Бүгүн Кыргызпатент тарабынан чыгарылуучу “Интеллектуалдык менчик” расмий бюллетенинин июнь айындагы номери басмадан чыкты

Ай сайын басма ойлоп табуулар, пайдалуу моделдер, товардык белгилер, программалык продуктулар, көрсөткүчтөр, кабарлоолор жана расмий билдирүүлөр боюнча бөлүктөрдү өзүнө камтыйт.

Бул чыгарылышта Кыргыз Республикасынын ойлоп табуулардын мамлекеттик реестринде катталган ойлоп табуулар жөнүндө маалыматтар кирген.

“Адамдын турмуштук керектөөлөрүн канааттандыруу” бөлүгүнө кыргыз окумуштууларынын ойлоп табуулары кирди: “Жогорку сапаттагы Өзгөн күрүчүн алуунун ыкмасы” авторлору Турдумамбетов К., Смаилов Э. А., Смаилова Х. Э., Самиев Ж. Т., Акматов А. О., Кааршова А. А., Шалпыков К. Т.

Химия жана металлургия бөлүгүндө: “Өсүмдүк чийки затынын түздөн-түз тамырынан фруктоза ширесин алуунун ыкмасы” авторлору: Турдумамбетов К., Ажыбаева З. С., Гончарова Р. А., Шалпыков К. Т., Эрназарова Э. Э., “Композициялык жабууну даярдоонун ыкмасы” авторлору: Токарев А. В., Юданов В. А.

“Физика” бөлүгүндө: “Ачык суу агынында суунун үстүнкү ылдамдыгын өлчөөнүн корреляциялык ыкмасы” авторлору Брякин И. В., Пресняков К. А., Керимкулова Г. К.

Ошондой эле Кыргыз Республикасынын Пайдалуу моделдердин мамлекеттик реестринде катталган пайдалуу моделдер жөнүндө маалыматтарды камтыйт: Көп функциялуу трансформер-бешик автору Шайымбеков Б. К., “Күчөтүлгөн жана обочолотулган чагылдыргычы менен кош уюлдуу антенна” автору Тынчылык у. Э.

Чыгарылышта Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин жана тейлөө белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган товардык белгилер жана тейлөө белгилери жөнүндө маалыматтары бар. Ага 27 ата-мекендик жана чет элдик товардык белгилери жана тейлөө белгилери кирген.

Андан сырткары Кыргыз Республикасынын ЭЭМ үчүн программаларынын, маалымат базаларынын жана интегралдык микросхемалардын топологияларынын мамлекеттик реестрлеринде катталган программалык продуктулар жөнүндө маалыматтарын камтыйт: “EEGClass программасы. Электроэнцефалограмманын дайындарын нейротарамдык жиктөө үчүн программалык-алгоритмдик каражаттар”, авторлору Миркин Е. Л., Мусакулова Ж. А., Савченко Е. Ю., Суманов Е. В.,  өлкө: Кыргыз Республикасы. “UNIVERSAL TESTING SYSTEM (UTS) программасы. Нейротарамдык технологияларды колдонуу менен ыңгайлашкан тестирлөөчү система”, авторлору: Миркин Е. Л., Мусакулова Ж. А., Савченко Е. Ю., өлкө: Кыргыз Республикасы, ““Е-Арыз” МС. “Е-Арыз” маалыматтык системасы” автору Кирица Григорий (Сhirita Grigori), укук ээси: “Софт Менеджер” жоопкерчилиги чектелген коому, ““Мамлекеттик сыйлык” АМСи. “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сыйлыктары” автоматташтырылган маалыматтык системасы” авторлору Уланбеков А. У., Акунов А. М., Абдуллаев Т. Т., Кененбаева А. А., Бейшеналиева М. Б., укук ээси: Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо кызматынын алдындагы “Инфоком” мамлекеттик ишканасы, “Өнүмдөрдү жеткирүү боюнча мобилдик тиркеме” авторлору: Энтериев М. К., Раштанова Л. Р., Хусанбаев Н. Ш., Дараев Ф. З., укук ээси Энтериев М. К., Кыргыз Республикасы.

 “Интеллектуалдык менчик” расмий журналы шилтемеде

Поделиться ссылкой:

Comments are closed.