Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматы (Кыргызпатент) бош административдик мамлекеттик кызмат ордун ээлөөгө конкурс жарыялайт: Коррупциянын алдын алуу маселелери боюнча ыйгарым укуктуу

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматы (Кыргызпатент) бош административдик мамлекеттик кызмат ордун ээлөөгө конкурс жарыялайт:

Коррупциянын алдын алуу маселелери боюнча ыйгарым укуктуу – 1 бирдик (С-Б):

Жалпы квалификациялык талаптар:

1.  Төмөнкүлөрдү билүү:

– Кыргыз Республикасынын Конституциясын;

-“Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамын;- Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексин;

– “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө”, “Саясий, мамлекеттик жана муниципалдык саясий атайын кызмат орундарын ээлеген жактардын кирешелерин, чыгымдарын, милдеттенмелерин жана мүлкүн декларациялоо жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө”, “Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө”, “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө”, “Эркектер менен аялдар үчүн бирдей укуктар менен бирдей мүмкүнчүлүктөрдүн мамлекеттик кепилдиктери жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын карамагында турган маалыматтарга жетүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамдарын;

– Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 23-июлундагы №517 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускаманы;

– Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2013-жылдын 10-июнундагы №341 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн регламентин;

– Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 28-февралындагы №126 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматы жөнүндө жобону;

– Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат боюнча кеңештин   2016-жылдын 19-августундагы №43 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлеринин этикалык кодексин.

2. Мамлекеттик жана расмий тилдерди кызматтык милдеттерин аткарууга керектүү көлөмдө билүүсү.

3. Компьютердик сабаттуулугу жана керектүү программалык продуктулар (Word, Excel, «ТОКТОМ Мамлекет Про» маалыматтык-укуктук системасы) менен иштей билүүсү.

Коррупциянын алдын алуу маселелери боюнча ыйгарым укуктууга квалификациялык талаптар:

  1. 1.                  Кесиптик билиминин деңгээли

 Кандай болбосун профилдеги жогорку кесиптик билим;

  1. 2.                  Стажы жана иш тажрыйбасы:

–            жалпысынан 1 жылдан кем эмес мамлекеттик жана/же муниципалдык кызмат стажы же тийиштүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы;

  1. 3.                  Кесиптик компетенциялары:

Төмөнкүлөрдү билүүсү:

– “Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө”; “Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамдарын;

– “Кыргыз Республикасынын антикоррупциялык саясатынын Мамлекеттик стратегиясы жана коррупцияга каршы туруу боюнча чаралар жөнүндө” 2012-жылдын 2-февралындагы №26; “Бийлик органдарындагы саясий жана системалуу коррупциянын себептерин жоюу боюнча чаралар жөнүндө” 2013-жылдын 12-ноябрындагы №215 Кыргыз Республикасынын Президентинин Жарлыктарын;

– “Коррупцияга каршы күрөшүү боюнча ведомстволук программаны жана иш-чаралар планын иштеп чыгуунун жана аткаруунун методикасын жана Коррупцияга каршы мониторингдин жана баалоонун методологиясын бекитүү жөнүндө” 2014-жылдын 12-февралындагы №44-б; “Коррупциялык тобокелдиктерди табуу, баалоо жана башкаруу боюнча методикалык колдонмону бекитүү жөнүндө” 2016-жылдын 18-майындагы №281 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн буйруктарын;

– Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 29-декабрындагы №706 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматында жана муниципалдык кызматында конкурс өткөрүүнүн жана кызматка көтөрүлүүнүн тартиби жөнүндө жобону”;

Билүүлөрү:

–          маалымат топтоо, талдоо, тутумдаштыруу жана жалпылоо;

–          талдоочулук документтерди даярдоо;

–          тиешелүү жааттагы ата мекендик жана чет элдик тажрыйбага талдоо жүргүзүү жана аны практикада колдонуу;

–          кесиптештер менен натыйжалуу кызматташуу;

–          ишкер сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;

–          жаңы эмгек шарттарына ыңгайлашуу.

Көндүмдөрү:

 – ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада пайдалануу;

– ишти пландоо жана кызматтык убакытты туура бөлүштүрүү;

  – башкаруучулук чечимдерди ыкчам ишке ашыруу.

Конкурска катышуу үчүн төмөнкүлөрдү берүү керек:

– жеке арыз, кадрларды эсепке алуу боюнча баракча, жеке таржымалы, резюме, 3х4 өлчөмүндөгү 2 даана фотосүрөт;

– паспорттун көчүрмөсү;

– керектүү кесиптик билимин, эмгек стажын жана квалификациясын тастыктаган документтер (нотариалдык же иштеген жеринде персоналды башкаруу кызматтары тарабынан күбөлөндүрүлгөн эмгек китепчесинин көчүрмөсү, билими, квалификациясын жогорулатуу, илимий даража жана илимий наам берүү жөнүндө документтердин көчүрмөлөрү);

            –  иштеген жеринен сунуштамалар (жакшы болмок).

            Конкурс расмий жарыяланган учурдан тартып, документтерди 10 (он) иш күндүн ичинде  төмөнкү дарекке тапшыруу керек: 720021, Бишкек ш., Москва көч., 62,   № 405 кабинет, тел. 68-18-37.

Эскертүү: квалификациялык талаптарга жооп берген конкурсанттар гана тестирлөөдөн  жана баарлашуудан өтүүгө чакырылат.

Конкурстун датасы жана өткөрүлчү орду кошумча маалымдалат.

Арызда байланышуу үчүн телефондорду көрсөтүү керек.

Поделиться ссылкой:

Comments are closed.