2017-жылдын 27-октябрында Жалал-Абад мамлекеттик университетинин Кочкор-Ата колледжинде Технологияларды жана инновацияларды колдоо борборунун (ТИКБ) 26-филиалынын ачылышы жөнүндө Макулдашууга кол коюлду.

Анын ачылышынын негизги максаты патенттик жана патенттик эмес маалыматты колдонуунун натыйжалуулугун жогорулатуу жана маалыматка жетүү мүмкүндгүн жеңилдетүү, Кыргыз Республикасынын региондорунда патенттик укук жаатындагы билимди жайылтуу болуп саналат.

Кочкор-Ата колледжинин директору К. Тампагаров өз ара кызматташууну демилгелегендиги үчүн Кыргызпатентке ыраазычылык билдирип, колледждин студенттеринин жана окутуучу-профессордук курамынын ошондой эле Кочкор-Атанын ойлоп табуучуларынын ойлоп табуучулук активдиктүүлүктөрүнүн өнүгүүсүнө мүмкүндүк берген бул филиалдын региондо бар болушунун маанилүүлүгүн белгиледи.

Анда 42 адамдын катышуусу менен Макулдашууга кол коюлган соң инновацияларды өнүктүрүүдө ТИКБнын ролу, эл аралык мааалымат базаларын колдонуу менен патенттик технологияларды издөө жөнүндө бир катар баяндамалар жасалды, ошондой эле өнөр жай менчик объектилерине электрондук өтүнмөлөрдү берүү техникасы көрсөтүлдү.

Кыргызпатенттин бурчун уюштуруу үчүн интеллектуалдык менчик маселелери боюнча китептер жана маалыматтык материалдыр колледжке өткөрүп берилди.

Поделиться ссылкой:

Comments are closed.