Кыргызпатент бош кызмат орунуна сынак жарыялайт

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматы (Кыргызпатент) төмөндөгү бош административдик мамлекеттик кызмат орунуна ачык сынак жарыялайт:

Инновациялар бөлүмүнүн башчысы – 1 кызмат орун

Башкы жана улук административдик мамлекеттик кызматтарына негизги тестти түзүүдө колдонулуучу ченемдик укуктук актылардын тизмеси:

1) Кыргыз Республикасынын Конституциясы;

2) Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” мыйзамы;

3) Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын укуктук ченемдик актылары жөнүндө” мыйзамы;

4) Кыргыз Республикасынын “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө” мыйзамы;

5) Кыргыз Республикасынын “Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө” мыйзамы;

6) Мамлекеттик жана муниципалдык кызматы боюнча Кеңештин 2016-жылдын 19-августундагы №43 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлеринин этика кодекси”.

 Кесиптик билиминин деңгээли:

– жогорку билим берүү чөйрөсүндөгү гуманитардык жана табигый илимдер.

  1. Эмгек стажы жана тажрыйбасы:

– мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматта биргелешип 3 жылдан кем болбогон эмгек стажы же тиешелүү кесиптик чөйрөдө 5 жылдан кем болбогон эмгек стажы.

  1. Кесиптик компетенциясы:

Билүүсү зарыл:

– “Инновациялык иш жөнүндө”, “Автордук укук жана чектеш укуктар жөнүндө”, “Патент мыйзамы”, “Илим жөнүндө жана мамлекеттик илимий-техникалык саясаттын негиздери тууралуу” мыйзамдар.

Билгичтиги:

– инновациялык ишти өнүктүрүү боюнча стратегиялык программаларды, долбоорлорду координациялоо жана аларды ишке ашырууга катышуу;

– инновациялык долбоорлордун эсебин алуу, мониториг жүргүзүү жана абалын талдоо, аларды өнүктүрүү боюнча сунуштарды иштеп чыгуу;

– көргөзмөлөрдү, семинарларды, конкурстарды жана инновациялык ишти колдоого багытталган башка иш-чараларды уюштуруу;

– талдоо, болжолдоо, жалпылоо жана контролдоо жүргүзүү;

– башкаруу чечимдерин ыкчам кабыл алуу;

– өзүнүн жана түзүмдүк бөлүмдүн ишин натыйжалуу пландоо;

– кызматкерлердин алдына милдеттерин так коюу жана алардын ишин калыс баалоо;

– алдыга коюлган милдеттерди чечүү үчүн жаңычылдык ыкмаларды пайдалануу;

– бөлүмдүн ишин жакшыртуу боюнча сунуштарды иштеп чыгуу жана киргизүү.

Көндүмдөрү:

– стратегиялык документтерди, презентацияларды иштеп чыгуу;

– түзүмдүк бөлүмдү башкаруу;

– маалыматты талдоо, тутумдаштыруу жана жалпылоо;

– ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды иш жүзүндө колдонуу;

– чыр-чатактуу кырдаалды жөнгө салуу;

– өз ара пайдалуу мамиле куруу;

– кеңешмелерди жана жолугушууларды өткөрүү, эл алдында чыгып сүйлөө, ишкер этикетин билүүсү;

– компьютердик билгичтик, уюштуруу техниканы, керектүү программалык продуктуларды колдоно билүү.

Конкурска катышуу үчүн төмөндөгү документтер талап кылынат:

  • Конкурстук комиссиянын төрагасынын атына жазылган жеке арызы, кадрларды каттоо баракчасы, өмүр баяны, резюме, 3х4 өлчөмүндөгү 2 сүрөт, паспорттун көчүрмөсү (оригиналы сынакка келген маалда көрсөтүлөт), жогорку билимин, эмгек стажын жана квалификациясын тастыктаган документтер (нотариустан же иштеген жеринен күбөлөндүргөн дипломунун жана эмгек китепчесинин көчүрмөлөрү).
  • Документтерди кабыл алуу жарыя чыккандан кийин 10 жумуш күндүн ичинде жүргүзүлөт (12-мартка чейин). Өтүүчү сынактын күнү жана убактысы тууралуу кошумча маалымат кабарланат.

Дареги: Бишкек ш., Москва көч.,62 каб. № 405.

Сурап билүү телефондору: 68-18-37                

Поделиться ссылкой:

Comments are closed.