Бүгүн Кыргызпатент тарабынан чыгарылуучу “Интеллектуалдык менчик” расмий бюллетенинин сентябрь айындагы номери басмадан чыкты.

Ай сайын басма ойлоп табуулар, пайдалуу моделдер, товардык белгилер, программалык продуктулар, көрсөткүчтөр, кабарлоолор жана расмий билдирүүлөр боюнча бөлүктөрдү өзүнө камтыйт.

Бул чыгарылышта Кыргыз Республикасынын ойлоп табуулардын мамлекеттик реестринде катталган ойлоп табуулар жөнүндө маалыматтар кирген.

“Адамдын турмуштук керектөөлөрүн канааттандыруу” бөлүгүнө кыргыз окумуштууларынын ойлоп табуулары кирди: “Сүлгүлөрдү кургатуу үчүн түзүлүш” автору Шипилов А. В., “Кош бойлуулукта заара түтүгүнүн стент-катетерин коюунун зарылдыгын жана тобокелдиктин деңгээлин баалоонун ыкмасы”, авторлору: Усупбаев А. Ч., Чернецова Г. С., Курбаналиев Х. Р., Курбаналиев Р. М., Колесниченко И. В., Мамбетова С. Ж., “Улгайган курактагы адамдардын кашка жилигинин үстүнкү бөлүгүнө операциялык кийлигишүүдө жүлүндү анестезиялоо ыкмасы”, авторлору: Джумабеков С. А., Анаркулов Б. С., Суеркулов Б. Т., Озонова Э. Р.

Ар түрдүү технологиялык процесстер; ташуу бөлүгүндө: “Станоктун гидростатикалык багытында көңдөй чоңдугун жана шайманды берүүнүн ылдамдыгын турукташтыруунун эки контурдук автоматтык системасы” авторлору: Муслимов А. П., Ахмедов А. Т.

Механика; жарык берүү; жылытуу; кыймылдаткычтар жана соргучтар; курал-жарак жана ок-дары; жардыруу иштери бөлүгүндө: “Гидравликалык сокку уруулардын модулятору”, авторлору Бекбоев Э. Б., Бекбоева Р. С., “Жармашманын калтек кошкучу”, авторлору:  Абдираимов А. А., Гебель Е. С., “Узакка күйгөн көмүр пиролиздик казан”, автору Исмаилов К. М.,

Пайдалуу моделдер бөлүгүндө: “Гидро күч берүүчү орнотмо” авторлору Матисаков Т. К., Шеранов Н. М.

Өнөр жай үлгүлөрү бөлүгүндө: “”АЛА-АРЧА” бөтөлкөсү,” автору Исаева А. А., “Bear beer” ЖАКсы.

Чыгарылышта Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин жана тейлөө белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган товардык белгилер жана тейлөө белгилери жөнүндө маалыматтары бар. Ага 58 ата-мекендик жана чет элдик товардык белгилери жана тейлөө белгилери кирген.

Андан сырткары Кыргыз Республикасынын ЭЭМ үчүн программаларынын, маалымат базаларынын жана интегралдык микросхемалардын топологияларынын мамлекеттик реестрлеринде катталган программалык продуктулар жөнүндө маалыматтарын камтыйт: “Тиркемелерди башкаруу МБС-тиркемеси (ECM-Applications)”, «Документтерди автоматтуу түрдɵ архивдɵɵ» MБС-тиркемеси (ECM-Auto-Arch), «Таблицалардын партицияларын автоматтык түрдө түзүү» MБС-тиркемеси (ECM-Auto-Tables) авторлору жана укук ээлери: Шаршеналиев Жаныбек, Янко Дмитрий Владимирович, “«Терминалдык Сервер» программалык комплекси”, авторлору Цымбалюк Владимир Юрьевич, Шмоор Яков Андреевич Укук ээси: “MOBILNIK” (МОБИЛЬНИК) ЖЧКсы,  “«Мобильник Деньги» программалык комплекси”, автору Алыбаев Жайнак Токтомушевич, укук ээси: “MOBILNIK” (МОБИЛЬНИК) ЖЧКсы.

  “Интеллектуалдык менчик” расмий журналы шилтемеде

Поделиться ссылкой:

Comments are closed.