Көрсөткүчтөр

Жылдык көрсөткүч — 2020
Жылдык көрсөткүч — 2019
Жылдык көрсөткүч — 2016
Жылдык көрсөткүч — 2015
Жылдык көрсөткүч — 2014
Жылдык көрсөткүч — 2013
Жылдык көрсөткүч — 2012
Жылдык көрсөткүч — 2011
Жылдык көрсөткүч — 2010