Кыргызпатентте 9 айдын иш жыйынтыгы боюнча Коллегия болуп өттү

2018-жылдын 18-октябрында Кыргызпатентте 9 айдын иш жыйынтыгы боюнча Коллегия болуп өттү.

Күн тартибине ылайык 2018-жылдын 9 айынын отчету көрсөтүлдү, анын көрсөткүчтөрү боюнча отчеттук мезгил ичинде Кыргызпатентке ойлоп табууларга коргоо документтерин берүүгө 73 өтүнмө жана товардык белгилерге 715 өтүнмө келип түшкөн. Өнөр жай үлгүлөрүнө 12 жана пайдалуу моделдерге патент берүүгө 20 өтүнмө келип түшкөн.

Отчеттук мезгил ичинде 7 344 213 сом автордук сыйакылар чогултулду. 2017-жылдын ушул эле мезгилинде 6 116 993 сом чогултулган болчу, бул чогултулган автордук сыйакынын  20 пайызга  өсүшүн билдирет.

Коллегиянын жүрүшүндө мекеменин түзүмдүк бөлүмдөрүнүн жана мекемеге караштуу уюмдарынын жетекчилерине бардык багыттар боюнча ишти жандандыруу маселеси коюлду.

 

Гүлбара Кудайбердиева,

Кыргызпатенттин басма сөз катчысы

Comments are closed.