Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуладкы менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматы (Кыргызпатент) бош административдик мамлекеттик кызмат ордун ээлөөгө конкурс жарыялайт

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуладкы менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматы (Кыргызпатент) бош административдик мамлекеттик кызмат ордун ээлөөгө конкурс жарыялайт:

Экспертиза башкармалыгынын ойлоп табууларды, пайдалуу моделдерди жана өнөр жай үлгүлөрүн экспертизалоо бөлүмүнүн башкы адиси – 1 бирдик (С-Б):

Жалпы квалификациялык талаптар:

            1.  Төмөнкүлөрдү билүү:

– Кыргыз Республикасынын Конституциясын;

-“Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамын;- Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексин;

– “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө”, “Саясий, мамлекеттик жана муниципалдык саясий атайын кызмат орундарын ээлеген жактардын кирешелерин, чыгымдарын, милдеттенмелерин жана мүлкүн декларациялоо жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө”, “Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө”, “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө”, “Эркектер менен аялдар үчүн бирдей укуктар менен бирдей мүмкүнчүлүктөрдүн мамлекеттик кепилдиктери жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын карамагында турган маалыматтарга жетүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамдарын;

– Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 23-июлундагы №517 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускаманы;

– Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2013-жылдын 10-июнундагы №341 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн регламентин;

– Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 28-февралындагы №126 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматы жөнүндө жобону;

– Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат боюнча кеңештин 2016-жылдын 19-августундагы №43 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлеринин этикалык кодексин.

2. Мамлекеттик жана расмий тилдерди кызматтык милдеттерин аткарууга керектүү көлөмдө билүүсү.

3. Компьютердик сабаттуулугу жана керектүү программалык продуктулар (Word, Excel, «ТОКТОМ Мамлекет Про» маалыматтык-укуктук системасы) менен иштей билүүсү.

Экспертиза башкармалыгынын ойлоп табууларды, пайдалуу моделдерди жана өнөр жай үлгүлөрүн экспертизалоо бөлүмүнүн башкы адисине квалификациялык талаптар:

  1. 1.      Кесиптик билиминин деңгээли

–          техникалык илимдер жаатындагы жогорку кесиптик билими;

  1. 2.      Стажы жана иш тажрыйбасы:

–          жалпысынан 1 жылдан кем эмес мамлекеттик жана/же муниципалдык кызмат стажы же тийиштүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы;

      3. Кесиптик компетенциялары:

Төмөнкүлөрдү билүүсү:

– “Патент мыйзамы” Кыргыз Республикасынын Мыйзамын, “Кызматтык ойлоп табуулар, пайдалуу моделдер, өнөр жай үлгүлөрү жөнүндө”, “Жашыруун ойлоп табуулар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамдарын;

– Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 27-октябрындагы №685 токтому менен бекитилген Ойлоп табууга патент берүүгө арызды түзүүнүн, берүүнүн жана кароонун тартибин;

– Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 27-октябрындагы №685 токтому менен бекитилген Пайдалуу моделге патент берүүгө арызды түзүүнүн, берүүнүн жана кароонун тартибин;

– Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 27-октябрындагы №685 токтому менен бекитилген Өнөр жай үлгүсүнө  патент берүүгө арызды түзүүнүн, берүүнүн жана кароонун тартибин;

– Кыргыз Республикасы катышкан төмөнкү эл аралык ченемдерди жана макулдашууларды: Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 1994-жылдын 6-январындагы №20-16 Декларациясы менен Кыргыз Республикасынын аймагында таанылган, 1883-жылы түзүлгөн, 1967-жылы кайра каралган жана 1979-жылы толукталган Өнөр жай менчигин коргоо боюнча Париж конвенциясы; 1970-жылы түзүлгөн, 1979-жылы жана 1984-жылы кайра каралган Патенттик кооперация жөнүндө келишим (РСТ).

Билүүлөрү:

– ойлоп табууларга, пайдалуу моделдерге жана өнөр жай үлгүлөрүнө өтүнмөлөргө экспертиза жүргүзүү;

– экспертизаны жакшыртуу жана ойлоп табуулар, пайдалуу моделдер жана өнөр жай үлгүлөрү жаатындагы мыйзамдарды өркүндөтүү максаттарында маалымат топтоо, тутумдаштыруу жана жалпылоо;

– интеллектуалдык менчик жана аны практикада пайдалануу жаатында ата мекендик жана чет элдик тажрыйбага талдоо жүргүзүү;

– жетекчинин тапшырмаларын аткаруу;

– кесиптештер менен майнаптуу кызматташуу жана командада иштөө;

– өтүнмөлөрдү экспертизалоого байланышкан суроо-талаптарды, кабарлоолорду, маалыматтарды, жоопторду жана башка керектүү документтерди даярдоо;

– жаңы эмгек шарттарына ыңгайлашуу.

Көндүмдөрү:

– дүйнөнүн патенттик ведомстволору, Интеллектуалдык менчиктин бүткүл дүйнөлүк уюму (ИМБДУ), Евразия патенттик уюму (ЕАПУ) ж. б. тарабынан түзүлгөн патенттик документтердин дайындар базаларынан маалымат издөө үчүн автоматташтырылган жабдылган иш орундарында патенттик, илимий-техникалык маалымат менен иштөө;

– ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада пайдалануу;

– ишти пландоо жана кызматтык убакытты туура бөлүштүрүү;

– эл алдында чыгып сүйлөө, ишкер кат жазышууну жүргүзүү.

            Конкурска катышуу үчүн төмөнкүлөрдү берүү керек:

– жеке арыз, кадрларды эсепке алуу боюнча баракча, жеке таржымалы, резюме, 3х4 өлчөмүндөгү 2 даана фотосүрөт;

– паспорттун көчүрмөсү;

– керектүү кесиптик билимин, эмгек стажын жана квалификациясын тастыктаган документтер (нотариалдык же иштеген жеринде персоналды башкаруу кызматтары тарабынан күбөлөндүрүлгөн эмгек китепчесинин көчүрмөсү, билими, квалификациясын жогорулатуу, илимий даража жана илимий наам берүү жөнүндө документтердин көчүрмөлөрү);

–  иштеген жеринен сунуштамалар (жакшы болмок).

Конкурс расмий жарыяланган учурдан тартып, документтерди 10 (он) иш күндүн ичинде  төмөнкү дарекке тапшыруу керек: 720021, Бишкек ш., Москва көч., 62,   № 405 кабинет, тел. 68-18-37.

Эскертүү: квалификациялык талаптарга жооп берген конкурсанттар гана тестирлөөдөн  жана баарлашуудан өтүүгө чакырылат.

Конкурстун датасы жана өткөрүлчү орду кошумча маалымдалат.

Арызда байланышуу үчүн телефондорду көрсөтүү керек.

Поделиться ссылкой:

Comments are closed.