Кыргызпатент тарабынан чыгарылуучу “Интеллектуалдык менчик” расмий бюллетенинин декабрь айындагы номери басмадан чыкты

Ай сайын басма ойлоп табуулар, пайдалуу моделдер, товардык белгилер, программалык продуктулар, көрсөткүчтөр, кабарлоолор жана расмий билдирүүлөр боюнча бөлүктөрдү өзүнө камтыйт.

Бул чыгарылышта Кыргыз Республикасынын ойлоп табуулардын мамлекеттик реестринде катталган ойлоп табуулар жөнүндө маалыматтар кирген.

Адамдын турмуштук керектөөлөрүн канааттандыруу” бөлүгүнө кыргыз окумуштууларынын ойлоп табуулары кирди: “Вакциналык жана диагностикалык дары-дармектерди даярдоо үчүн бакма коендордун геморрагиялык оорусунун “КБ-биотех” вирусунун штаммы” авторлору: Жунушов А. Т., Султаналиев Н. К., Карыбек уулу С., Касымбеков Ж. Б., Бейшенова К. Б., “Тез даярдалуучу гүл азык тамак-аш продуктусу” авторлору: Чериков С. Т., Тойматов С. Ш., Молдоташов Б. С., Черикова Д. С., Чалабаев А. (KG), Джо Джонг Вон (KR), “Өсүп чыкпай калган тиштерди алып салуу ыкмасы” автору: Ешиев А. М.

Химия; металлургия бөлүгүндө: “Асфальтбетон үчүн аралашманын курамы”, автор: Осмонова Б. Ж.

Физика бөлүгүндө: “Уюлдук байланыш түйүнүнүн абоненттерине жарнамалык маалыматтарды багыттуу жеткирүүнүн ыкмалары”, автор: Карагяур Г.

Электр кубаты бөлүгүндө: “Уюлдук радиотелефон” Республикалык «Алтын түйүн» балдар инженердик-техникалык академиясы авторлору: Шамсутдинов М. М., Степанов С. Г., Ким В. Г., Столбов Д. В.

Пайдалуу моделдер бөлүгүндө: “Устаранын кармагычы”, ДОРКО КО ЛТД, автору: АН Хѐ-сон

Чыгарылышта Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин жана тейлөө белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган товардык белгилер жана тейлөө белгилери жөнүндө маалыматтары бар. Ага 33 ата-мекендик жана чет элдик товардык белгилери жана тейлөө белгилери кирген.

Андан сырткары Кыргыз Республикасынын ЭЭМ үчүн программаларынын, маалымат базаларынын жана интегралдык микросхемалардын топологияларынын мамлекеттик реестрлеринде катталган программалык продуктулар жөнүндө маалыматтарын камтыйт: “Бухгалтерия жана Стандарттар (БжС) 9.0 жоромолу башкаруу эсебинин автоматташтырылган тутуму” автору Быстрицкая Н. В. Укук ээси: “Comtec Soft” ЖЧКсы, “Окутуучу үчүн уюлдук тиркеме” автору жана укук ээси: Шабыралиева А. С.

 “Интеллектуалдык менчик” расмий журналы шилтемеде

Поделиться ссылкой:

Comments are closed.