Бүгүн Кыргызпатент тарабынан чыгарылуучу “Интеллектуалдык менчик” расмий бюллетенинин октябрь айындагы номери басмадан чыкты.

Ай сайын басма ойлоп табуулар, пайдалуу моделдер, товардык белгилер, программалык продуктулар, көрсөткүчтөр, кабарлоолор жана расмий билдирүүлөр боюнча бөлүктөрдү өзүнө камтыйт.

Бул чыгарылышта Кыргыз Республикасынын ойлоп табуулардын мамлекеттик реестринде катталган ойлоп табуулар жөнүндө маалыматтар кирген.

Курулуш; тоо-кен иштери” бөлүгүнө кыргыз окумуштууларынын ойлоп табуулары кирди: “Темир жолдун инерциялык демпфери (сабырланткычы)” Н. Исанов атындагы Кыргыз мамлекеттик курулуш, транспорт жана архитектура университети, авторлору: Болотбек Темир, Аскар кызы Н., “Газ анализатору” “Алтын түйүн” Республикалык балдар инженердик-техникалык академиясы, авторлору: Степанов С. Г., Шамсутдинов М. М., Мамытова А. Э.

Механика; жарык берүү; жылытуу; кыймылдаткычтар жана соргучтар; курал-жарак жана ок-дары; жардыруу иштери бөлүгүндө: “Октук суу электр агрегатынын бара дөңгөлөгү”, авторлору: Жумаев Т., Келдибеков А. К., Жумаев Т. Т., “Кайра кайтаруучу клапаны бар дроссель (тарыткыч)” И. Раззаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университети, автору:  Даровских В. Д.

Пайдалуу моделдер бөлүгүндө: “Конвейердик которуп жүктөгүч” Кыргызстан – Россия Славян университети, авторлору Нифадьев В. И., Коваленко А. А., Анохин А. В.

Чыгарылышта Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин жана тейлөө белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган товардык белгилер жана тейлөө белгилери жөнүндө маалыматтары бар. Ага 37 ата-мекендик жана чет элдик товардык белгилери жана тейлөө белгилери кирген.

Андан сырткары Кыргыз Республикасынын ЭЭМ үчүн программаларынын, маалымат базаларынын жана интегралдык микросхемалардын топологияларынын мамлекеттик реестрлеринде катталган программалык продуктулар жөнүндө маалыматтарын камтыйт: «eLeed erp enterprise» эсептик тутуму, «eLeed erp business» эсептик тутуму, «eLeed ecm content» электрондук документ жүгүртүү тутуму, автору: Шалин В. Е.,укук ээси: “Akforta” (Акфорта) ЖЧКсы, «eLeed v3» программалык платформасы авторлору: Шалин В. Е., Турдушев И. А., Соколов К. В. укук ээси: “Akforta” (Акфорта) ЖЧКсы.

 “Интеллектуалдык менчик” расмий журналы шилтемеде

Поделиться ссылкой:

Comments are closed.