Кыргызпатент тарабынан чыгарылуучу “Интеллектуалдык менчик” расмий бюллетенинин февраль айындагы номери басмадан чыкты

Ай сайын басма ойлоп табуулар, пайдалуу моделдер, товардык белгилер, программалык продуктулар, көрсөткүчтөр, кабарлоолор жана расмий билдирүүлөр боюнча бөлүктөрдү өзүнө камтыйт.

Бул чыгарылышта Кыргыз Республикасынын ойлоп табуулардын мамлекеттик реестринде катталган ойлоп табуулар жөнүндө маалыматтар кирген. Патенттер өтүнмө ээсинин жоопкерчилигинде берилди.

“Адамдын турмуштук керектөөлөрүн канааттандыруу”бөлүгүнө кыргыз окумуштууларынын ойлоп табуулары кирди: “Ундан жасалган улуттук боорсок азыгын даярдоо үчүн курам” авторлору: Кылычбекова Н. К., Исраилова М. Т., Осмонбек к. М., “Кыргыз озолонун колдонуу менен этти туздоонун жана сактоонун ыкмасы” автору: Джаанбаев О., “Арткы көкүрөк көндөйүнүн ортоңку бөлүгүндөгү мейкиндикке моюн аркылуу түтүк коюп ириңди чыгаруу”, “Модификацияланган “Т” түрүндөгү дренаж түтүгү”, “Кызыл өңгөчтүн ортоңку үчтөн биринин кемтигинде күчөгөн ириңдүү медиастинитти хирургиялык дарылоо ыкмасы”, “Бурхаве синдромунан келип чыккан, баштапкы ириңдүү медиастинитте кызыл өңгөчтүн ортоңку үчтөн биринин кемтигин тигүү ыкмасы”, “Кызыл өңгөчтүн төмөнкү үчтөн биринин кемтигинен келип чыккан күчөгөн ириңдүү медиастинитте хирургиялык дарылоо ыкмасы”, “Кызыл өңгөчтүн үстүңкү үчтөн биринин кемтигинен келип чыккан күчөгөн ириңдүү медиастинитте хирургиялык дарылоо ыкмасы” – Авторлору: Ашиналиев А. А., Бейшеналиев А. С., Степанчук И. В., Туркменов А. А., Туркменов А. М., “Туура эмес жайгашкан жана жаактан өсүп чыгышы токтоп калган астыңкы акыл азууну жулуп салгандан кийин пластикалоо ыкмасы”, автору: Токтомбаев М. А., “Тизе муунун деформациялоочу остеоартрозду хирургиялык дарылоо ыкмасы”, авторлору: Джумабеков С. А., Казаков С. К., Айтназаров Э. Т., Анаркулов Б. С., Шамбетов Ж. З., Болоткан у. Н.

Ар түрдүү технологиялык процесстер; ташуу бөлүгүндө: “Пилотсуз учуучу аппараттардын өткөргүчсүз азыктандыруу системасы”, авторлору: Сомов А. А., Шаршеналиев Ж. Ш., “Жүк көтөргүч” Степанов С. Г., Шамсутдинов М. М., Ким В. Г., Столбов Д. В.

Механика; жарык берүү; жылытуу; кыймылдаткычтар жана соргучтар; курал-жарак жана ок-дары; жардыруу иштери бөлүгүндө: “Микрогидроэлектростанция” авторлору: Рогозин Г. В., Тазабеков А. Ч., Садыков А. А., “Жашылчалар жана жемиштер үчүн кургаткыч”, автору: Шипилов В. Н.

Физика бөлүгүндө: “Толукталган жана аралаш реалдуулуктун маалыматын сүрөттөп көрсөтүүнүн техникалык каражаттарынын комплекси”, авторлору: Цыбов Н. Н., Сомов А. А., Шаршеналиев Ж. Ш.,  “Ички каршылыкты компенсациялоо менен туруктуу чыңалуунун прецизиондук термотуруктуулук турукташтыргычы”, автору: Цыбов Н. Н.

Электр кубаты бөлүгүндө:  “Жай айлануучу индукциялык генератор”, авторлору: Оморов Т. Т., Мухутдинов К. Ш., Романчук В. К., Такырбашев Б. К., Арзиев К. И., “Ички каршылык жөнгө салынуучу туруктуу чыңалуунун импульстук тер- мотуруктуулук турукташтыргычы”, автору: Цыбов Н. Н.

Пайдалуу моделдер бөлүгүндө: “Имаратта ар түрдүү типтеги өткөргүчсүз байланышуунун жардамы менен микроклиматты башкаруу тутуму, микроклиматты башкаруу түзүлүшү жана микроклиматты башкаруу тутуму үчүн өткөргүчсүз байланышуу модулу”, автору: Борткевич А. Б.

Чыгарылышта Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин жана тейлөө белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган товардык белгилер жана тейлөө белгилери жөнүндө маалыматтары бар. Ага 67 ата-мекендик жана чет элдик товардык белгилери жана тейлөө белгилери кирген.

Андан сырткары Кыргыз Республикасынын ЭЭМ үчүн программаларынын, маалымат базаларынын жана интегралдык микросхемалардын топологияларынын мамлекеттик реестрлеринде катталган программалык продуктулар жөнүндө маалыматтарын камтыйт: “Административдик практика автоматташтырылган маалыматтык тутуму” автору Кирица Григорий (Chirita Grigori) Молдова Республикасы, укук ээси: «АРХИ компани» ЖЧКсы, “eID эсептегичи программалык камсыздоосу” авторлору: Абдуллаев Т.Т., Абдыкаимов З.А., Султанов Ч. Э., Бакытбеков К. Б., укук ээси: Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо кызматынын “Инфоком” мамлекеттик ишканасы, “eID паспорт автоматташтырылган маалыматтык тутуму”, авторлору: Абдуллаев Т. Т., Кененбаева А. А., Султанов Ч. Э., Садыков Д. Б., Сагынбаев А. К., Хамидуллин С. Г. укук ээси: Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо кызматынын алдындагы «Инфоком» мамлекеттик ишканасы.

 “Интеллектуалдык менчик” расмий журналы шилтемеде

Поделиться ссылкой:

Comments are closed.