иштөө. Ал эми маркетингдин максаты – ошол кардарларды тартып келүү жана стартаптын акча табуусуна көмөктөшүү. Маркетинг стартап үчүн алгач гипотзаларды текшерүү жана коммуникациянын оптималдуу каналдарын издөөгө окшош, а продукту алгылатууга маркетологду ишти баштагандан тарта тартуу керектелет.

Онлайн жолугушуунун жүрүшүндө Елена мындан сырткары, максаттуу аудитория бардык маркетингдик ишмердиктин маанилүү аспекти болуп эсептелерин; Товарга максаттуу аудиториянын болуусу керектөөчүлөрдүн тобуна багат алууга, алар үчүн идеалдуу товарды түзүүгө, аны туура коммуникация менен аларга керектүү жерде сатууга мүмкүндүк берерин;  Стартаптын маркетингдик компаниясынын эффективдүү критерийлери болуусу шарт экендиги; Маркетолог өзү үчүн ИНКны (KPI) (ийгиликтин негизги көрсөткүчтөрү) аныктап алып, бардык аракетти максатка жетүүгө багыттоо керектиги, анан сөзсүз түрдө жыйынтыктарды тестирлөө керектигин; Тестирлөө коммуникациянын кайсы каналдары жана усулдары иштеп жаткандыгын, кайс бирисинен убакытты жана каражатты үнөмдөө үчүн баш тартса боло тургандыгын аныктоого жардам берерин айтып өттү.

Спикер компаниянын жаңылыктарын көрсөтүүнүн, маркетингдик активдүүлүктү ананстоонун, кардарлар менен түздөн-түз байланышуунун негизги шарттуу акысыз түрдөгү  коммуникациялык каналдардын бири экендигин белгиледи. Эгер кеп имиджди түзүү, белгилүү аудитория үчүн такталган мессенджерди түптөө, түздөн-түз болбогон каналдарды рационалдуу пайдалануу тууралуу жүрсө: социалдык тармактар, инстаграмм, ЖМК, компаниялардын сайттары ж.б. Баракчалардын функционалы алгылатуунун стратегиясын жөндөөну, жарнама менен сапаттуу иштөөнү, пайдалануучуларга акциялар, арзандатуулар тууралуу оперативдүү билдирип турууну, жаңы кардарларды тартуу боюнча иш-чараларды ишке ашырууну шарттайт.

Андан кийин Елена кейстерди практикалык түрдө талдоого негизделген тирүү маек уюштурду. Ар бир каалоочу өз долбоорун презентациялап, спикер менен бирге продуктун конкреттүү артыкчылыгы жана максаттуу аудиториясы жөнүндө талкуулоого мүмкүнчүлүк түзүлдү. Кейстерди талдоодо тренер максаттуу аудитория менен иштөөнүн базалык принциптери жөнүндө айтып, ар бир катышуучу менен максаттуу аудиториянын портретин түзүштү.

23-май күнү “Стартапчылардын типтүү катачылыктары” аталышында онлайн-жолугушуу өткөрүлдү. Тренингге спикери катарында жаңы иш баштап жаткан стартапчылардын өсүүсүнө жана инвестицияларды алууга тоскоолдук кылган негизги катачылыктарын талкулоо үчүн “Сколково” фондунун Вице-президенти Александр Окунев чакырылды.

Александр Окунев жаңы ишин баштаган стартап-долбоорлордун ишкерлердин негизги көйгөйлөрү, болжолдуу эсептөөлөрдү өз жолунда басып өтүү тууралуу иш жүзүндө эмне болуп жаткандыгын көрсөткөн реалдуу мисалдарды келтирүү менен айтып берди.

Спикер өз сөзүндө бир нече негизги катачылыктарды белгиледи: жеке бизнеске болгон соо эмес көз карашты, долбоордон күткөнүң ар качан эле рыноктун талабы болуп жаткан процесстерге төп келе бербейт тургандыгын айтты. Мындан сырткары, социалдык тармактардагы алгылатуудагы катачылыктар тууралуу айтылды. Окуневдун сөзүнө таянсак, продукт боюнча пиар иштерин жүргүзүүнүн чеги менен социалдык тармактарда убакытты коротуунун айырмасын билүү маанилүү. Спикер жумуштун эффективдүүлүгүн жогорулатуу үчүн жумушту бөлүштүрүүгө кишилерди тартуу, өздүк иш милдеттерди бөлүштүрүүнүн үстүндө иштөө керектигин баса белгиледи.

25-майда Казакстандык эл аралык спикердин катышуусундагы “Долбоорлорду башкаруунун өкүлчүлүктөрү” темасында кезектеги тренинг өткөрүлдү. Тренингдин спикери катары долбоорлорду башкаруу боюнча тренер, эл аралык сертификаттуу долбоордук менеджер, ошондой эле “SAGE Kazakhstan” эл аралык долбоордун эксперттик комиссиянын төрагасы Зарина Биюмбаева чакырылды.

Зарина долбоордун жашоо цикли, милдеттердин зарылчылыгы, даярдоо пррцесси, башкаруу чечимдерин кабыл алуу жана усулдарды пайдалануу сыяктуу негизги аспекттери жөнүндө айтты. Андан кийин долбоор менен иштөөнүн негизги өзгөчөлүктөрү белгиленди:

1) долбоордун башынан анын бүтүшүнө чейин жалпы жашоо циклин, үзгүлтүксүз комплекстүү пландоону жана контролдоону  башкаруунун зарылчылыгы;

2) Долбоорду башкаруу процессинде долбоордун жыйынтыгы менен долбоорду түзүүнүн процессине бирдей көңүл буруу;

3) долбоорду ишке ашыруу учурундагы кабыл алынган чечимдерге караганда  баштапкы базада кабыл алынган чечим долбоордун аяктоо процессине жана анын жалпы баасына чоң таасир берет;

Мындан сырткары, тренер компаниялардагы долбоорлорду башкаруу үчүн колдонулган долбоорлорду башкаруунун жеткилең ыкмаларынын жана инструменттеринин топтому менен тааныштырды. Катышуучулар компаниянын долбоорлорунун кошумча процесстерин башкаруунун жана долбоордун башкы белгилеринин алкагында  долбоордук документтештирүү менен иштөө, долбоордун уставын туура иштеп чыгуу жөндөмдөрүн үйрөнүштү.

Зарина Биюмбаеванын катышуусунда 28-майда өткөрүлүүчү кийинки  практикумда катышуучулар долбоордун ишинин иерархиялык структурасын түзүшөт.

Ар бир онлайн-жолугушуунун аягында катышуучулар өздөрүнүн стартап-долбоорлорунун мисалында суроолорду беришип, көлөмдүү интерактивдүү жана мазмундуу тренингдер үчүн ыраазычылык билдиришти.

Поделиться ссылкой:

Comments are closed.