Укук ээлеринин коомдоштуктарынын Евразиялык конфедерациясынын Башкы ассамблеясы

2018-жылдын 3-июлунда Россия Федерациясынын Москва шаарында Укук ээлеринин коомдоштуктарынын Евразиялык конфедерациясынын (УЭКЕК) Башкы ассамблеясы болуп өттү.

Россия мамлекеттик Интеллектуалдык менчик академиясы (РМИМА) менен биргеликте УЭКЕК сунуштаган окутуу программасын өткөрүү, УЭКЕКтин отчетун бекитүү жана конфедерациянын мамлекет-мүчөлөрүнүн өлкөлөрүндөгү автордук жана чектеш укуктар чөйрөсүндөгү өнүгүү жөнүндө маселелер күн тартибине киргизилген.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын (Кыргызпатент) төрайымы Динара Молдошева аталган иш-чаранын ишине катышып, республикадагы автордук жана чектеш укуктардын жамааттык башкаруу тутуму жөнүндө баяндама жасап, ушул жааттагы Кыргызпатенттин ишмердигин жүргүзүүдө автоматташтырылган базаларын зарыл киргизүүсүнө кызыкдар экендигин билдирди.

Comments are closed.