Бүткүл дүйнөлүк интеллектуалдык менчик уюмунун (БДИМУ) Алтын медалын жана ЕАПОнун В.И.Блинников атындагы Алтын медалдын ыйгарууга сунуштарды кабыл алуу жөнүндө

Кыргызпатент алдындагы интеллектуалдык менчик мамлекеттик фондусу ойлоп табуучулук, чыгармачылык жана инновациялык ишмердүүлүккө өбөлгө түзүү, ошондой эле ойлоп табуучулардын эмгегин таануу максатында төмөнкү сыйлыктарды ыйгарууга талапкерлердин сунуштарын кабыл алат:

  1. БДИМУ (ВОИС) Алтын медалы

Тагыраак: http://www.wipo.int/ip-outreach/ru/awards/

 

  1. ЕАПОнун В.И.Блинников атындагы Алтын  медалы

Тагыраак:http://www.eapo.org/ru/documents/norm/polog_medal_txt.html

 

Талапкерлерди көрсөткөн уюмдар жетекчинин колу коюлуп, мөөрү басылып күбөлөндүргөн бланкка номинацияны көрсөтүү менен кагаз жүзүндө жана  анын электрондук түрүн сунуштайт. Сунушка Окумуштуулар Кеңешинин протоколунун же жалпы эмгек жамаатынын жыйынынын көчүрмөсү тиркелет.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн алдындагы Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын 2016-жылдын 16-февралында № 19 буйругу менен бекитилген Сыйлыктарды ыйгарууга талапкерлерди көрсөтүү тартибинин 10,15 жана 16-пункттарына ылайык:

1. Ойлоп табуучулар Кеңешинин Президиумунун отурумунда сунуштар 3(үчтөн) кем эмес учурда гана каралат;

2. В.И.Блинников атындагы Алтын медалынын ээсиБДИМУ сыйлыгына 3(үч) жылдан кийин гана талапкер болууга укуктуу;

3. Ойлоп табуучулар Кеңешинин Президиумунун мүчөлөрү жогоруда аталган сыйлыктарга талапкер болууга укугу жок.

Тагыраак

Сунуштар 2017-жылдын 24-ноябрына чейин кабыл алынат.

Документтер төмөндөгү дарек боюнча кабыл алынат:

Бишкек шаары, 11-кичирайону, 10/1

Сурап-билүү телефону: 52-08-07,52-08-09

Поделиться ссылкой:

Comments are closed.