bilim.akipress: Кыргызпатенттин кызматкерлери педагогикалык чеберчилик боюнча квалификациясын жогорулатышты

2020-жылдын 27-февралында “Педагогикалык чеберчиликти жакшыртуу” темасында квалификацияны жогорулатуу курсун ийгиликтүү бүтүргөн  Кыргызпатенттин кызматкерлерине КУУнун сертификаттары тапшырылды. Аталган курс 13-21-февраль күндөрү  КУУнун кайра даярдоо жана квалификацияны жогорулатуу факультетинин окутуучулары тарабынан интеллектуалдык менчик жаатында лекция окуган Кыргызпатенттин кызматкерлери үчүн өткөрүлдү.

72 сааттык курстун алкагында угуучулар окутуунун актуалдуу  методикалары, окутуучулук ишмердиктин этикасы жана психологиясы менен кенен таанышты. Курстун жүрүшүндө угуучулар жакшы теориялык базаны эле албастан, мугалимдердин практикалык тажырыйбасы боюнча баалуу сунуштарды алышты. Окутуу кесиптик көңүлү кайт болуу (профессиональное  выгорание) синдромунун профилактикасы боюнча теориялык жана практикалык тапшырмаларды, риторика боюнча практикалык көнүгүүнү, так сүйлөөнүн ыкмаларын жана сүйлөөнүн техникасын өзүнө камтыйт.

Белгилей кетсек, Кыргызпатент Кыргыз Республикасында интеллектуалдык менчик жана инновациялар системасын өнүктүрүү боюнча иш-чаралар комплексин ишке ашырат. Ведомство жогорку окуу жайлар, мамлекеттик мекемелер жана башка уюмдар үчүн интеллектуалдык менчик чөйрөсүндөгү билим берүүчүлүк иш-чараларды үзгүлтүксүз өткөрүп турат.

https://bilim.akipress.org/kg/news:390139/?from=kg_bilim&place=search&sth=89eda2f98bca4cf3cc3a458b3a32a41c

Поделиться ссылкой:

Comments are closed.