Жогорку окуу жайлардын инновациялык ишмердүүлүгүн активдештирүү үчүн алардын инфраструктурасын өнүктүрүү боюнча семинар өткөрүлдү

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын алдындагы Интеллектуалдык менчик мамлекеттик фонду тарабынан 2017-жылдын 15-ноябрында «Жогорку окуу жайлардын инновациялык ишмердүүлүгүн активдештирүү үчүн алардын инфраструктурасын өнүктүрүү» аталышындагы семинар өткөрүлдү.

Бул семинардын максаты – ички жана тышкы инвестицияларды тартуу жана натыйжалуу пайдалануунун эсебинен жогорку окуу жайларынын илимий-инновациялык мүмкүнчүлүгүн өнүктүрүүгө көмөктөшүү. Ошону менен бирге практикалык сунуштамаларды алуу жана жогорку окуу жайларынын инновациялык инфраструктурасын түзүү жана өнүктүрүү боюнча негизги маселелерди чечүү, иш жүзүндө ЖОЖдордо чакан инновациялык ишканаларды түзүү жана иштетүү болуп саналат.

Ш. Мусакожоев атындагы Инновациялар академиясында болуп өткөн семинардын ишине илимий ишмерлер, ойлоп табуучулар, ишкерлер жана борбордук жогорку окуу жайлардын өкүлдөрү катышты. Семинардын катышуучулары өлкөнүн жогорку билим берүү тутумундагы инфраструктурасын өнүктүрүүгө мүмкүндүк түзгөн бул теманын актуалдуулугун баса белгилешти.

Семинардын жүрүшүндө ЖОЖдордун жетишкендиктери жана инфраструктураны түзүүнүн, өнүктүрүүнүн, иштетүүнүн негизги учурлары чагылдырылган мазмундуу баяндамалар жасалды. Инфраструктура субъекттерин өнүктүрүү маселелери жана жолдору каралды, ошондой эле инновациялык долбоорлорду ийгиликтүү коммерциялаштырууга мүмкүндүк түзгөн ойлоп табуучулардын жана ишкерлердин практикалык сунуштоолору эске алынды.

Поделиться ссылкой:

Comments are closed.