Кыргызпатент тарабынан “Интеллектуалдык менчик” расмий бюллетенинин декабрь айындагы номери басмадан чыкты.

Ай сайын басма ойлоп табуулар, пайдалуу моделдер, товардык белгилер, программалык продуктулар, көрсөткүчтөр, кабарлоолор жана расмий билдирүүлөр боюнча бөлүктөрдү өзүнө камтыйт.

Бул чыгарылышта Кыргыз Республикасынын ойлоп табуулардын мамлекеттик реестринде катталган ойлоп табуулар жөнүндө маалыматтар кирген. Адамдын турмуштук керектөөлөрүн канааттандыруу бөлүгүнө кыргыз окумуштууларынын ойлоп табуулары кирди: Күндүн УФ-нурлануусунан коргоочу түзүлүш, Жамбаш-сан муунунун капсуласын артротомиялоо ыкмасы, Аялдарда сексуалдык-дизуриялык бузулууларды хирургиялык дарылоо ыкмасы, Тубаса жана кийин пайда болгон майтамандыктын залалдарынан тамандын формасынын бузулушун хирургиялык дарылоо ыкмасы, Экспериментте онкологиялык ооруларды дарылоонун ыкмасы. Ар түрдүү технологиялык процесстер; ташуу бөлүгүндө Шахтанын көтөрмө орнотмосунун көтөргүч машинасы жазылган. Химия; металлургия бөлүгүндө Гипс композициясы, Сымап чийки затын гидрометаллургиялык кайра иштетүүнүн ыкмасы көрсөтүлгөн.

Журналда Суу өлчөгүч курулма, термопанель пайдалуу моделдери менен таанышса болот.

Чыгарылышта Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин жана тейлөө белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган товардык белгилер жана тейлөө белгилери жөнүндө маалыматтары бар. Аларга 42 ата-мекендик жана чет элдик товардык белгилери жана тейлөө белгилери кирген.

Андан сырткары Кыргыз Республикасынын ЭЭМ үчүн программаларынын, маалымат базаларынын жана интегралдык микросхемалардын топологияларынын мамлекеттик реестрлеринде катталган программалык продуктулар жөнүндө маалыматтарын камтыйт: Табият чөйрөсүнүн параметрлерин мониторингдөөнүн автоматташтырылган тутумунун аралыктагы операторунун колдонмо программалык камсыздоосу, Табият чөйрөсүнүн параметрлерин мониторингдөө тутумунун контролдук-өлчөөчү станциясын башкаруунун программалык-алгоритмдик каражаттары, Табият чөйрөсүнүн параметрлерин мониторингдөө тутумунун базалык станциясын башкаруунун программалык-алгоритмдик каражаттары, Табият чөйрөсүнүн параметрлерин мониторингдөө тутумунун сенсордук модулдарын башкаруунун программалык-алгоритмдик каражаттары, Аэрокосмостук сүрөттөрдү алдын ала иштеп чыгуу программасы, IOS жана Android программалык камсыздоосуна 7 Clicks (Seven Clicks) мобилдик тиркемеси, “UMAI” төлөм тутуму (анын ичинде “UMAI” электрондук капчыгы), Табият чөйрөсүнүн параметрлерин мониторингдөө тутуму үчүн антивандалдык чакан тутумду башкаруунун программалык-алгоритмдик каражаты, ЖОЖдун рейтингин аныктоо боюнча программалык камсыздоо.

“Интеллектуалдык менчик” расмий журналы шилтемеде

Поделиться ссылкой:

Comments are closed.