Кыргызпатент тарабынан чыгарылуучу “Интеллектуалдык менчик” расмий бюллетенинин 2020-жылдын февраль айындагы номери басмадан чыкты

Ай сайын басма ойлоп табуулар, пайдалуу моделдер, товардык белгилер, программалык продуктулар, көрсөткүчтөр, кабарлоолор жана расмий билдирүүлөр боюнча бөлүктөрдү өзүнө камтыйт.

Бул чыгарылышта Кыргыз Республикасынын ойлоп табуулардын мамлекеттик реестринде катталган ойлоп табуулар, пайладуу моделдер жана өнөр жай үлгүлөрү жөнүндө маалыматтар кирген. Патенттер өтүнмө ээсинин жоопкерчилигинде берилди.

“Ойлоп тубуулар” бөлүгүнө төмөнкү кыргыз окумуштууларынын ойлоп табуулары кирди:  “Ооз көндөйүнүн түбүндөгү жана моюндагы ириңдеген шишиктен дренаждоо түтүгү аркылуу суюктукту активдүү тазалоо ыкмасы”, авторлору: Ургуналиев Б. К., Шаяхметов Д. Б., Борончиев А. Т., Ашиналиев А. А., Степанчук И. В., Байсекеев Т. А., Деркембаева Ж. С., Жолборсов А. А., Туркменов А. М., Туркменов А. А., “Ооз көндөйүнүн түбүндөгү жана моюндагы ириңдеген шишикти дренаждоо түтүгү аркылуу үзгүлтүксүз агызып-жууп тазалоо ыкмасы”, авторлору: Ургуналиев Б. К., Шаяхметов Д. Б., Борончиев А. Т., Ашиналиев А. А., Степанчук И. В., Байсекеев Т. А., Деркембаева Ж. С., Жолборсов А. А., Туркменов А. М., Туркменов А. А., “Ооз көндөйүнүн түбүндөгү жана моюндагы ириңдеген шишикти дренаждоо түтүгү аркылуу үзгүлтүксүз агызып-жууп тазалоо ыкмасы”, авторлору: Ургуналиев Б. К., Шаяхметов Д. Б., Борончиев А. Т., Ашиналиев А. А., Степанчук И. В., Байсекеев Т. А., Деркембаева Ж. С., Жолборсов А. А., Туркменов А. М., Туркменов А. А., “Жогорку вольттуу керамиканы кооздоочу шихта”, авторлору: Касмамытов Н. К., Календеров А. Ж., Макаева К. Т.

“Пайладуу моделдер” бөлүгүнө төмөнкү кыргыз окумуштууларынын пайладуу моделдери кирди: “Пневматикалык барскан”, авторлору: Умаров Т., Боронов Э. К.

Чыгарылышта Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин жана тейлөө белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган товардык белгилер жана тейлөө белгилери жөнүндө маалыматтары бар. Ага 40 ата-мекендик жана чет элдик товардык белгилери жана тейлөө белгилери кирген.

Андан сырткары Кыргыз Республикасынын ЭЭМ үчүн программаларынын, маалымат базаларынын жана интегралдык микросхемалардын топологияларынын мамлекеттик реестрлеринде катталган программалык продуктулар жөнүндө маалыматтар бар.

Буга кошумча өтүнмө ээсинин жоопкерчилигиндеги патенттердин системалык көрсөткүчү, товардык белгилерге жана тейлөө белгилерине күбөлүктөрдүн системалык көрсөткүчү жана алардын номерленген көрсөткүчү жөнүндө маалыматтарды, патенттердин күчүн сактап туруу үчүн алым төлөнбөгөндүктөн Кыргыз Республикасынын ойлоп табууларга, моделдерине, өнөр жай үлгүлөрүнө патенттердин, өтүнмө ээсинин жоопкерчилигиндеги патенттеринин күчүн мөөнөтүнөн мурда токтотуу, товардык белгилердин күчүнүн мөөнөтүн узартуу үчүн алым төлөнбөгөндүктөн товардык белгилерди каттоонун күчүн токтотуу,  мөөнөтүн узартуу, алардын ээлеринин аталыштарын жана даректерин өзгөртүү, Кыргыз Республикасынын патенттик ишенимдүү өкүлдөрдүн мамлекеттик реестринде катталган патенттик ишенимдүү өкүлдөр жөнүндө маалыматтарды жарыялоо жөнүндөгү кабарлоолорду, Кыргызпатентте катталган лицензиялык келишимдер, ГААГА макулдашуусуна ылайык КРда корголуучу өнөр жай үлгүлөрү тууралуу маалыматтарды өзүнө камтыйт.

 “Интеллектуалдык менчик 2/2020” расмий журналы шилтемеде:­­­­­­­­ http://patent.kg/wp-content/uploads/2020/03/I%D0%9C-22020.pdf

Поделиться ссылкой:

Comments are closed.