Аудиовизуалдык чыгармаларга автордук укукту коргоо маселелери боюнча “Манас” Кыргыз-Түрк университетинин студенттери үчүн факультативдик окутуулар өткөрүлдү

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматы (Кыргызпатент) аудиовизуалдык чыгармаларга автордук укукту коргоо маселелери боюнча факультативдик окутууларды өткөрдү. Окутуулардын угуучулары “Манас” Кыргыз-Түрк университетинин “Коммуникация” факультетинин 3-4-курстарынын 60 студенти болуп саналат.

“Манас” Кыргыз-Түрк университети Факультативдик сабактарды өткөрүү боюнча демилгечи болду, алар интеллектуалдык менчикти сактоо жана укуктук коргоо маселелери боюнча лекциялык сабактарды өткөрүү жөнүндө өтүнүчү менен Кыргызпатентке кайрылышкан.

Факультативдик сабактын максаты болуп, “Манас” КТУсунун жогорку курстарынын студенттерине жана бүтүрүүчүлөргө интеллектуалдык менчик системасы, интеллектуалдык менчик жаатында колдонулган мыйзам базалары, интеллектуалдык менчик объектилерин укуктук коргоо, интеллектуалдык менчик объектилерин жана аудиовизуалдык чыгармаларды автордук укук объектилери катары коргоо ыкмалары жөнүндө жеткирүү саналат.

Лекциянын жүрүшүндө адабий чыгармаларды коргоо, автордук укукту мурастоо укугу, авторлордун мүлктүк укуктарын, анын чыгармаларын мыйзамсыз пайдалануудан коргоо ыкмалары, Кыргызпатентке товардык белгини каттоого берүүнүн эрежелери жана башка маселелер тууралуу мугалимдердин жана студенттердин суроолоруна Кыргызпатентин кызматкерлери толук жооп беришти.

Айта кетчүү нерсе, Кыргыз Республикасында мүлктүк укуктарга убакыт менен байланышкан чектөөлөр бар, алардын мөөнөтү чыгарманын авторунун көзү өткөндөн кийин 50 жыл түзөт, андан кийин чыгарма жалпы элдик деп саналат.

Ушул сыяктуу иш-чараларды уюштурууда Кыргызпатент менен мындан ары тыгыз кызматташууну улантууга “Манас” КТУнун окутуучулары кызыкдар экендигин билдирди, анын ичинде интеллектуалдык менчик маселелеринде квалификацияны жогорулатуу.

Поделиться ссылкой:

Comments are closed.