«Мыкты эссе» жана «Мыкты плакат» республикалык сынактын жыйынтыгы чыкты!

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматы (Кыргызпатент) интеллектуалдык менчик объектилерин мыйзамсыз колдонууга каршы күрөшүү боюнча маалыматтандыруу компаниясын ишке ашыруунун алкагында 2019-жылдын 1-мартынан 15-апрелине чейин балдар жана жаштар арасында “Мыкты эссе”, ошондой эле “Мыкты плакат” республикалык эссе сынагын өткөрдү.

Сынакка 100 гө жакын иш келип түшүп, анын ичинен 10 иш Жободо белгиленген талаптарга жооп бербегендиктен кароодон четтетилди.

19-апрель күнү калыстар тобу сынактын иштерин карап чыгышты. Чыгармачылык иштерди баалоодо калыстар тобу жаш курактык категория боюнча өз-өзүнчө бөлүп карап, төмөндөгү критерийлердин негизинде ар бирине 10 упайга чейинки баа берилди.

  • чыгармачылык иштин толук ачылышы;
  • талдоодо аргумент келтирүүсү жана логикасы;
  • чыгармачылык иштин практикалык маани-маңызы.
  • Чыгармачылык иштеги креативдүүлүк (кошумча сүрөттөрдүн берилиши).

Сынактын жеңүүчүсү топтогон упайына жараша аныкталды.

“Мыкты эссе” сынагы боюнча 10-17 жаш курактагы категориядан 3 жеңүүчү, 18-25 жаш курактагы категориядан 3 жеңүүчү аныкталып, мектеп окуучуларга 6 кызыктыруучу орун бөлүндү. “Мыкты плакат” сынагы боюнча 3 жеңүүчү аныкталды жана 3 кызыктыруучу орун белгиленди.

Женүүчүлөргө диплом жана баалуу сыйлыктар 2019-жылдын 26-апрелинде Эл аралык жана Улуттук интеллектуалдык менчик күнүндө ыйгарылат.

Поделиться ссылкой:

Comments are closed.