Кыргызстандын Улуттук хирургиялык борборунун дарыгерлерине патенттик укук жаатындагы билим алуу мүмкүндүгү жеңилдетилди

2018-жылдын 22-мартында Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин Улуттук хирургиялык борборунда Технологияларды жана инновацияларды колдоо борборунун (ТИКБ) филиалынын ачылышы болуп өттү. ТИКБ филиалы патенттик укук жаатындагы билимдерди алуу мүмкүндүгүн жеңилдетүү жана аны жайылтуу, патенттик жана патенттик эмес маалыматтарды колдонуунун натыйжалуулугун жогорулатуу максатында ачылды.

ТИКБнын 27-филиалынын ачылышы республикадагы интеллектуалдык дараметтин өсүшүнө жана инновациялык иштиктүүлүккө жардам берүүгө, Улуттук хирургиялык борборунун профессордук-окутуучулук курамынын, илимий кызматкерлеринин, хирург-дарыгерлеринин, клиникалык ординаторлорунун жана аспиранттарынын ойлоп табуучулук ишмердүүлүктөрүн өнүктүрүүгө багытталган.

Маалымдама:

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматы (Кыргызпатент) тарабынан Кыргызстандын баардык аймактарында жайгашкан ТИКБнын 26 филиалы этап боюнча ачылып, алардын иштеши технологияларды жана инновацияларды колдоонуну өнүктүрүү үчүн натыйжалуу аянтча түзүүгө мүмкүндүк берүүдө.

Технологияларды жана инновацияларды колдоо борборлорунун программасы Интеллектуалдык менчиктин бүткүл дүйнөлүк уюму (ИМБДУ) тарабынан иштелип чыккан, ал өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдүн ойлоп табуучуларына жогорку сапаттагы техникалык маалыматтарга жана аны менен байланышкан кызматтарга алыстан жетүү мүмкүндүк берет, укуктарды коргоону жана аларды башкарууну камсыздап, жаңычылдарга өзүнүн дараметин ачканга шарт түзөт.

ТИКБ түрдүү кызматтарды камтыйт:

– интеллектуалдык менчик маселелери боюнча басылмаларга жана патенттик, патенттик эмес онлайн-ресурстарга (илимий-техникалык) жетүүгө мүмкүндүк алуу;

– техникалык маалыматты издөөгө жана алууга көмөк көрсөтүү;

– маалымат базасы боюнча издөөнү үйрөтүү;

– суроо-талап боюнча издөө (жаңычылдык, техниканын деңгээли жана укуктун бузулушу);

– технологиялардын өнүгүшүнүн деңгээли жана атаандаштардын жүрүм-турумунун мониторинги;

– мыйзамдуулук, колдонуунун принциптери жана өнөр жай менчиги жаатындагы стратегиялар, ошондой эле коммерциялаштыруунун ыкмалары жана технологиялардын маркетинги жөнүндө базалык маалыматты көрсөтүү.

Поделиться ссылкой:

Comments are closed.