Кыргызстан эл аралык университетинин студенттерин интеллектуалдык менчиктин негиздерине үйрөтүштү

2018-жылдын 27-мартында Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматы (Кыргызпатент) тарабынан Кыргызстан эл аралык университетинде (КЭАУ) факультативдик сабактар өткөрүлдү. “Дипломатия жана эл аралык укук” факультетинин 3–4-курстарынын 90го жакын студенти интеллектуалдык менчик тутуму, ушул жааттагы мыйзамдуулук, автордук укук жана чектеш укуктар объектилеринин укуктук коргоо жөнүндө негизги билимдерди ала алышты.

Факультативдик сабактардын максаты – жогорку окуу жайлардын студенттерине интеллектуалдык менчик жана анын объектилерин укуктук коргоо, интеллектуалдык ишмердүүлүктүн натыйжаларын коргоонун жана сактоонун ыкмалары жөнүндө билим берүү.

Биргелешип уюштурулган лекцияга Кыргызпатенттин төрагасы Досалы Эсеналиевдин келип катышуусу Кыргыз Республикасында интеллектуалдык менчик тутумунун 25 жылдыгына арналган юбилейлик иш-чаралардын алкагында болуп өттү. Досалы Эсеналиев жана КЭАУнун илим жана өнүгүү боюнча проректору Муратбек Байходжаев өздөрүнүн чыгып сүйлөгөн сөздөрүндө адамдын күнүмдүк тиричилигиндеги интеллектуалдык менчиктин өзүнүн маанисин эч качан жоготпой турган ролун белгилешти, алар студенттерге Кыргызпатенттин адистери тарабынан даярдалган баалуу маалыматты кабыл алууну жана сейрек материалдарды өздөштүрүүнү каалашты.

Лекциялардын жүрүшүндө жана алардын соңунда, окутуучулар менен студенттер кызыктыруучу суроолорун беришип, аларга толук жооп алышты, КЭАУнун профессордук-окутуучулар курамынын пикири боюнча, мындан ары магистратурада билим деңгээлин жогорулатууну паландаштырган жогорку курстардын студенттери интеллектуалдык менчик жаатында билим алууга кызыкдарлыгын көбүрөөк билдиришүүдө.

Кыргызстан эл аралык университети Кыргызпатенттин кыска мөөнөттүү окутуу курстарына окутуучуларды жөнөтүү боюнча маселени карап чыгышмакчы.

Поделиться ссылкой:

Comments are closed.