2017-жылдын 22-сентябрь айында Мамлекеттик патенттик-техникалык китепканынын окуу залында эң активдүү окурмандарды сыйлоо аземи ѳткѳрүлдү.

2017-жылдын 22-сентябрь айында Мамлекеттик патенттик-техникалык китепканынын окуу залында эң активдүү окурмандарды сыйлоо аземи ѳткѳрүлдү. 2017-жыл МПТК үчүн мааракелүү (50 жыл) болуп эсептелет.

Ушул белгилүү датага байланыштуу китепкананын маалыматтык кызматтарын пайдаланууда эң активдүү окурмандарды таңдоо жана аларга атайын сыйлыктарды ыйгаруу акция жүргүзүлдү. Активдүү окурмандар 2017-жылдын январь айынан август айына чейин беш номинациялар боюнча таңдалды. Жеңичүүлѳр: «Жаш ѳспүрүм окурман» Арипов Д.Б, «Ойлоп тапкыч-окурман» Бочкарев И.В., «Кызыгуучу-билерман студент» Тазабеков Э.У., «Ѳнѳктѳш-ишкер окурман» «Кант цемент заводу» ачык акционердик коомунун гендиректору Мельников С.Н., «Жаңы маалымат ыкмаларды колдонуучу окурман» Турсунай Калмурат кызы. Аталган номинациялардын жеңичүүлѳрүнѳ китепкананын директору А.А. Кенжебаева жылуу куттуктоо сѳзү менен кайрылып, аларга баалуу сыйлыктарды жана сертификаттарды тапшырды.

Поделиться ссылкой:

Comments are closed.