Кыргызпатент ИМ объектилерине өтүнмөлөрдү электрондук түрдө кабыл алууну баштады

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматы (Кыргызпатент) тесттик режимде интеллектуалдык менчик объектилерин (ИМО) патенттөөгө/каттоого өтүнмөлөрдү электрондук түрдө кабыл алууну баштагандыгы жөнүндө жарыялайт.

ИМОго өтүнмөлөрдү жана тиркелген документтерди электрондук түрдө берүү заманбап, тез жана натыйжалуу технологияларды пайдаланууга мүмкүндүк берет, алар ИМОго коргоо берүүгө өтүнмөлөрдү даярдоонун, тариздөөнүн, контролдоонун жана берүүнүн жол-жоболорун автоматташтырат.

Ошентип өтүнмөлөрдү жана аларга тиркелүүчү документтерди http://patent.kg/service дареги боюнча электрондук түрдө берүүгө болот. Системада аныктоо үчүн пайдалануучунун жаңы маалымат сактагычын түзүү жана пайдалануучунун жаңы профилин ачуу зарыл, андан кийин профилдин бош жерин толтуруу жана пайдалануучунун маалымат сактагычын активдештирүү боюнча нускама боюнча иштөө керек.

Өтүнмөлөрдү жана аларга тиркелүүчү документтерди алган дата жана убакыт болуп Кыргызпатенттин сервери каттаган дата жана убакыт саналат. Жиберилген документтер жана документтер күнү-түнү кабыл алынат.

Тесттик режимде ИМОго өтүнмөлөрдү электрондук түрдө берүү электрондук санариптик кол коюу (ушул жылдын 4-кварталы) киргизгенге чейин иштейт. Электрондук портал аркылуу ИМОго өтүнмөлөрдү электрондук түрдө бергенден кийин (өтүнмө ээлери жана алардын өкүлдөрү) Кыргызпатентке кагаз түрүндөгү вариантын дагы жиберүүңүздөрдү суранабыз, анткени кагаз түрүндөгү варианты түпнускасы болуп саналат.

Электрондук порталдын иштеши боюнча бардык каалоолорду жана эскертүүлөрдү admin@patent.kgэлектрондук почтасына жиберсеңиздер болот.

Поделиться ссылкой:

Comments are closed.