Бүгүн Кыргызпатент тарабынан чыгарылуучу “Интеллектуалдык менчик” расмий бюллетенинин август айындагы номери басмадан чыкты.

Бүгүн Кыргызпатент тарабынан чыгарылуучу “Интеллектуалдык менчик” расмий бюллетенинин август айындагы номери басмадан чыкты.

Ай сайын басма ойлоп табуулар, пайдалуу моделдер, товардык белгилер, программалык продуктулар, көрсөткүчтөр, кабарлоолор жана расмий билдирүүлөр боюнча бөлүктөрдү өзүнө камтыйт.

Бул чыгарылышта Кыргыз Республикасынын ойлоп табуулардын мамлекеттик реестринде катталган ойлоп табуулар жөнүндө маалыматтар кирген.

“Адамдын турмуштук керектөөлөрүн канааттандыруу” бөлүгүнө кыргыз окумуштууларынын ойлоп табуулары кирди: “Мөмө берүүчү бактардын фенофазаларын башкаруу үчүн түзүлүш” авторлору Нуржан Мурат, Осмонов Ы. Д., Токтоналиев Б. С., “Мээнин парасагитталдык менингиомасын хирургиялык дарылоонун ыкмасы”, авторлору: Ырысов К. Б., Ташибеков Ж. Т., Арстанбеков Н. А., “Баш сөөк ичиндеги травмалык гематомаларды хирургиялык дарылоонун ыкмасы”, авторлору: Ырысов К. Б., Ташибеков Ж. Т., Ыдырысов И. Т., “Чаттын аркасынан радикалдык простатэктомияда табарсык моюнчасын калыптандыруу ыкмасы”, авторлору: Усупбаев А. Ч., Курманбеков Н. К., Султан А., “Сөөк кемтиктерин пластикалоону тездетүү ыкмасы” авторлору Рахманкулов А. З., Абдышев Т. К., “Төрт жашка чейинки балдардын ооз көңдөйүнүн ооруларын дарылоо үчүн каражат” авторлору Суеркулов Э. С., Юлдашев И. М., Джумаев А. Т., Абдышев Т. К.

Ар түрдүү технологиялык процесстер; ташуу бөлүгүндө: “Реней катализаторун жабуу түрүндө алуунун ыкмасы” авторлору: Дильдаев Н. С., Махмадов А. А.

Химия; металлургия бөлүгүндө: “Малдын төлүнүн өсүшүнө жана өрчү- шүнө жардам берүүчү эрбий (III) диаквобис-(метилендиацетамид) нитраты” авторлору Байдинов Т. Б., Кожомуратова Э. А., Намазова Б. С., Арзыбаев М. А., Исаев М. А.

Курулуш; тоо-кен иштери бөлүгүндө: “Суу шар аккан каналдар үчүн суу өл- чөөчү курулма” авторлору Аджыгулова Г. С., Атаманова О. В., “Жылуулукту сактоочу курулуш блогу” автору Асанкулов Э. А.

Механика; жарык берүү; жылытуу; кыймылдаткычтар жана соргучтар; курал-жарак жана ок-дары; жардыруу иштери бөлүгүндө: “Тиричиликти камсыздоонун өзүнчө системасы” авторлору Акматов А. К., Мамытов У. Б., Асанакунов У. Б., Акматов А. А.

Электр кубаты бөлүгүндө: “Электр менен камсыздоо чубалгылары боюнча өткөрмө телеметрия системасы”, “PLC-телеметрия боюнча маалымат берүү үчүн түзүлүш” авторлору Оморов Т. Т., Боронин А. Г., Такырбашев Б. К., Новиков А. В.,

Чыгарылышта Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин жана тейлөө белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган товардык белгилер жана тейлөө белгилери жөнүндө маалыматтары бар. Ага 36 ата-мекендик жана чет элдик товардык белгилери жана тейлөө белгилери кирген.

Андан сырткары Кыргыз Республикасынын ЭЭМ үчүн программаларынын, маалымат базаларынын жана интегралдык микросхемалардын топологияларынын мамлекеттик реестрлеринде катталган программалык продуктулар жөнүндө маалыматтарын камтыйт: “Студенттер үчүн “KELBIL” мобилдик тиркеме”, авторлору жана укук ээлери: Дүйшөк уулу Төлөнбек, Ибраимов Таалайбек Каилбекович Өлкө: Кыргыз Республикасы, “Кыргызстандын тарыхы” сабагы боюнча тестирлөөнүн маалыматтык тутуму”, авторлору жана укук ээлери: Супибекова Алтынай Казакбаевна, Эсеналиева Гульзат Ашимовна Өлкө: Кыргыз Республикасы,  “SMART” программалык камсыздоосу”, автору жана укук ээси: Медетбеков Адилет Медетбекович, Кыргыз Республикасы.

 “Интеллектуалдык менчик” расмий журналы шилтемеде

Поделиться ссылкой:

Comments are closed.