2017-жылдын 29-сентябрында Кыргызпатентте “Интеллектуалдык менчик объектилерин укуктук коргоо” темасында кыска мөөнөтүү окутуу боюнча сертификаттар тапшырылды.

2017-жылдын 27-29- сентябрында Кыргызпатентте квалификацияны жогорулатуу үчүн интеллектуалдык менчик объектилерин укуктук коргоо боюнча кыска мөөнөттүү окутуу курсу болуп өттү.

Кыска мөөнөттүү окутуу курсунун максаты: интеллектуалдык менчик объектилерин сактоо жана коргоо, интеллектуалдык менчиктин объектилерин туура каттоо, өтүнмөлөрдү берүү жана  тариздөө, Кыргыз Республикасынын интеллектуалдык системасынын өнүгүшүнө түшүндүрмө берүү болуп саналат.

Кыргызпатенттин адистери интеллектуалдык менчик тутуму, интеллектуалдык менчик жаатында майзамдар, интеллектуалдык менчик объектилерин сактоо жана коргоо темасында лекция окуп беришти.

Кыска мөөнөтүү курстун угуучулары болуп Кыргыз Республикасына караштуу бажы кызматынын кызматкерлери, Саламаттыкты сактоо министрлигинин алдындагы Медициналык техника жана дары дармек менен камсыз кылуу департаментинин кызматкерлери, Бишкек шаарынын мэриясы жана алкоголдук продукциялардын импортерлору жана экспортерлору, өндүрүүчүлөрдүн ассоциациясынын өкүлдөрү катышып, окуу процессинде жана андан тышкары убактыларында интеллектуалдык менчиктин обьектилерин коргоо жаатындагы ар түрдүү суроолорун кызыгуу менен узатышып,  жоопторуналышты.

Иш-чаранын аягында угуучуларга Кыргызпатенттин төрагасы Д. А. Эсеналиев ыраазычылык билдирип, мындан ары да ишканалар аралык бирдиктүү иш-чараларды чогуу алып барууга дилгир экендигин билдирип, соңунда угуучуларга кыска мөөнөттүү курстан өткөндүгү жөнүндө сертификаттарды тапшырды.

Поделиться ссылкой:

Comments are closed.