Патенттик ишенимдүү өкүлдөр

Чыныгы аттестация менен:

Мам.реестрде каттоо номери жана каттоо күнү
Аты-жөнү
ИМ объектилери боюнча ишмердүүлүк чөйрөсү
Кат жазышуу тили
Байланыш маалыматтары
№6,    08.02.1995
Ким Флорид Борисович
Ишмердүүлүгү чектелбестен
орусча, англисче

720000, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Башкы почтамт, а/я 1944,

тел./факс: +996 (312) 525661, +996 (312) 572086.

E-mail:   patent@ip.kg,  tm@ip.kg,  trademark@ip.kg,

http://www.ip.kg

№8,    08.02.1995
Алиев Израил Кубатбекович
Ишмердүүлүгү чектелбестен
орусча, англисче, немисче

720038, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Жал кичи р-ну – 29, 9/48-үй,

тел: +996 (312) 55-29-09, +996 (312) 54-29-86;

Факс: +996 (312) 55-29-09,

E-mail:  alievi@mail.ru

№9,    08.02.1995
Джумалиева Гульмира Артыкбаевна
Ишмердүүлүгү чектелбестен
орусча, англисче
 720044, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Тынчтык проспекти 67/18,

тел/факс +996 (312) 427435.

E-mail:  patent_kg@mail.ru

№18, 28.12.1999
Пахман Валентина Григорьевна

Товардык белгилер

Тейлөө белгилери жана товар чыгарылган жерлердин аталыштары

орусча

720044, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Севастополь көч., 20-үй, 1-кв.,

тел/факс +996 (312) 49-45-13, факс +996 (312) 49-11-71,

E-mail:  registr@elcat.kg

№21, 20.07.2000
Дон Людмила Алексеевна

Товардык белгилер

Тейлөө белгилери жана товар чыгарылган жерлердин аталыштары

орусча, англисче

720000, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Башкы почтамт, а/я 1860;

тел.: 55-10-46;

факс.: 55-10-47

№22, 30.06.2006
Балпанова Омургуль Сагыналиевна

Товардык белгилер

Тейлөө белгилери жана товар чыгарылган жерлердин аталыштары

Фирмалык аталыштар

орусча, англисче

Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Манас көч., 5-үй, 7-кв.,

тел.:+996 (312) 315935,

+996 (312) 623253,

+996 (772) 660102

факс: +996(312)623261

E-mail: omurgul.balpanova@arte-ip.kg

http://www.arte-ip.kg/

№23, 30.06.2006
Тиленбаев Улан Кадырмаматович

Товардык белгилер

Тейлөө белгилери жана товар чыгарылган жерлердин аталыштары

Фирмалык аталыштар

орусча, англисче

Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Сүйүмбаев көч., 144-үй, 14-кв.,

тел: +996 (312) 960406,

E-mail.:  utilenbaev@k-a.kg

№24, 30.06.2006
Касымов Нуршат Хайрулаевич

Товардык белгилер

Тейлөө белгилери жана товар чыгарылган жерлердин аталыштары

Фирмалык аталыштар

Ойлоп табуулар

кыргызча,
орусча, англисче

Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Учкун кичи р-ну, Үч-Тулга көч., 21-үй,

тел.: +996 (312) 62-23-96,

+996 (312) 63-15-07,

E-mail:  Nurshatk@mail.ru

№25, 30.06.2006
Касыбекова Каликан Акматовна

Товардык белгилер

Тейлөө белгилери жана товар чыгарылган жерлердин аталыштары

Фирмалык аталыштар

Ойлоп табуулар

Өнөр жай үлгүлөрү

, кыргызча, англисче

Кыргыз Республикасы,  Бишкек ш., Севастополь көч., 10-3, тел: +996(312)877669, +996(772)324453,

факс: +996(312)439205,

e-mail:kalikan.kasybekova@atan.kg,kasybekovak@gmail.com, http://atan.kg

№28, 30.06.2009
Омуралиева Жылдыз Аскарбековна

Товардык белгилер

Тейлөө белгилери жана товар чыгарылган жерлердин аталыштары

Фирмалык аталыштар

орусча,  кыргызча

Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Гоголь көч., 113-90-үй, тел.: +996 (312) 43-45-77, +996 (772) 929884,

E-mail:trademark@megaline.kgjyza@list.ru

№29, 30.06.2009
Сапаралиев Бакытбек Доолотбекович

Товардык белгилер

Тейлөө белгилери жана товар чыгарылган жерлердин аталыштары

Өнөр жай үлгүлөрү

орусча

Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Манас проспекти, 5-21,

тел: +996 (555) 327802,

E-mail:  info@atan.kg,

http://atan.kg

№30, 25.01.2010
Шакирова Саодат Калылбековна

Товардык белгилер

Тейлөө белгилери жана товар чыгарылган жерлердин аталыштары

Фирмалык аталыштар

Өнөр жай үлгүлөрү

орусча, англисче, кыргызча

Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., 720001, Киев көч.,, 168-үй, 58-кв.

тел.: +(996) (312) 62 32 53,

 +(996) 553 800 413; факс. +(996) 66 32 61,

E-mail:saodat.shakirova@arte-ip.kg

№31, 20.08.2010
Вандаев Алексей Михайлович

Товардык белгилер

Тейлөө белгилери жана товар чыгарылган жерлердин аталыштары

Фирмалык аталыштар

Өнөр жай үлгүлөрү

орусча, англисче

720014, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Баялинов көч., 182-үй, 32-кв;

тел.: +996 (555) 954525,

E-mail: vandaev@pravum.kgcontact@pravum.kg,

http://pravum.kg/

№33, 29.04.2013
Чубарова Айсулуу Даирбековна

Товардык белгилер

Тейлөө белгилери жана товар чыгарылган жерлердин аталыштары

Фирмалык аталыштар

орусча, англисче, кыргызча

720010, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Үмөталиев көч., 34-үй, 53-кв.;

тел.: +996 (312) 315935,

+996 (312) 623253,

+996 (552) 545227

факс: +996(312) 623261

E-mail: aisulu.chubarova@arte-ip.kg

http://www.arte-ip.kg/

№34, 29.04.2013
Кардаш Алена Сергеевна

Товардык белгилер

Тейлөө белгилери жана товар чыгарылган жерлердин аталыштары

Фирмалык аталыштар

 орусча, англисче

Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Москва көч., 217, №4 кеңсе (“Конфиденс” юридикалык агенттиги)

тел.:+996 (312) 352814

+996 (312) 322895

+996 (555) 995576

+996 (771) 995576

E-mail: a.s.kardash@yandex.ru,

confidens@mail.kg

№35, 03.02.2016
Тен Илларион Сергеевич

Товардык белгилер

Тейлөө белгилери жана товар чыгарылган жерлердин аталыштары

 орусча, англисче Бишкек ш., Раззакова көч., 19, Бизнес борбору “Россия”, офис 1302,

тел./факс: +996 707334933,