“Кыргыз Республикасынын аймагында ЕАЭБдин товардык белгисине, товардык белгиге өзгөчө укукту чектөөнүн региондук принцибин колдонууну караштырган 2014-жылдын 29-майындагы ЕАЭБ жөнүндө келишимдин жоболорунун күчүнө кириши тууралуу”

2017-жылдын 12-августунда Кыргыз Республикасынын аймагында Интеллектуалдык менчик объектилерине укуктарды коргоо жана сактоо жөнүндө протоколдун V бөлүмүнүн жоболору күчүнө кирет (2014-жылдын 29-майындагы Евразия экономикалык биримдиги жөнүндө келишимдин №26 тиркемеси).

Жогоруда аталаган Протоколдун V бөлүмү менен Евразия экономикалык биримдигинин (мындан ары – ЕАЭБ) мүчө-мамлекеттеринин  аймактарында ЕАЭБдин товардык белгисине, товардык белгиге өзгөчө укукту чектөөнүн региондук принциби колдонулары белгиленген, ага ылайык товардык белгинин жана (же) ЕАЭБдин товардык белгисинин укук ээси же анын макулдугу менен башка жактын түздөн-түз кайсы мүчө-мамлекеттин болбосун аймагында жарандык жүгүртүмгө укук ченемдүү киргизилген товарларга карата ушул товардык белгини, ЕАЭБдин товардык белгисин пайдалануу товардык белгиге, ЕАЭБдин товардык белгисине өзгөчө укукту бузуу болуп саналбайт.

Ошентип мүчө-мамлекеттердин корголуучу товардык белгилери, ЕАЭБдин товардык белгилери менен белгиленген товарларды ЕАЭБдин кайсы мүчө-мамлекетине болбосун ташып кирүү мүчө-мамлекеттердин бүткүл аймагында товардык белгиге өзгөчө укуктарды чектөөгө алып келет жана товар мүчө-мамлекеттин аймагында эркин жүгүртүлсө болот.

 

Маалымдама: Кыргыз Республикасында азыркы убакта (2017-жылдын 12-августунга чейин) товардык белгиге өзгөчө укукту чектөөнүн улуттук принциби колдонулууда. Бул Кыргыз Республикасынын аймагына Кыргыз Республикасынын корголуучу товардык белгилери менен белгиленген товарларды ташып кирүү товардык белгинин укук ээсинин уруксаты менен гана киргизүүгө мүмкүн дегенди билдирет.

Поделиться ссылкой:

Comments are closed.