2018-жылдагы ишмердүүлүктүн жыйынтыктары боюнча Кыргызпатенттин Коллегиясынын отуруму болуп өттү

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматында (Кыргызпатент) 2018-жылдагы ишмердүүлүктүн жыйынтыктары боюнча мекеменин Коллегиясынын отуруму болуп өттү.

Күн тартибиндеги маселелерди талкуулоодо мекеменин карамагындагы уюмдардын жана түзүмдүк бөлүмдөрдүн жетекчилери тарабынан тиешелүү багыт боюнча отчеттор көрсөтүлдү.

Кыргызпатенттин ишмердүүлүгүнүн көпчүлүк багыттарында отчеттук мезгил ичинде көрсөткүчтөрдүн өскөндүгүн белгилөө керек. Мурдагы жылга салыштырганда өнөр жай менчигинин объектилерине түшкөн өтүнмөлөрдүн өсүшү 4,9% түзгөн. 2017-жылга караганда 2018-жылы  автордук  жана чектеш укуктар обьектилерин  каттоого түшкөн өтүнмөлөрдүн саны 32%га  өскөн. Кыргыз Республикасынын интеллектуалдык менчикти өнүктүрүү Мамлекеттик программасы боюнча болжолдуу көрсөткүчтөрүнүн  көлөмүнөн 75% өсүү көрүнүшүн түзгөн.

Отурумдун катышуучулары окуу ишмердүүлүгүндөгү жакшы көрсөткүчтөрдүн, окутулган адамдардын санынын өсүшүн, ага республиканын баардык региондордун тартылгандыгын белгилешти. Мындан сырткары, Кыргыз Республикасынын бажы реестрине киргизилген товардык белгилеринин саны 12%га көбөйдү.

Мекемелер аралык иш жөндөмдүүлүк “Түндүк” тутумуна Кыргызпатенттин  маалыматтар базасын киргизүү боюнча активдүү иш жүрүп жатат. Аталган тутумга “Товардык белгилер улуттук базасы боюнча маалымат” кызматы  киргизилди. Өткөн жылдан бери иш кагаздар агымынын электрондук тутуму иштеп келүүдө. Мурда түшкөн өтүнмөлөрдүн кагаз архивин  санариптөө иштери жүргүзүлүп, интеллектуалдык менчик обьектилеринин Мамлекеттик реестринде катталган өтүнмөлөрдүн жалпы санынан 92 %ы санариптештирилген.

2018-жылдагы Кыргызпатенттин жана мекеменин алдындагы уюмдардын ишмердүүлүгүнүн жыйынтыктарын камтыган маалыматты угуп, талкуулап Коллегия, айтылган сунуш-пикирлер менен эске алууну токтом кылды. Өздөрүнө жүктөлгөн милдеттерди ак ниеттүүлүк менен жана сапаттуу аткаргандыгы үчүн мекеменин 2 кызматкерине ыраазычылык билдирилди.

Кыргызпатенттин Коллегиясынын төрайымы Динара Молдошева 2019-жылга коюлган маселелердин сапаттуу жана өз убагында аткарылышынын маанилүүлүгүнө көңүл буруу, мекемелерге кызмат көрсөтүү жүрүмүн  санариптештирүү, иш кагаз агымынын автоматташтырган тутумун  киргизүү жана региондордогу иштерди күчөтүү боюнча атайын бир катар тиешелүү тапшырмаларды берди.

 

Гүлбара Кудайбердиева,

Кыргызпатенттин басма сөз катчысы

Поделиться ссылкой:

Comments are closed.