Укук коргоочу жана көзөмөлдөөчү органдардын өкүлдөрүнө Кыргызпатенттин сертификаттары тапшырылды

2018-жылдын 21-февралында Кыргызпатентте укук коргоочу жана көзөмөлдөөчү органдардын кызматкерлерине кыска мөөнөттүү окутуу курстарын өткөндүгү жөнүндө сертификаттар тапшырылды.

Кыргызпатент 2018-жылдын 19-21-февралында интеллектуалдык менчик объектилеринин укуктук коргоо маселелери боюнча кыска мөөнөттүү окутуу курстарын өткөрдү, анын угуучулары Кыргыз Республикасынын ИИМ Академиясынын профессордук-окутуучу курамы жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик бажы кызматынын (МБК), Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматынын (ЭККМК), Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Малекеттик салык кызматынын (МСК) кызматкерлери болду.

Мамлекеттик кызматкерлер үчүн кыска мөөнөттүү курстарды өткөрүүнүн максаты интеллектуалдык менчик тутуму жана интеллектуалдык менчик объектилеринин укуктук коргоо жаатындагы мыйзамдары менен тааныштыруу болуп саналат.

Үч күндүн ичинде Кыргызпатенттин эксперттери тарабынан сунушталган кырдаалдык кейстерди талкуулоого курстардын 25 угуучсу мүмкүндүк алды жана алар ушул маселелерди чечүү боюнча практикалык сунуштарды беришти. Академиянын окутуучуларынын айтуусунда ушул курстарда алынган билимдер интеллектуалдык менчиктин негиздери боюнча Кыргыз Республикасынын ИИМ Академиясынын студенттерин жана курсанттарын маалымдоодо мындан ары милдеттүү түрдө колдонулмакчы.

Кыска мөөнөттүү окутуу курстары Кыргызпатенттин ЭККМК менен мекемелер аралык иш-планы боюнча өз ара аракеттешүү, Кыргызпатенттин МБК менен мекемелер аралык регламенти боюнча өз ара аракеттешүү жана семинарларды, тегерек столдорду, окутуу курстарды өткөрүү боюнча Кыргызпатенттин Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин Академиясы менен кызматташуу жөнүндө меморандумдун негизинде өткөрүлдү.

Поделиться ссылкой:

Comments are closed.