5-каналдын кызматкерлери үчүн тренинг өткөрүлдү

2019-жылдын  13-ноябрында Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын (Кыргызпатент) адистери автордук укук жана чектеш укуктар объектилерин коргоо жана сактоо боюнча  5-каналдын кызматкерлери үчүн тренинг өткөрүштү.

Кыргызпатенттин Кыргыз Республикасынын телерадио берүү уюмдарынын ассоциациясы менен кызматташуу тууралуу Меморандумун ишке ашыруунун алкагында бардык мамлекеттик жана жеке телерадиокомпаниялар менен биргеликте телерадио берүү уюмдарынын кызматкерлеринин автордук укук жана чектеш укуктар жаатындагы сабаттуулугун жогорулатуу боюнча график түзүлүп, конкреттүү иштер жүргүзүлүүдө.

Тренингдин жүрүшүндө катышуучуларга интеллектуалдык менчик системасы жөнүндө баяндама жүргүзүлүп, Кыргызпатенттин авторлордун жана укук ээлеринин мүлктүк укуктарын жааматтык башкаруу боюнча жүргүзгөн иштеринин натыйжасы тууралуу тааныштырылып, ушул жааттагы кызыктуу маселелер боюнча талкуу жүргүзүлдү.

Белгилей кетсек, азыркы учурда санариптештирүүнүн алкагында Кыргызпатент тарабынан көрсөтүлгөн пайдалануучулардын авторлорду, укук ээлерин жана алардын чыгармаларын эсепке алуу системасын автоматташтырууга өтүүсү боюнча. телерадио берүү уюмдары менен биргеликте иш жүргүзүлүүдө. Мындай иштер телерадио берүү уюмдарынын музыкалык чыгармаларды пайдалануудагы отчеттуулук системасынын ачык-айкындуулугун, толуктугун жана тактыгын камсыздайт. Мындан сырткары, телерадио берүү уюмдарынын ишинде авторлорду, укук ээлерин жана алардын чыгармаларын эсепке алуу системасын автоматташтыруу автордук сыйакынын адилеттүү төлөнүшүнө таасирин тийгизет.

Автордук сыйакыны төлөөчүлөр, телерадиокомпаниялар автордук укук жана чектеш укуктар системасын  (автордук укук жана чектеш укуктарардын объекти жана субъекти), коргоонун мөөнөтүн, төлөөчүлөрдүн кандай түрлөрү жана категориялары бар экендиги тууралуу жана колдонуудагы мыйзамга ылайык, кайсы укук бузуулар учурунда кандай чаралар карала тургандыгы жөнүндө так билүүсү керек.

Поделиться ссылкой:

Comments are closed.