Патенттик ведомстволордун маалымат базалары

 Чет өлкөлүк патенттик ведомстволордун

интеллектуалдык менчик объектилери боюнча маалымат базалары

Аталышы

Шилтемелер

ИМБДУнун «ROMARIN» товардык белгилери боюнча маалыматтарынын эл аралык маалымат базасыhttp://www.wipo.int/romarin/
ИМБДУнун «PATENTSCOPE» эл аралык жана улуттук патенттик фонддор боюнча издөө системасыhttp://patentscope.wipo.int/search/ru/
ИМБДУнун «Global Brand Database» бренддери боюнча глобалдуу маалымат базасыhttp://www.wipo.int/branddb/en/
ИМБДУнун «Hague Express» өнөр жай үлгүлөрү боюнча маалымат базасыhttp://www.wipo.int/ipdl/en/hague/search-struct.jsp
ИМБДУнун «Article 6ter Express» мамлекеттик эмблемаларынын жана кыскартылган аталыштарынын маалымат базасыhttp://www.wipo.int/ipdl/en/6ter/search-struct.jsp
ЕПВнын Esp@cenet патенттик документер маалымат базасыhttp://worldwide.espacenet.com/?locale=en_EP
ЕАПВнын Евразия патенттик маалымат системасы (ЕАПАТИС)http://www.eapatis.com/
АКШнын патенттер жана товардык белгилер боюнча ведомствосуhttp://www.uspto.gov/sitesearch.jsp
Япон патенттик ведомствосуhttp://www.ipdl.inpit.go.jp/homepg_e.ipdl
Өнөр жай менчик

федералдык институту (РОСПАТЕНТ)

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/inform_resources/
Беларусь Республикасынын Улуттук интеллектуалдык менчик борборуhttp://belgospatent.by/database/index.php?pref=inv&lng=ru&page=1
Молдова Республикасынын Интеллектуалдык менчик боюнча мамлекеттик агенттигиhttp://www.db.agepi.md/Default.aspx
Армениянын Интеллектуалдык менчик агенттигиhttp://www.aipa.am/en/
Казакстандын Улуттук интеллектуалдык менчик институтуаhttps://gosreestr.kazpatent.kz/ru/