Бүгүн Кыргызпатент тарабынан чыгарылуучу “Интеллектуалдык менчик” расмий бюллетенинин январдык номери басмадан чыкты

Ай сайын басма ойлоп табуулар, пайдалуу моделдер, товардык белгилер, программалык продуктулар, көрсөткүчтөр, кабарлоолор жана расмий билдирүүлөр боюнча бөлүктөрдү өзүнө камтыйт.

Бул чыгарылышта Кыргыз Республикасынын ойлоп табуулардын мамлекеттик реестринде катталган ойлоп табуулар жөнүндө маалыматтар кирген. Адамдын турмуштук керектөөлөрүн канааттандыруу бөлүгүнө кыргыз окумуштууларынын ойлоп табуулары кирди: Боордун эхинококкозунда жугушсуздандыруу ыкмасы, Уретерореноскопияда операция кылууда көрүү мейкиндигин түзүү ыкмасы жана суюктукту куюучу түзүлүш, Заара таш оорусундагы уретеролито- трипсия байланышында сийдик өткөрүүчү түтүктөн ташты чыгаруу үчүн ыкма жана түзүлүш, Тубаса жана кийин пайда болгон май тамандыкты дарылоо үчүн аппарат.

Ар түрдүү технологиялык процесстер, ташуу бөлүгүндө: Түтүктөрдөгү каткан катмарларды ургулап талкалоо үчүн механикалык түзүлүш, Курулуш буюмдарын өндүрүү үчүн гидравликалык пресстин гидроци- линдринин сабын которуштуруунун ылдамдыгын өзгөрткүч.

Химия; металлургия бөлүгүндө: Кургак шыбак аралашмасы, Гипс композициясы.

Механика; жарык берүү; жылытуу; кыймылдаткычтар жана соргучтар; курал-жарак жана ок-дары; жардыруу иштери бөлүгүндө: Агуучу чөйрөлөрдүн аз дараметтүү агымдары үчүн бара, Өзүнчө микро ГЭСтин роторунун айлануу жыштыгын турукташтыруу ыкмасы жана аны ишке ашыруу үчүн түзүлүш. Физика бөлүгүндө 0,4 кВ электр тарамдарында электр энергиясын уруксатсыз алган жерлерди аныктоо ыкмасы көрсөтүлгөн.

Журналда Суу чыгаруу үчүн сифон, Суу өлчөөчү курулма пайдалуу моделдери менен таанышса болот.

Ар кандай графикалык сүрөттөлүштөрү менен 8 өнөр жай үлгүлөрү жөнүндө маалымат камтылган.

Чыгарылышта Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин жана тейлөө белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган товардык белгилер жана тейлөө белгилери жөнүндө маалыматтары бар. Аларга 64 ата-мекендик жана чет элдик товардык белгилери жана тейлөө белгилери кирген.

Андан сырткары Кыргыз Республикасынын ЭЭМ үчүн программаларынын, маалымат базаларынын жана интегралдык микросхемалардын топологияларынын мамлекеттик реестрлеринде катталган программалык продуктулар жөнүндө маалыматтарын камтыйт. Тосуучу конструкциялардын термикалык каршылыгын эсептөө жана эсептик параметрлеринин Кыргыз Республикасынын ченемдерине ылайыктуулугун текшерүү программасы, “К – PAY” маалыматтык тутуму, “Суткалык госпитализацияга чейин каржылоо” автоматташтырылган маалыматтык системасы, “Гемодиализ кызмат көрсөтүүсүн каржылоо” автоматташтырылган маалыматтык системасы, “Медициналык кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатына экспертиза жүргүзүү” автоматташтырылган маалыматтык системасы, Электрондук китепкана түзүү үчүн плагин WordPress (METAMAKER), “ЖОЖдун негизги фонддорун эсепке алуу” маалыматтык издөө системасы.

“Интеллектуалдык менчик” расмий журналы шилтемеде

Поделиться ссылкой:

Comments are closed.